Minőségügyi mérnök – minőségügyi menedzser felsőszintű tanfolyam

Utolsó módosítás:
2024.06.12 13:01
Azonosító:02-001
Tanfolyamvezető:Dr. Topár József - BME
Tanfolyamszervező:Boros Júlia
Képzés indulásának dátuma:2024.11.07
Jelentkezési határidő:2024.09.15
Óraszám:200
Ár (nettó):561.000,-Ft
Adó fajtája:+ÁFA (27%)
Bruttó ár:712.470,-Ft

A képzést 2024 őszére is meghirdetjük.
Tervezett kezdés november első felében,
az előző évi ütemezéshez hasonlóan.

A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk. Jelentkezés

A képzést a hallgatói igények és a lehetőség függvényében:

 • jelenléti
 • online
 • vagy hibrid (vegyes) oktatási formában szervezzük.

Amennyiben megoszlik az igény a jelenléti és az online oktatási forma között, akkor a résztvevők elérik az órák dia és hang anyagát jelenidőben és felvételről is.

A vizsgákat jelenleg jelenléti formában kívánjuk megtartani.

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

A minőségmenedzsment (quality management, más szóhasználatban minőségbiztosítás, minőségirányítás) olyan átfogó szakmai terület, amely a termelés és a szolgáltatások minden területén, minden ágazatban nagy jelentőségű.
Az itt megszerzett képzettség előnyt jelenthet új állás, új munkakör elnyerésében, meglévő munkakörének megtartásában és a szakmai előrelépésben.

Példa olyan munkakörökre, amelyekben ez a képzettség előfeltételt vagy előnyt jelent:

 • minőségügyi (minőségbiztosítási, minőségirányítási) mérnök (quality engineer, quality management engineer),
 • minőségügyi menedzser (quality manager), folyamatmenedzser (process manager)
 • minőségügyi vezető (magyar álláshirdetésekben ezt is gyakran quality manager-nek nevezik)
 • minőségügyi auditor
 • kis- vagy középvállalkozás tulajdonosa
 • A képzés időterve:  A képzést 2024 őszére is meghirdetjük.
 • Órák száma: 200 óra (120 tantermi óra, 80 óra irányított otthoni gyakorlat)
Kezdés: (2024/2025) 2024. november 7. csütörtök
Befejezés: 2025. május
Lebonyolítás: 1 nap/ hét, a hét azonos napjain
órarend szerint, előreláthatólag
csütörtök 9.00  órától 16.30-ig
napi 8 tanóra
Házi feladatok: Évközben, órarend szerint
Vizsgák: Évközben, órarend szerint
Záródolgozat: Beadás:  2025. szeptember
 Védés:     2025. október

A képzés célja:  A minőségmenedzsment rendszerekkel és modellekkel kapcsolatos rendszertechnikai, menedzseri, stratégiai, tervezési és szervezési, szabályozási és fejlesztési, jogi, szabványügyi és módszertani ismeretek összefoglaló és rendszerezett áttekintése, az eljárások és módszerek gyakorlása. A korszerű problémamegoldó módszertanok és eszközök megismerése.

A részvétel feltételei: Felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség, lehetőleg legalább kétéves szakmai tapasztalat. Előnyös, ha van minőségüggyel kapcsolatos gyakorlata. Egyéni elbírálás alapján nem befejezett felsőfokú végzettséggel rendelkezők is felvételt nyerhetnek. A felvétel a keretszám adta lehetőségekig, jelentkezési sorrendben történik, de előnyben részesülnek a szakmában dolgozók és a nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezők. A jelentkezők előképzettségével vagy szakmai tapasztalatával kapcsolatban személyes beszélgetésre is sor kerülhet.

Főbb témakörök:

 1. Minőségmenedzsment rendszerek

Minőségrendszerek fejlődése. Minőségellenőrzés, szabályozás, minőségbiztosítás, TQM, TQC.–Formalizált minőségmenedzsment rendszerek áttekintése. Iparág specifikus rendszerek, trendek. Követelmények a formalizált rendszerekben 1.- alapelvek, rendszerek sajátosságai, dokumentáció.– 2. – vezetés, erőforrások.– 3. – folyamatok szabályozásának alapelvei.– 4. – a rendszer mérése, auditálás követelményei.– 5. – mérés, elemzés, fejlesztés. TQM alapok, vevőközpontúság – Deming 14 pontja, alapelvek, kiegészítő elemek – vevő azonosítása, igényeinek meghatározása. Folyamatmenedzsment alapjai – folyamatok meghatározása, csoportosítása. Folyamatok folyamatos fejlesztése – PDCA, hat-hét lépés, …Vezetés szerepe, dolgozók bevonása és felhatalmazása – vezetői-menedzseri szerepkörök, bevonás és felhatalmazás feltételei, team munka alapjai. Szervezeti önértékelés, minőség díj modellek – önértékelés alapjai és a kialakítás módszerei, EFQM modell, CAF modell. Minőségmenedzsment rendszerek fejlesztése, – minőségköltségek. ISO-TQM-Hat szigma-Lean

 1. Minőségmenedzsment módszerek

Bevezető: minőségmenedzsment elvek, rendszerek és módszerek, a módszerek helye a minőségmenedzsmentben. A módszerek csoportosítása, jellemzése.

Csoportmódszerek: a team munka szerepe a minőségmenedzsmentben, a team munkát segítő módszerek: brainstorming, 635-ös delphi, nominális csoport módszer (NCM) és más hasonló módszerek.

Hibaelemző módszerek:

Hét régi (alapvető) módszer, folyamatábra, Pareto-diagram, Ishikawa-diagram, adatgyűjtő lapok, hisztogram, szóródási diagram, szabályozó kártya,
7 új módszer, affinitásdiagram, kapcsolati diagram, mátrixdiagram,nyíldiagram, fadiagram, mátrixelemzés, PDCP.

Minőségfejlesztő módszerek: FMEA, 5 Miért, Döntési mátrix és más hasonló módszerek.
Folyamatok vizsgálata: run chart, multivari chart, hisztogram, szabályozottság vizsgálata(SPC) (ellenőrzőkártya, mérési rendszerek vizsgálata, minőségképesség), szóródás-diagram, stb.

 1. Minőség és megbízhatóság

A termék, vagy szolgáltatás megbízhatóságán azt a képességét értjük, hogy a felhasználás, üzemeltetés meghatározott feltételei mellett megőrzi minőségét. Így a megbízhatóság a minőség időbeli alakulásának, dinamikájának tekinthető, vagyis a megbízhatóságot a termékek, vagy szolgáltatások minőségi alkotóelemeként kell tekintenünk.

A minőség és megbízhatóság kérdésköre a műszaki-, a technológiai- és a pénzügyi menedzsmentben egyaránt kiemelt szerepet tölt be. A tantárgy keretében a megbízhatóság elméleti és módszertani alapjait mutatjuk be, különös hangsúlyt helyezve a megbízhatóság valószínűségelméleti, alkalmazott statisztikai hátterére, valamint a megbízhatóság alapú üzemeltetés menedzsment vonatkozásaira.

A főbb témakörök:

 • Megbízhatósági alapok, hibamentességi mutatók.
 • Megbízhatósági eloszlások.
 • Rendszerek megbízhatósága.
 • Alapvető karbantartási stratégiák.
 • Javíthatóság- és tartóssági mutatók.
 • Megbízhatóság alapú karbantartás.
 • Kapacitás- és költségtervezés.
 • Total Productive Maintenance.
 1. Szolgáltatások minőségmenedzsmentje

Fogalmak áttekintése: szervezet, tevékenység, folyamat, termék. A szolgáltatás fogalma. A szolgáltatás mint folyamat és mint eredmény. Szolgáltatás, gondoskodás, önellátás. A szolgáltatások jellemzői, fajtái és összetevői. A szolgáltatási lánc. Szükséglet, igény, követelmény. Az emberi szükségletek hierarchiája és dinamikája. A szolgáltatási rendszer. Frontvonal és háttérszervezet. A szolgáltatási tevékenység elemei. A vevői megelégedettség. A Kano-modell. A fontosság és megelégedettség mérése. A ServQual modell. A szolgáltatás nemmegfelelőségei: A gap-modell. Hogyan nyújtsunk kiváló szolgáltatást? – „A 4 lépéses modell”

 1. Szervezet és üzleti környezete

Lassan nincs olyan év, ami ne tartogatna jelentős kihívásokat az üzleti élet szereplői és általában az emberek számára. A bizonytalanság fokozódni látszik, az érzékelt terhek nőnek, az üzleti siker alapvető jellemzői turbulens átalakuláson mennek át. A kurzus során a szervezetek és külső-belső környezetük interakcióival foglalkozunk. A téma tárgyalása során a stratégiai szemlélet fejlesztése, a komplex rendszerekben való gondolkodás képessége és a jövővel kapcsolatos bizonytalanság hajtó erejének felismerése kiemelt fókuszt kap. A kurzus során az alábbi témákkal foglalkozunk részleteiben:

 • a stratégiai menedzsment rendszerkoncepciója: a cél, hogy a stratégiában való gondolkodás kulcselemeit tudatosítsuk, rendszerezzük és a résztvevők képesek legyenek a bizonytalansággal kapcsolatos alapvető attitűdjüket fejleszteni.
 • szervezet és környezet kapcsolata: a cél, hogy megismerjük azon elméleteket, amelyek alapvető vezérelvei lehetnek a szervezetek fejlődésének, túlélésének.
 • szervezeti alapformák és alkalmazhatósági feltételeik: a cél, hogy megismerjük a szervezetek kialakításának, egyben tartásának szempontjait és a környezeti feltételekhez történő igazodásukat.
 • a szervezeti kultúra (belső környezet) és mérési lehetőségei: a cél, hogy a szervezeti kultúra egyes modelljeit részleteiben megismerjük és felismerjük a kulturális hálózatok erejének szerepét a szervezeti sikerben.
 • szervezeti kultúra profilozása: a cél, hogy egy konkrét felmérőeszköz használatát megismerjék a kurzus résztvevői és képessé váljanak önállóan is felméréseket végezni, valamint az eredményeket értelmezni.
 • Amennyiben rendelkezésünkre áll kellő mennyiségű idő, a nemzeti kultúra (külső környezet) értelmezését és a versenyképességre, szervezeti sikerre gyakorolt hatásait értelmezzük. A cél: a nemzeti és szervezeti kultúra összefüggéseit azonosítani és a befolyásolás lehetséges eszközeit megismerni.
 1. Metrológia. A műszaki színvonal elemzése

6.1 A metrológia alapjai. Méréstechnikai alapfogalmak, mérési módszerek. Minőségi mutatószámok. Dokumentálás. Joghatással járó mérések. Hitelesítés. Mérési hibák. Mérési bizonytalanság. A mérési eredmény megadása. (GUM). Alapvető mérési eljárások. Kalibrálás. Kalibráló laboratóriumok követelményei. Validálás. Mérésirányítási rendszerek. Konfirmálás.

6.2 A műszaki színvonal értékelése. Műszaki színvonal mérése. Funkcióelemzés. Skálák.. Az értékelési tényezők súlyozása. A műszaki színvonal elemzés megvalósítása, hagyományos elemző módszerek.

 1. Válogatott fejezetek a minőségüggyel kapcsolatos szakismeretek
  köréből

7.1. Auditok módszerei és tapasztalatai. – 7.2. Prezentációs módszerek. – 7.3. Autóipari tapasztalatok. – 7.4 Szabványosítás, tanúsítás, akkreditálás. A szabványok helye a minőségügyben. A szabványosítás hazai és nemzetközi rendszere. Az európai direktívák. Harmonizált szabványok. Az „Új megközelítés”. Tanúsítás. A CE jelölés. Az EU-ban elfogadott tanúsítási modulok. Laboratóriumok akkreditálása. Tanúsító szervezetek akkreditálása. 7.5. Információmenedzsment – minőségmenedzsment

A résztvevők teljesítményének értékelése: Az értékelés az otthoni gyakorló feladatok, az írásbeli és a szóbeli vizsgák eredményeinek súlyozásával történik. A képzés záródolgozat elkészítésével és megvédésével zárul.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás: A vizsgaeredmények a hallgatók részére kiállított un. „Továbbképzési leckekönyv”-be kerülnek bejegyzésre. A tanfolyamot eredményesen elvégzők TANÚSÍTVÁNY-t  kapnak, amely feljogosítja a résztvevőket a BME Mérnöktovábbképző Intézet „Minőségügyi mérnök” (előtanulmányaik szerinti mérnöki felsőfokú végzettséget igazoló oklevél esetén), „Minőségügyi menedzser” (ha az előtanulmányok mérnökitől eltérő felsőfokú végzettséget igazolnak) cím használatára.

A részvételi díj tartalmazza az oktatási segédanyagok, a vizsgáztatás és a záródolgozat konzultáció valamint védés díját is.

A tanfolyam megfelel az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) harmonizált tanúsítási / regisztrálási rendszere szerinti „EOQ Minőségügyi Rendszermenedzser” képzés követelményeinek. Ennek megfelelően a „Minőségügyi mérnök – Minőség­ügyi menedzser” címet nyújtó tanfolyam eredményes elvégzése után a hallgatók kérhetik az EOQ-tól az „EOQ Minőségügyi Rendszermenedzser” jegyzékbe való felvételüket és jogosultságukat a cím használatára.

Tananyagok és módszertan: A résztvevők részben nyomtatott, részben Moodle rendszerről letölthető tananyagot kapnak. A képzés lényegi részét alkotják a gyakorlatok, továbbá az otthoni munka. Az otthoni gyakorló feladatok lehetőség szerint a hallgató saját tapasztalataihoz, illetve munkaköri feladataihoz kapcsolódnak.

Az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye a következő:

Adobe Connect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, iOs, Andoid, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz. Preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 • ritka esetben előfordulhat webkamera használat is, ez nem elvárt.
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét az Intézet megküldi

Moodle e-learning keretrendszer.

Mivel ezt az eszközt többnyire asszinkron módon használjuk, kivéve persze egy időzített és időkorláttal ellátott vizsgákat, sokkal kevesebb az elvárás műszakilag az irányában.

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari, stb.)

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév ) az intézet megküldi.

További információk:

Dr. Topár József
tanfolyamvezető
e-mail:   topar.jozsef{at}gtk.bme.hu

Boros Júlia
tanfolyamszervező
+36 1 463 2905

Jelentkezés