Korszerű robbanásbiztonság-technika (11-011)

Utolsó módosítás:
2024.07.01 12:05
Azonosító:11-011
Tanfolyamvezető:Dr. Berta István egyetemi tanár, BME VIK, Veress Árpád robbanásbiztonság-technikai szakértő, ExNB Tanúsító Intézet Kft.
Tanfolyamszervező:Boros Júlia
Képzés indulásának dátuma:2024.10.02
Jelentkezési határidő:2024.09.01
Óraszám:88
Ár (nettó):554.000,-Ft
Adó fajtája:+ÁFA (27%)
Bruttó ár:703.580,-Ft

A 2024 őszi képzés tervezett időbeosztása:
(napi időbeosztás: 9.00 – 17.30)

Elmélet:
1. ea.:   2024.  október 02.  (szerda)
2. ea.:  2024.  október 16.   (szerda)
3. ea.:  2024.  október 30.   (szerda)
4. ea.:  2024.  november 13.  (szerda)
5. ea.:  2024.  november 27.  (szerda)
Konzultáció: 2024. december xx. (yyyyy) jelenléttel

Mérések:   három egymást követő napon,  kötelező jelenléttel

1.  nap  2025.  január 07.  (kedd)
2.  nap 2025.  január 08.  (szerda)
3.  nap 2025.  január 09.  (csütörtök)
Vizsga:
1.   írásbeli vizsga:  2025.  január 14. (kedd)
2.  szóbeli vizsga:   2025.  január 15. (szerda)

Célcsoport: A robbanásveszélyes iparágakban működő cégek villamos, gépész és vegyész szakemberei, a biztonságtechnika, munkavédelem, minőségbiztosítás és a menedzsment tagjai, akik az adott területen tervezői, kivitelezői, üzemeltetői, karbantartói, javítói és szakértői feladatokat ellátó műszaki vezető szakemberek, valamint a hatóságok képviselői.

A részvétel feltételei: felsőfokú műszaki (villamos, vagy gépész, vagy vegyész, vagy építész), vagy tűz- és/vagy munkavédelmi szakirányú végzettség, vagy hosszabb idejű, széleskörű, igazolt szakmai gyakorlat a robbanásbiztonság-technika területén.

Gyakorlatorientált, az adott tevékenység végzéséhez szükséges vezetői kompetenciák elsajátítását biztosító szakmai tanfolyam, amely teljesíti a vonatkozó szabványokban megfogalmazott kiegészítő követelményeket (MSZ EN 60079-10, -14, 17 és -19) az alábbi munkakörre vonatkozóan: potenciálisan robbanásveszélyes térben és/vagy azzal kapcsolatban dolgozó felelős személyek  illetékességének igazolása.

A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben:

 • A robbanás elleni védelem alapjai.
 • A robbanás kialakulásának feltételei, kibocsátás analízis, robbanásveszélyes légtér, gyújtóforrás analízis.
 • A vizsgálatok tárgyai és eszközei.
 • Gáz- és porrobbanások, alkalmazható védelmi módok.
 • Elméleti alapok, gyakorlati példák, esettanulmányok.
 • Villamos berendezések alkalmazása robbanásveszélyes térben.
 • Védelmi elvek és módok, megvalósítások, kiválasztás, ellenőrzés.
 • A gyújtószikramentesség.
 • A felhasználás köre, megvalósítások.
 • Nem villamos berendezések alkalmazása robbanásveszélyes térben.
 • A konkrét védelmi módok és megvalósítások példákon keresztül.
 • Az üzembiztonság és az ATEX 137 – létesítés, üzemeltetés és karbantartás robbanásveszélyes térben.
 • Biztonságos üzemeltetés, zónabesorolás, megfeleltetések, robbanásvédelmi dokumentáció, ATEX analízis.
 • SCOUT – Static Control Up-to-date Technology.
 • Valószínűségi alapú kockázatbecslés, softcomputing eszközök alkalmazása.
 • Kvalitatív analízis, fuzzy hibafa.
 • Első és ismétlődő felülvizsgálatok.
 • A jogi háttér – EU irányelvek, direktívák, szabványok és mérnöki gyakorlat.
 • Szabványosítás, vonatkozó szabványok és előírások – azok tartalma és értelmezése.
 • A robbanásveszélyes területekre jellemző munkafolyamatok.
 • Készülékek kiválasztása, telepítése, beüzemelés, ellenőrzés, üzemeltetés, karbantartás és javítás.
 • Alkalmazástechnika.
 • Dokumentációs kötelezettség.
 • Élettartamkövetés.
 • Robbanásbiztonság-technika a megújuló energiatermelésben.
 • Robbanásbiztoság-technika a nukleáris energiatermelésben.
 • Az e-mobilizáció robbanásbiztonság-technikai kérdései.
 • A hidrogén technológiák robbanásbiztonságtechnikai kihívásai.
 • Különleges védelmi megoldások (különleges geometriájú objektumok, különleges helyszínek és környezetek, kiemelten érzékeny rendszerekhez kapcsolódó objektumok, változó kockázatú objektumok).
 • Speciális projekttapasztalatok.

A képzés tantárgyai és azok főbb témakörei:

 • Robbanásbiztonság-technikai alapok (alapozó és szintre hozó ismeretek).
 • Robbanásbiztonság-technika a korszerű technológiákban (a legújabb elméleti és gyakorlati ismeretek).
 • Szabványok és előírások (a legújabb előírások ismertetése és értelmezése).
 • Laboratóriumi mérések (laboratóriumi anyagvizsgálatok, ellenőrző mérések).

Résztvevők értékelése: A képzés lezárásaként a hallgatók írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek
A képzés elvégzéséről szóló igazolás: A tanfolyam sikeres elvégzését követően a Résztvevők a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Mérnöktovábbképző Intézet (MTI) által kibocsájtott Tanúsítványt kapják.

Általános ismertető: A tanfolyamok – amelyek a 11-011 képzési programra, mint szakmai alapra épülő képzések – a tűz- és robbanásveszélyes területeken működő cégek szakemberei számára szolgáltatnak olyan alapvető ismereteket, melyek lehetővé teszik az adott területen a biztonságos és hatékony működést. Az átadott tudás alapján a szakemberek felismerik a veszélyeket, megfogalmazzák a veszély mértékét és műszaki és gazdasági szempontok alapján egyaránt optimális védekezést képesek kiválasztani. Így a cégek működését az EU előírásoknak, szabványoknak, direktíváknak és a Magyarországon hatályos és vonatkozó jogszabályi környezetnek (OTSZ, TVMI, MvTv, VMBSZ, stb.) megfelelően lehet megszervezni kielégítve az elvárható biztonság, a minőségbiztosítás, a munkavédelem és a környezetvédelem legfontosabb követelményeit.

A tanfolyamok egyaránt nyújtják az alapvető és a legújabb ismereteket a tervező, kivitelező, üzembe helyező, üzemeltető, javító, karbantartó és az ellenőrzést végző szakemberek számára. Célunk, hogy a villamos, gépész, vegyész és az ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkező mérnökök, vezető beosztású dolgozók el tudjanak igazodni az egyre nagyobb kihívást jelentő szabványokban, értelmezni és alkalmazni tudják azokat Magyarországon és külföldön egyaránt.

Igény esetén középfokú végzettséggel rendelkező dolgozók, szerelők számára készítünk tananyagot és szervezünk tanfolyamokat.

Külön céges megrendelés esetén a kurzusok a cégek igényei alapján „testre szabottan” épülnek fel a lehetőségeket (időpont, ütemezés, helyszín stb.) és az emberi tényezőket egyaránt figyelembe véve. Igény esetén a résztvevők csak egyetlen cég dolgozói, így a felmerülő kérdések, adatok és megoldások bizalmas kezelése is megoldható.

Célunk, hogy a változó jogszabályi környezetben állandóságot biztosítsunk a legmagasabb műszaki követelményeknek megfelelően és a résztvevőknek piacképes valós tudást adjunk Magyarországon és külföldön való alkalmazhatósági szempontok figyelembevételével.

Az előadásokat (58 kontakt órában) és a laboratóriumi méréseket (30 kontakt órában) a szakterület elméletének és gyakorlatának nemzetközi hírű szakemberei készítették elő. Az oktatást hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalattal és oktatási gyakorlattal rendelkező – ipari és egyetemi – szakemberek végzik magyar, illetve igény esetén angol nyelven.

A témához kapcsolódó további tájékozódást segítő szakirodalom főként angol nyelven rendelkezésre áll.

A hallgatók elektronikus formában kapják a feldolgozandó tananyagot.

A képzés formája: A dátumokkal megadott képzés blended learning formában (a jelenléti és távoktatásos képzés ötvözeteként) valósul meg. A hallgatók az oktatást megelőzően megkapják a tananyagot. A konkrét oktatási napon a hallgatók egy rövid összefoglalást kapnak az oktatótól a tananyagra vonatkozóan, majd a felmerült kérdések megválaszolására, értelmezésére nyílik lehetőség.

A vizsgára bocsátás feltétele:
100%-os részvételi kötelezettség a laboratóriumi méréseknél, illetve legalább 80%-os az elméleti alkalmakon.

Amennyiben a tanfolyam online formában indul; az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye a következő:

AdobeConnect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, elsődlegesen. Okostelefon csak átmeneti használatra ajánlott)
 • Windows, MacOS, iOS, Android, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz, preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 •  a webkamera használat az online órákon ajánlott, online szóbeli vizsga esetén  viszont kötelező
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét a Mérnöktovábbképző Intézet megküldi.

Moodle e-learning keretrendszer.

Mivel ezt az eszközt többnyire aszinkron módon használjuk, kivéve persze az időzített és időkorláttal ellátott vizsgákat, sokkal kevesebb az elvárás műszakilag az irányában.

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy esetleg forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon).
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek.
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari stb.).

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév) tanfolyamkezdéskor  Intézet megküldi.

Jelentkezés

Csoportok: Biztonságtechnika