Lendületvétel – Fizika, érettségi felkészítő középiskolások részére

Utolsó módosítás:
2024.05.06 09:08
Azonosító:21-002
Tanfolyamvezető:Dr. Papp Zsolt
Tanfolyamszervező:Sárdi Éva
Képzés indulásának dátuma:
Jelentkezési határidő:2023.10.13
Óraszám:72
Ár (nettó):72.000,-Ft
Adó fajtája:+ÁFA (27%)
Bruttó ár:91.440,-Ft

 

A FIZIKA CSOPORTOK MEGTELTEK

Meghirdetett időszak 2023/24-es tanév / november-április /

Az előkészítő 2023. november 20-i héten indul, 18 héten keresztül, heti 4 órában.

Középiskolásoknak  2023. novembertől szerdai  vagy  csütörtöki napokon 16.00 órai kezdéssel,  szombati napokon 09.00 órai kezdéssel indul az  előkészítő. Interaktív jelenléti, online, vagy hibrid formában.

Az  előkészítő sikeres teljesítése esetén a BME 60 intézményi pontot ad.

Két tárgy (pl: matematika + fizika) teljesítése esetén, mindkét tárgyra jár a 60 pont, de együttes érvényesítés esetén  a két tárgy 100 intézményi pontot ér.

A BME felvételi kalauz itt olvasható.

A sikeres teljesítés feltételei: 

 • Az órák 80%-án való részvétel – a hiányzás mértéke nem haladhatja meg a 3 alkalmat – (jeleneléti és online képzés esetén is van jelenlét ellenőrzés)     és
 • A záró felmérő utolsó képzési napon  személyes jelenlétben történő megírása  és
 • A záró felmérő legalább 60%-os teljesítése    és
 • A tanfolyami díj befizetése.

Kérem legyen kedves a jelentkezés meneténél a preferált képzési napot kiválasztani, és a megjegyzés rovatba beírni.

Fizika: szerda

Oktató: Izsa Éva

16.00 – 19.30

Jelenlét, helyszín: BME E épület

november: 22, 29
december: 06,  13
január: 10, 17, 24, 31
február: 07, 14, 21, 28
március: 06, 13, 20, 27
április: 10, 17

 

Fizika: csütörtök

Oktató: Dr. Márkus Ferenc

16.15 – 19.45

Jelenlét, helyszín: BME E épület

november: 23, 30
december: 14
január: 11, 18, 25
február: 01, 08, 15, 22, 29
március: 07, 14, 21, 28
április: 04, 11, 18

 

Fizika: szombat

Oktató:    Dr. Papp Zsolt

09.00 – 12.30

Hibrid /Jelenlét+AC/

november: 18, 25
december: 02, 09, 16
január: 13, 20, 27
február: 03, 10, 17, 24
március: 02, 09, 23
április: 06, 13

 

A online  órákon való sikeres aktív részvételhez szükséges  a kamera és mikrofon/fülhallgató használata.

A későbbiekben a MOODLE rendszerbe kerülnek feltöltésre az online előadások anyagai, melyhez a belépési jelszót e-mailben fogjuk megküldeni, illetve az előadások felvételei is itt lesznek visszanézhetőek. A jelenlétben megtartott órákról nem készül felvétel.

A felvételek csak technikai biztonsági elemként készülnek, valamint a gyakorlást hivatottak támogatni.  Ezek utólagos  megnézése nem pótolja a foglalkozás időpontjában a jelenlétet.

 

További információ: 

Mészárosné Merbler Éva
meszarosne.merbler.eva[kukac]gtk.bme.hu  email címen vagy munkaidőben a +36-1-463-3497-es telefonszámon

Jelentkezni az on-line jelentkezési lap  kitöltésével és visszaküldésével  lehet. A részvételi díj kiegyenlítésére díjbekérőt küldünk, a jelentkezési lap alapján. Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a preferált képzési napot .

A program célja

Segíteni kívánja a középiskolás tanulókat a felvételire való felkészülésben azzal, hogy intenzív képzés keretében átismétli a fizika érettségihez szükséges témaköröket.  A képzés olyan tematikát valósít meg, amelynek szintje a fizika tárgy középszintű érettségi szintjénél magasabb.

A program nagy gyakorlattal rendelkező műegyetemi oktatók közreműködésével valósul meg.

Kiket várunk a Lendületvétel II.  -Fizika programba?

 • 11-12. évfolyamos középiskolásokat
 • középiskolai érettségivel rendelkező diákokat, akik a Műegyetemen műszaki-természettudomyányi területen szeretnének továbbtanulni

Tematika  -72 órában,

  1. MECHANIKA, Kinematika

  Fogalmak:

  • Alapfogalmak (skaláris- és vektormennyiségek)
  • Elmozdulás, út, sebesség, gyorsulás egyenes vonalú mozgásoknál
  • Az egyenes vonalú egyenletes-, és egyenletesen gyorsuló mozgás
  • Szabadesés (függőleges, vízszintes és ferde hajítás)

  Törvények:

  • Az elmozdulás, sebesség, gyorsulás számítása egyenletes és gyorsuló mozgás esetén.
  • Mozgások függetlensége elvének alkalmazása síkmozgásokra.
  1. MECHANIKA, Dinamika I.

  Fogalmak:

  • Az impulzus
  • Az erő, Newton törvényei
  • A testek egyensúlya
  • A tömeg, a nehézségi erő, a súly, a súlytalanság.
  • Erőtörvények
  • Mozgás lejtőn

  Törvények:

  • Az impulzus-megmaradási törvénye.
  • Newton axiómák
  1. MECHANIKA, Dinamika II.

  Fogalmak:

  • Körmozgás
  • A centripetális gyorsulás
  • A merev testek forgó mozgása rögzített tengely körül.
  • Tehetetlenségi nyomaték és a perdület fogalma
  • Forgatónyomaték
  • A merev testek gördülése
  • Kepler törvényei
  • Az (mesterséges) égitestek mozgása

  Törvények:

  • A perdület megmaradás törvénye.
  • Kepler törvények
  1. MECHANIKA, Dinamika III.

  Fogalmak:

  • relativitás elve, Galilei hajója
  • mozgások leírása különböző vonatkoztatási rendszerekben
  • tehetetlenségi erők
  • centrifugális gyorsulás és centrifugális erő

  Törvények:

  • A relativitás elve.
  1. MECHANIKA, Munka, (mechanikai) energia

  Fogalmak:

  • A munkavégzés fajtái
  • A mechanikai energia fajtái
  • Rezgőmozgás energiaviszonyai
  • Teljesítmény és hatásfok
  • Disszipatív mechanikai rendszerek
  • Ütközések leírása megmaradási törvények segítségével

  Törvények:

  • A munkatétel
  • A mechanikai energia megmaradásának törvénye
  1. MECHANIKA, Rezgések és hullámok

  Fogalmak:

  • Harmonikus rezgőmozgás, és annak dinamikai leírása
  • Amplitúdó, periódusidő, körfrekvencia, kezdőfázis
  • Fonálinga
  • A harmonikus rezgőmozgás energiaviszonyai
  • Hullámmozgás
  • Hullámhossz, terjedési sebesség
  • Longitudinális és transzverzális hullámok
  • Polarizáció
  1. MECHANIKA

  Fogalmak:

  • Hőtágulás
  • Mechanikai feszültség, rugalmas alakváltozás
  • A nyomás fogalma
  • Hidrosztatikai nyomás
  • Felhajtóerő

  Törvények:

  • Hooke-törvény
  • Archimédesz törvénye
  • Bernoulli törvénye
  1. MECHANIKA, összetett mechanikai példák, gyakorlás
  2. HŐTAN, Hőtani alapfogalmak, az ideális gáz

  Fogalmak:

  • A Kelvin hőmérsékleti skála
  • Az ideális gáz állapotegyenlete
  • Belső energia
  • A hőmennyiség
  • Tágulási munka
  • A hőkapacitás, a molhő
  • Gázok kétféle fajhője
  • Körfolyamatok (hőerőgépek, hűtőgépek)

  Törvények:

  • A hőtan főtételei
  • Boyle-Mariotte törvény
  • Gay-Lussac törvények
  • Egyesített gáztörvény
  • Az ekvipartíció törvénye
  1. HŐTAN, Kinetikus gázelmélet, halmazállapot-változások

  Fogalmak:

  • A molekuláris fizika alapfogalmai
  • Halmazállapotok (az anyag részecskeszerkezete)
  • Speciális állapotváltozások
  • Olvadás, fagyás
  • Párolgás, lecsapódás
  • Forrás
  1. ELEKTRODINAMIKA, Elektrosztatika

  Fogalmak:

  • Az elektromos töltés
  • Az elektromos mező (erőtér)
  • Az elektromos térerősség és geometriai szemléltetése (erővonalakkal)
  • Az elektromos feszültség és a potenciál
  • A kapacitás és a kondenzátor
  • Az elektromos erőtér energiája

  Törvények:

  • A Coulomb-törvény
  • Gauss törvény
  1. ELEKTRODINAMIKA, Az elektromos áram

  Fogalmak:

  • Az áramerősség és mérése
  • Az ellenállás és mérése
  • Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása
  • Az elektromos munka és teljesítmény
  • Az áram hőhatása
  • Belső ellenállás

  Törvények:

  • Az Ohm törvény
  • Kirchhoff törvények
  1. ELEKTRODINAMIKA, Az időben állandó és változó mágneses tér

  Fogalmak:

  • A mágneses erőtér és szemléltetése erővonalakkal
  • Az egyenes vezető mágneses erőtere
  • A tekercs mágneses erőtere
  • Mozgó töltés mágneses erőtérben
  • Indukció
  • Az áramjárta tekercs energiája

  Törvények:

  • Biot-Savart törvény
  • Amper törvény
  • A Faraday-féle indukció törvény
  • Lenz törvény
  • Lorentz-féle erőtörvény
  1. ELEKTRODINAMIKA, Váltóáram

  Fogalmak:

  • A váltakozó áram jellemző adatai
  • A váltóáram munkája és teljesítménye
  • A váltóáramú ellenállások
  1. OPTIKA, Geometriai – és hullám optika

  Fogalmak:

  • A fényvisszaverődés
  • A prizma
  • A gömbtükrök képalkotása
  • A lencsék képalkotása
  • Lencsék és tükrök gyakorlati alkalmazása
  • A szem és a látás
  • Fényinterferencia
  • Koherencia
  • Fénypolarizáció
  • Fényelhajlás résen, rácson

  Törvények:

  • A Snellius-Descartes törvény
  • A leképezési törvény
  1. MODERN FIZIKA, Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás

  Fogalmak:

  • Az atom szerkezete
  • A kvantumfizika elemei
  • Foton
  • Atommodellek
  • Részecske és hullámtermészet
  • Az elektron hullámtermészete
  • Az elektronburok szerkezete

  Törvények:

  • Tömeg-energia ekvivalencia
  • Heisenberg-féle határozatlansági reláció
  • Bohr posztulátumok
  • Planck-formula
  1. Utolsó előtti tanfolyami nap

  Feladatmegoldás, konzultáció.

  1. Utolsó tanfolyami nap

  Konzultáció, modul záró írásbeli, a megoldások megbeszélése, modul zárása, értékelése.

Az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye

Adobe Connect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, iOs, Andoid, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz. Preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 • ritka esetben előfordulhat webkamera használat is, ez nem elvárt.
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét az Intézet megküldi

Moodle e-learning keretrendszer.

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari, stb.)

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév ) az intézet megküldi.

A felvételek csak technikai biztonsági elemként készülnek, valamint a gyakorlást hivatottak támogatni.  Ezek megnézése nem pótolja a foglalkozás időpontjában a jelenlétet (személyesen vagy online).

További információ: Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
sardi.eva[kukac]gtk.bme.hu

JELENTKEZÉSI LAP