Tanfolyamzáró vizsgák

A tanfolyami részvétel értékelése:

A „2013 évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről” előírása szerint a hallgatók a tanfolyamot követően, az ott szerzett ismereteikből vizsgát tesznek. A vizsga megszervezésére és lefolytatására az „Intézeti Vizsgaszabályzat” előírásainak figyelembevételével kerül sor.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő nyilvántartások pontos vezetését az Intézet szavatolja. A hallgatók a képzés elvégzéséről a BME Mérnöktovábbképző Intézet által kiállított igazolást / tanúsítványt  kapnak, az intézeti vizsgaszabályzatnak és a tanfolyam típusának megfelelően.