Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Az BME Mérnöktovábbképző Intézet honlapján elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalunkat!

Információk

A BME Mérnöktovábbképző Intézet minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a BME Mérnöktovábbképző Intézet sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A BME Mérnöktovábbképző Intézet nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A portálon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A BME Mérnöktovábbképző Intézet nem vállal felelősséget a portálhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A BME Mérnöktovábbképző Intézet nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A BME Mérnöktovábbképző Intézet honlap bármelyik olyan felhasználója, aki a Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat elfogadja, hogy a BME Mérnöktovábbképző Intézet korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a BME Mérnöktovábbképző Intézet az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

A BME Mérnöktovábbképző Intézet bármely – a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a BME Mérnöktovábbképző Intézethez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a BME Mérnöktovábbképző Intézet – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A BME Mérnöktovábbképző Intézet az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,

A BME Mérnöktovábbképző Intézet az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a BME Mérnöktovábbképző Intézet honlapjáról más cégek és egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a BME Mérnöktovábbképző Intézet Szervezőbizottsága nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog

A BME Mérnöktovábbképző Intézet honlapja, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a BME Mérnöktovábbképző Intézet kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a BME Mérnöktovábbképző Intézet fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A BME Mérnöktovábbképző Intézet minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.