Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Mérnöktovábbképző Intézet tiszteletben tartja a weboldalt felkereső személyek (a továbbiakban: Felhasználók) személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen tájékoztatóból megtudhatja, hogy a Mérnöktovábbképző Intézet milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok módosítását vagy törlését az Mérnöktovábbképző Intézet rendszeréből. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jelen adatkezelési tájékoztató bármikor megtekinthető ezen a weboldalon és a Felhasználó az www.mti.bme.hu használatával, és a Jelentkezési lap küldésével elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

Az adatkezelés jogalapja

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.)
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);
  • A felnőttképzési törvény alapján

A kezelt adatok köre, célja, időtartama és jogalapja

Weboldalra történő regisztráció esetén

Az adatkezelés köre: felhasználó név, e-mail cím, jelszó

Az adatkezelés célja:

  • felhasználónév: A felhasználó által választott tetszőleges és nyilvános fantázianév, mely a felhasználót azonosítja az adatbázisban, fórum hozzászólásokban, megosztott receptek esetén, stb.
  • e-mail cím: A weboldalra történő bejelentkezés, kapcsolatfelvétel, a weboldal használatával kapcsolatos üzenetek, értesítések küldése céljából van rá szükség.
  • jelszó: A weboldalra történő biztonságos bejelentkezést szolgálja.

Az adatkezelés időtartama: E-mail cím és jelszó esetén, amíg a Felhasználó saját maga nem törli a regisztrációját a www.mti.bme.hu weboldalon keresztül az erre szolgáló funkció segítségével. A felhasználónév nem törölhető, hogy azt más Felhasználó már ne tudja választani.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Jelentkezési lap kitöltése és elküldése esetén

A kezelt adatok köre: kapcsolatfelvételi adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal cím), számlázási adatok (név, cím, adószám)

Az adatkezelés célja: …

Az adatkezelés időtartama: …

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Felnőttképzési szerződés, illetve vizsgára jelentkezési adatlap kitöltése esetén:

A kezelt adatok köre: kapcsolatfelvételi adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal cím), számlázási adatok (név, cím, adószám)

Az adatkezelés célja:

  • név, cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal cím: A képzővel kapcsolatba léphessenek az érdeklődők.
  • név, cím, adószám: A számlák kiállításához szükségesek.

Az adatkezelés időtartama: a  vonatkozó jogszabályban meghatározott 5 év

A számlázáshoz szükséges adatok esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétől számított 10 évig.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatok megtekintése, módosítása, törlése

Az adatkezelő adatai

A Felhasználó által megadott adatokhoz az adatkezelő férhet hozzá az üzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátása érdekében.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-

Mérnöktovábbképző Intézet
1111 Budapest, Egry József u. 1., 11. emelet
Telefon: +36-1-463-xx
E-mail cím: info@mti.bme.hu

Az adatfeldolgozók adatai

Az adatkezelő egyben az adatfeldolgozó is.

Az adattárolás módja és biztonsága

Az adattárolás elektronikus formában történik az adatkezelő saját szerverein. A tárhelyszolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az adatok továbbítása

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag megfelelő jogalappal rendelkező hatóság vagy hivatalos szerv megkeresése esetén.

A Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet az 5. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a személyes adatai kezeléséről, valamint bármikor hozzáférhet, megtekintheti, módosíthatja és a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törölheti is azokat … a módon.

A Felhasználó jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban és azokat jogosult más adatkezelőhöz továbbítani.

A Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, ill. az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.