Irányelvek oktatóinknak – útmutató az oktatási segédanyag elkészítéséhez

Nyomtatott és elektronikus tananyagok szerkesztési és formai követelményei

 Tapasztalataink szerint az elektronikus szövegszerkesztés alkalmazása óta szerzőink kisebb súlyt fektetnek olyan, az áttekinthetőséget, az azonosítást és nyomon követést segítő követelményekre, amelyek érvényesítése a kéziratos munka idején automatikus volt.

Gyakran kapunk például anyagokat oldalszámozás nélkül, cím nélkül, vagy pl. melléklet.doc”, „fotó.jpg” fájlnévvel, nem is beszélve a hallgatók által beküldött „házi feladat.doc” fájlokról. Ez is indokolja, hogy szerzőink részére elkészítettük ezt az anyagot.

A jelen szabályozás céljai:

  • az intézeti tananyagok (oktatási segédanyagok) kezelésének, azonosításának, sokszorosításának és nyomon követésének támogatása
  • a tananyagok tanulhatóságának támogatása szerkesztési és azonosítási eszközök segítségével

Ez a szabályozás alkalmazandó

  • a szöveges anyagok nyomtatott és elektronikus változatára
  • a vetített bemutatókra és azok nyomtatott változatára
  • a video anyagokra
  • az intézeti hálózatról letöltendő anyagokra

A teljes iránymutatás az alábbi linken található:

Útmutató _oktatási segédlet elkészítéséhez