Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ

A Központ 2018. január elsejétől a Mérnöktovábbképző keretén belül működő szakmai csoport, melynek fő tevékenysége az egyetemi, hazai valamint nemzetközi fejlesztésekben való részvétel.

A Központ rövid története

A Műegyetemi Távoktatási Központ 1998-ban alakult meg és átfogó szervezeti egységként működött a rektori hivatal oktatási igazgatóságához tartozóan. Egyike volt a tizenegy PHARE-országban kialakított 40 tanulmányi központnak. Tanfolyamait nemcsak távoktatási formában valósította meg, de a távoktatás módszertanát is beemelte a képzései közé (pl. a Támogat a tutor és a Távoktatási anyagok fejlesztésének elmélete és gyakorlata tanfolyamok).

A Felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény rendelkezései szükségessé tették, hogy az egyetemen egy szervezeti egység fogja össze valamennyi, a törvény hatálya alá tartozó képzési tevékenység adott  adminisztrációját (nyilvántartásba vétel, adatszolgáltatási kötelezettség, Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület működtetése). Az egyetem szenátusa a Központ feladatkörének bővítésében látta a megoldást, így 2003-ban megalakult a Műegyetemi Távoktatási és Felnőttképzési Központ, mely 2007-ben, szakmai megfontolásból Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központra módosította a nevét.

A Központnak, mint összegyetemi feladatot ellátó szervezetnek összetett feladatot kellett ellátnia:

 1. az egyetemi vagy kari kezdeményezésű nyitott és távoktatási, valamint nem konvencionális módszereket alkalmazó képzés megvalósítását célzó projektek, ill. tevékenységek kezdeményezése, segítése, koordinálása e körbe tartozó oktatási projektek kezdeményezése és előkészítése,
  • információs tevékenység a nyitott és távoktatás elfogadottságának növelése, az egyetem e területein végzett tevékenységének megismertetése céljából,
  • kapcsolat kiépítése és tartása a nyitott és távoktatás felhasználóival, különösen a gazdaság képviselőivel,
  • e terület nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a nemzetközi együttműködésből, programokból származó feladatok elvégzése, kötelezettségek teljesítése,
  • a nyitott és távoktatás személyi, szakmai és tárgyi feltételei megteremtésének segítése,
 2. az egyetem felnőttképzési tevékenységének segítése, koordinálása
  • az egyetemi felnőttképzési tevékenység információs, adminisztratív-igazgatási és módszertani támogatása, a karok ez irányú tevékenységének segítése,
  • az e körbe tartozó kutatási-fejlesztési, együttműködési projektek kezdeményezése, megvalósítása,
  • információs és promóciós tevékenység a felnőttképzés elfogadottságának növelése, az egyetem e területen végzett tevékenységének megismertetése céljából.

A Központ adott otthont 1997-2020 között a legátfogóbb európai távoktatási szervezet, az EDEN (European Distance and E-learning Network) titkárságának, mely az angol Open University-ről költözött a BME-re, majd vezetőváltásnak köszönhetően tette át titkársági székhelyét az egyetemről.