Jelentkezés

A jelentkezés menete

  1. A töltse ki az on-line „Jelentkezési lap„-ot. A kitöltésről automatikus visszajelzést fog kapni az Ön által megadott e-mail címre. Kérjük tisztelt partnereinket, hogy a zavarmentes kapcsolattartás, ügyintézés valamint a Számviteli Törvény előírásának betartása érdekében a „Jelentkezési lap” minden kötelező rovatát (*) szíveskedjenek pontosan kitölteni.
  2. A beérkezett jelentkezésről és a nyilvántartási rendszerünkben történő sikeres regisztrációról  munkatársaink emailben küldenek visszajelzést a képzésre jelentkezőnek.
  3. A tanfolyamok indulásáról a  további információt a meghirdetett kezdési időpontot megelőző 8-10 munkanappal korábban küldjük ki a tanfolyami résztvevő részére, emailben.
    • A tanfolyami díj fizetése számlával történik,  a fizetési adatokkal ellátott számlát az első képzési napon tudjuk átadni, illetve online képzés esetén emailben megküldeni.

A megküldött jelentkezés megrendelésnek,  kötelezettségvállalásnak minősül.

Csak kellő számú jelentkezővel indulnak a képzések!

A Képzésre, a Képzésben való részvétel feltételeire vonatkozó részletes információkat a tanfolyamok leírásánál talál.

A Képzési szerződés megkötését követően a Képzésben részt vevőnek a Képzési díjat a számlán megjelölt időpontig kell megfizetnie. MINTA Képzési szerződés, tájékoztató jelleggel.

Lemondás, díj visszafizetés

Abban a nem várt esetben, ha az Intézmény a Képzést nem indítja el vagy a jelentkező a Képzésre nem nyert felvételt, a jelentkezőt az Intézmény köteles írásban értesíteni.

Amennyiben a jelentkező a jelentkezést követően a Képzésben nem kíván részt venni, a lemondásra az alábbiak szerint van lehetőség:

  • Amennyiben a jelentkező a lemondást írásban közli az Intézménnyel olyan időben, hogy a Képzés kezdő időpontját megelőző 10 naptári napot megelőzően a lemondás megérkezik az Intézmény címére, a lemondás nem jár fizetési kötelezettséggel, valamint a már az esetlegesen  befizetett Képzési díj visszajár a jelentkező részére.
  • Amennyiben a jelentkező a lemondást írásban közli az Intézménnyel olyan időben, hogy legkésőbb a Képzés kezdő időpontját megelőző 5 naptári nappal a lemondás megérkezik az Intézmény címére, a jelentkező a képzési díj 50%-át köteles megfizetni az Intézmény részére, illetve a már befizetett képzési díj 50%-a visszajár.

A Képzés kezdő időpontját követően lemondásra nincs lehetőség.

Amennyiben a Képzésre jelentkező lemondást legkésőbb a Képzés kezdő időpontját megelőző 5 naptári nappal nem közölt, az Intézmény a meg nem fizetett teljes Képzési díjra jogosult, a már befizetett Képzési díjat a jelentkező nem követelheti vissza.