Lendületvétel – Fizika, érettségi felkészítő középiskolások részére

FIZIKA KÉPZÉSRE A CSOPORT MEGTELT !

Aki felvételt nyer 2023-ban a VIK valamelyik alapképzésére és bemutatja a Lendületvétel előkészítő sikeres teljesítését igazoló tanúsítványt, a Kar visszatéríti számára az előkészítő tandíját!

Meghirdetett időszak 2023. tavaszi félév / január-április /

Középiskolásoknak  2023. januártól szombati napokon 09.00 órai kezdéssel 5 tanórában 12 héten át. Interaktív jelenléti, online, vagy hibrid formában.

Fizika-szombat 09.00 – 13.30
január 14; 21; 28;
február 04; 11; 18; 25;
március 04; 11; 18; 25
április 01

További információ: 

Mészárosné Merbler Éva
merbler@mti.bme.hu  email címen vagy munkaidőben a +36-1-463-3497-es telefonszámon

Jelentkezni az on-line jelentkezési lap  kitöltésével és visszaküldésével  lehet. A részvételi díj kiegyenlítésére díjbekérőt küldünk, a jelentkezési lap alapján. Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a preferált képzési formát.

A program célja

Segíteni kívánja a középiskolás tanulókat a felvételire való felkészülésben azzal, hogy intenzív képzés keretében átismétli a fizika érettségihez szükséges témaköröket.  A képzés olyan tematikát valósít meg, amelynek szintje a fizika tárgy középszintű érettségi szintjénél magasabb.

A program nagy gyakorlattal rendelkező műegyetemi oktatók közreműködésével valósul meg.

Kiket várunk a Lendületvétel II.  -Fizika programba?

 • 11-12. évfolyamos középiskolásokat
 • középiskolai érettségivel rendelkező diákokat, akik a Műegyetemen műszaki-természettudomyányi területen szeretnének továbbtanulni

Tematika  – 60 órában, 12 /szombat/

MECHANIKA, Kinematika

Fogalmak:

 • Alapfogalmak (skaláris- és vektormennyiségek)
 • Elmozdulás, út, sebesség, gyorsulás egyenes vonalú mozgásoknál
 • Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
 • Szabadesés (függőleges hajítás)
 • Mozgás lejtőn
 • Vízszintes és ferde hajítás

Törvények:

 • Az elmozdulás, sebesség, gyorsulás számítása gyorsuló mozgás esetén.
 • Mozgások függetlensége elvének alkalmazása síkmozgásokra.

MECHANIKA, Dinamika I.

Fogalmak:

 • Az erő, az erők összegezése
 • Newton törvényei
 • A testek egyensúlya
 • A tömeg, a nehézségi erő, a súly, a súlytalanság.
 • Erőtörvények

Törvények:

 • Newton axiómák

MECHANIKA, Dinamika II.

Fogalmak:

 • Az impulzus
 • A centripetális gyorsulás
 • A rezgőmozgás dinamikai leírása
 • A merev testek forgó mozgása rögzített tengely körül.
 • A merev testek gördülése
 • A fonálinga
 • Kepler törvényei
 • Az (mesterséges) égitestek mozgása

Törvények:

 • Az impulzus-megmaradási   törvénye.
 • A perdület megmaradás törvénye.

MECHANIKA, Munka, (mechanikai) energia

Fogalmak:

 • A munkavégzés fajtái
 • A mechanikai energia fajtái
 • Rezgőmozgás energiaviszonyai
 • Teljesítmény és hatásfok
 • Disszipatív mechanikai rendszerek

Törvények:

 • A munkatétel
 • A mechanikai energia megmaradásának törvénye

HŐTAN, Hőtani alapfogalmak, az ideális gáz

Fogalmak:

 • Halmazállapotok (az anyag részecskeszerkezete)
 • A hőmennyiség
 • A hőkapacitás, a molhő
 • A Kelvin hőmérsékleti skála
 • Az ideális gáz állapotegyenlete
 • Belső energia
 • Tágulási munka
 • Gázok kétféle fajhője
 • Speciális állapotváltozások
 • Körfolyamatok (hőerőgépek, hűtőgépek)

Törvények:

 • A hőtan főtételei
 • Boyle-Mariotte törvény
 • Gay-Lussac törvények
 • Egyesített gáztörvény

HŐTAN, Kinetikus gázelmélet, halmazállapot-változások

Fogalmak:

 • A molekuláris fizika alapfogalmai
 • Olvadás, fagyás
 • Párolgás, lecsapódás
 • Forrás

Törvények:

 • Az ekvipartíció törvénye

OPTIKA, Geometriai – és hullám optika

Fogalmak:

 • A fényvisszaverődés
 • A prizma
 • A gömbtükrök képalkotása
 • A lencsék képalkotása
 • Lencsék és tükrök gyakorlati alkalmazása
 • A szem és a látás
 • Fényinterferencia
 • Koherencia
 • Fénypolarizáció
 • Fényelhajlás résen, rácson

Törvények:

 • A Snellius-Descartes törvény
 • A lencsetörvény

ELEKTRODINAMIKA, Elektrosztatika

Fogalmak:

 • Az elektromos töltés
 • Az elektromos mező (erőtér)
 • Az elektromos térerősség és geometriai szemléltetése (erővonalakkal)
 • Az elektromos feszültség és a potenciál
 • A kapacitás és a kondenzátor
 • Az elektromos erőtér energiája

Törvények:

 • A Coulomb-törvény

ELEKTRODINAMIKA, Az elektromos áram

Fogalmak:

 • Az áramerősség és mérése
 • Az ellenállás és mérése
 • Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása
 • Az elektromos munka és teljesítmény
 • Az áram hőhatása
 • A váltakozó áram jellemző adatai
 • A váltóáram munkája és teljesítménye
 • A váltóáramú ellenállások

Törvények:

 • Az Ohm törvény
 • Kirchhoff törvények

ELEKTRODINAMIKA, Az időben állandó és változó mágneses tér

Fogalmak:

 • A mágneses erőtér és szemléltetése erővonalakkal
 • Az egyenes vezető mágneses erőtere
 • A tekercs mágneses erőtere
 • Mozgó töltés mágneses erőtérben
 • Indukció
 • Az áramjárta tekercs energiája

Törvények:

 • Biot-Savart törvény
 • A Faraday-féle indukció törvény
 • Lenz törvény
 • Lorentz-féle erőtörvény

MODERN FIZIKA, Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás

Fogalmak:

 • Az atom szerkezete
 • A kvantumfizika elemei
 • Foton
 • Atommodellek
 • Részecske és hullámtermészet
 • Az elektron hullámtermészete
 • Az elektronburok szerkezete

Törvények:

 • Tömeg-energia ekvivalencia
 • Heisenberg-féle határozatlansági reláció
 • Bohr posztulátumok
 • Planck-formula

Utolsó tanfolyami nap

Konzultáció, modul záró írásbeli, a megoldások megbeszélése, modul zárása, értékelése.

Az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye

Adobe Connect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, iOs, Andoid, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz. Preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 • ritka esetben előfordulhat webkamera használat is, ez nem elvárt.
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét az Intézet megküldi

Moodle e-learning keretrendszer.

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari, stb.)

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév ) az intézet megküldi.

A felvételek csak technikai biztonsági elemként készülnek, valamint a gyakorlást hivatottak támogatni.  Ezek megnézése nem pótolja a foglalkozás időpontjában a jelenlétet (személyesen vagy online).

További információ: Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
Jelentkezés: sardi[kukac]mti.bme.hu

JELENTKEZÉSI LAP

 

 

Lendületvétel – Matematika, érettségi felkészítő középiskolások részére

 MATEMATIKA KÉPZÉSRE A CSOPORT MEGTELT !

Aki felvételt nyer 2023-ban a VIK valamelyik alapképzésére és bemutatja a Lendületvétel előkészítő sikeres teljesítését igazoló tanúsítványt, a Kar visszatéríti számára az előkészítő tandíját!

Meghirdetett időszak 2023. tavaszi félév / január-április /

Középiskolásoknak  2023.  januártól, szerdai napokon  16.00 órai kezdéssel.  Hibrid vagy online formában,  interaktív módon.

 15 héten át alkalmanként 4 tanórában.

Az órákon való sikeres aktív részvételhez szükséges  a kamera és mikrofon/fülhallgató használata.

A későbbiekben a MOODLE rendszerbe kerülnek feltöltésre az előadás anyagai, melyhez a belépési jelszót e-mailben fogjuk megküldeni, illetve az előadások felvételei is itt lesznek visszanézhetőek.

A felvételek csak technikai biztonsági elemként készülnek, valamint a gyakorlást hivatottak támogatni.  Ezek megnézése nem pótolja a foglalkozás időpontjában a jelenlétet (személyesen vagy online).

Matematika 16.00 – 19.30
január 11; 18; 25;
február 01; 08; 15; 22;
március 01; 08; 22; 29;
április 05; 12; 19; 26;

További információ: 

merbler@mti.bme.hu email címen vagy munkaidőben a +36-1-463-3497-es telefonszámon

Jelentkezni az on-line jelentkezési lap kitöltésével lehet.  A részvételi díj kiegyenlítésére díjbekérőt küldünk, a jelentkezési lap alapján.

Néhány résztvevői vélemény a korábbi csoportokból:

Sokat tudok köszönni, amiért ennyi mindent megtanulhattam itt.”

„Hasznos volt a képzés , remélem jövőre is indul hasonló”

„Nekem nagyon tetszett a képzés, megtanultam jó néhány hasznos módszert, látásmódot, ami segíti/felgyorsítja a feladat megoldást.”

„A matematika előkészítőn felül betekintést kaptam az egyetemi tananyagba, légkörbe, úgyhogy remekül sikerült ez a tanfolyam.”

„2 év matematika óra kihagyása után a tanfolyamon újra feleleveníthettem a középiskolában tanultakat és mellé sok újdonságot, új ismeretet szereztem itt. Nagy öröm volt az órákra bejárni és figyelni. Köszönöm, hogy a tanfolyamot profi módon bonyolították”

A program célja

Segíteni kívánja a középiskolás tanulókat az érettségire, illetve a sikeres Műegyetemi tanulmányokra  való felkészülésben azzal, hogy intenzív képzés keretében átismétli a matematika érettségihez szükséges témaköröket.  A képzés olyan tematikát valósít meg, amelynek szintje a matematika tárgy középszintű érettségi szintjénél magasabb.

A program nagy gyakorlattal rendelkező műegyetemi oktatók közreműködésével valósul meg.

Kiket várunk a Lendületvétel I.  – Matematika középiskolásoknak  programba?

 • 11-12. évfolyamos középiskolásokat
 • középiskolai érettségivel rendelkező diákokat, akik a Műegyetemen műszaki-természettudományi területen szeretnének tovább tanulni

Tematika  – 60 órában, vagy 15 (szerdai) alkalommal

Tudásfelmérés

 • Közös javítás, feladatok megbeszélése,

Halmazok

 • A halmaz fogalma, alkalmazása, műveletek halmazokkal. Véges halmazok számossága. Megszámlálható és nem megszámlálható halmazokra példák.
 • Matematikai logika. Fogalmak tételek, bizonyítások a matematikában. Direkt és indirekt bizonyítás, skatulya elv.

Kombinatorika, Gráfok, Számelmélet

 • Sorba rendezési, kiválasztási feladatok: permutáció, kombináció, variáció. Binomiális tétel.
 • Gráfelméleti alapfogalmak.
 • Oszthatósági alapfogalmak, prímtényezőre bontás, legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó kiszámítása. A 10 –es alaptól eltérő számrendszerek. A különböző alapú számrendszerekre való áttérés. Permanencia elv.

Algebra, Valós számok

 • Egyenes és fordított arányosság fogalma, ábrázolása. Arányossággal, százalékszámítással kapcsolatos szöveges feladatok.
 • Betűs kifejezések használata.  Algebrai kifejezések egyszerűsítése, szorzattá alakítása.
 • A valós számkör felépítése, műveletek, tulajdonságok. A valós számok és a számegyenes közötti kapcsolat. Az abszolút érték definíciója. számolás normál alakban adott számokkal. Permanencia elv.

Hatvány, Gyök, Logaritmus, Egyenletek egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek (1)

 • A hatványozás, az n-edik gyök, a logaritmus definíciója, azonosságaik. Az egyszerűbb azonosságok bizonyítása.   Algebrai egyenletek: elsőfokú két-három ismeretlenes, paraméteres egyenletrendszerek. Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek. Magasabb fokú és gyökös egyenletek.

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek (2), Függvénytan alapjai

 • Nem algebrai egyenletek: abszolút értékes, exponenciális, logaritmusos egyenletek.
 • Közép érték tételek, egyenlőtlenségek. Szöveges feladatok.
 • Alapvető függvénytani fogalmak. Összetett függvény, inverz függvény fogalma. Függvények szemléltetése.

Függvénytan, Egyváltozós valós függvény, Sorozatok

 • Alapvető függvények: lineáris, másodfokú, xn , abszolút érték, exponenciális, logaritmus, a/x,  és trigonometrikus függvények ábrázolása. Függvény transzformációk alkalmazása. Függvények jellemzése.
 • Hegyes szögek szögfüggvényei. Szögfüggvények általános definíciója. Szögfüggvényekre vonatkozó alapvető összefüggések, azonosságok. Szinusz- és koszinusztétel és alkalmazása. trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek.
 • Számtani és mértani sorozat fogalma. Szöveges feladatok.

Egyváltozós, valós függvények analízisének elemei

 • Függvények határértéke. Folytonosság. A differencia- és a differenciálhányados fogalma. Deriválási szabályok.  Differenciálszámítás alkalmazása: érintő egyenes felírása, szélsőérték feladatok megoldása, polinom függvények menetének vizsgálata.
 • Határozott integrál fogalma. Newton-Leibniz-tétel. Függvény grafikonja alatti terület számítása.

Elemi geometria, Geometriai transzformációk, Síkbeli és térbeli alakzatok

 • Térelemek, és a szög fogalma. Alakzatok távolságának értelmezése. Távolság fogalmával definiált pont halmazok. egybevágósági, hasonlósági transzformációk. merőleges vetítés. Háromszögek, négyszögek, sokszögek osztályozása, nevezetes vonalai, alapvető összefüggések, tételek. A kör részei, érintőjére vonatkozó alapvető tételek. Térbeli alakzatok: forgáshenger, forgáskúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp.

Vektorok síkban és térben, Koordinátageometria

 • A vektorok jelentése, alkalmazása. Alapvető fogalmak, műveletek. Koordinátával adott vektorok. Skaláris szorzat.
 • Pontok, vektorok, felezőpont, harmadoló pont , háromszög súlypontjának meghatározása. egyenes egyenletének levezetése különböző kiindulási adatokból. a kör egyenletének levezetése. a parabola egyenletének levezetése. Metszési, illeszkedési feladatok megoldása.

Kerület, terület, felszín, térfogat

 • A kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalma. Háromszögek, négyszögek, sokszögek területének kiszámítása.  A terület képletek bizonyítása. hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb, csonkagúla és csonkakúp felszínének kiszámítása. Térgeometriai feladatok megoldása.

Valószínűség számítás, Statisztika

 • Esemény, eseménytér fogalma, műveletek eseményekkel. relatív gyakoriság és valószínűség kapcsolata. Nagy számok törvényének szemléltetése. Klasszikus és geometriai valószínűség. Binomiális eloszlás és alkalmazása.
 • Mintavétel fogalma. A leíró statisztika elemei. Hisztogram készítése.

Tanfolyamzárás

 • Írásbeli záró vizsga. A modul záró vizsga feladatai megoldásának megbeszélése.

További információ: Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
Jelentkezés: sardi[kukac]mti.bme.hu

JELENTKEZÉSI LAP