Vezetőképző a készségek, kompetenciák és képesítések stratégiai megközelítéséről a felsőoktatásban

A szeptemberi, azonos tematikájú mesterkurzus folytatásaként október 24-26. között a BME láthatta vendégül a Sorbonne Egyetem (ezen belül az Institut Parisien de Chimie Moléculaire) vezetésével és a Mérnöktovábbképző Intézet közreműködésével megvalósuló a Digital Re-Skilling@Universities című projekt partnerintézményeinek közép- és felsővezetőit. A Skills Intelligence Strategies for Career Guidance in Higher Education: Lifelong Learning and Agile Continuous Education for Employability címet viselő vezetőképző célja az volt, hogy az azon részt vevő 20 program és szervezeti vezető a BME-ről, a Katalóniai Távegyetemről, a Milánói Egyetemről és a Sorbonne-ról stratégiai szempontból tudja megvizsgálni a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások többnyelvű európai osztályozásának (ESCO) jelentőségét, a készség-blokkokra alakított képzési tartalom és ezeknek mikro-tanúsítványokkal történő igazolásának hatását a felsőoktatásra, valamint Európai Készségfejlesztési Program részleteit.

A két éve folyó, ez év október végén záruló projektet az a felismerés hívta életre, hogy a munkavállalóknak hatékony továbbképzési/átképzési és pályaválasztási tanácsadási eszközökre van szüksége ahhoz, hogy a foglalkoztathatóságukat szinten tartsák vagy javítsák, mivel jelenleg a munkaköri követelmények nagyon képlékenyek és gyorsan változhatnak. Ennek a támogatásnak hatékonynak és megfizethetőnek kell lennie, hogy minél többen igénybe tudják venni, az Európai Készségfejlesztési Program iránymutatásának megfelelően.

A projekt elsődleges célja a felsőoktatásban dolgozók digitális készségeinek fejlesztését célzó, egyénre szabott továbbképzési/átképzési terv kialakítását segítő szofver fejlesztése. Ez az ú.n. Okoskatalógus (Smart Catalogue), aminek a segítségével a tanulók fel tudják mérni, hogy a jelenlegi készségeikkel milyen munkakört tudnak betölteni illetve adott munkakör betöltéséhez milyen készségek elsajátítására van szükségük és azt hol tudják megtenni. Az okoskatalógus működésének modellezése vegyész és adattudós készségek feldolgozásával történt.

Dr. Koczkáné Dr. Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettes asszony köszönti a résztvevőket

A rendezvény, melyet Dr. Koczkáné Dr. Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettes asszony nyitott meg, mindhárom napja jól elkülöníthető tematikára épült. Az első napon az oktatás és a foglalkoztathatóság készségalapú megközelítéseinek kutatása és fejlesztése volt a téma, melynek során valamennyi részt vevő egyetem képviselője beszélt saját intézményének ez irányú erőfeszítéseit. Ezt követően az ehhez kapcsolódó stratégiák és politikák kerültek terítékre, különös tekintettel a házigazda Magyarország LLL stratégiáira, melyekről Benedek András professzor úr ejtett szót. Az első napot Hal Plotkin (aki többek között az Obama kormányzat vezető oktatási tanácsadója volt) zárta egy szubjektív elemzéssel a projekt alatt szervezett, virtuális előadás-sorozat során feldolgozott témákról, amerikai előadóként külső szemlélőként megfogalmazva meglátásait az európai felsoőktatást érintő kérdésekről.

A második napon az ipar és a felsőoktatás együttműködése és elvárásai kerültek fókuszba, ahol többek között a nyelvi kompetenciák munkaerőpiaci kérdéseiről, és maguknak a kompetenciáknak az árnyalt megközelítéséről is beszélt Dr. Fischer Márta, az Idegennyelvi Központ igazgatója. További meghívott előadóként Dr. Nemeslaki András a Magyar Nemzeti Bank és a BME együttműködéséről, míg Roland Löffler, aki egy ellátásilánc-menedzsment cég tulajdonosa a munkáltatók szempontrendszeréről beszélt. A nap tematikájához igazodva a projekt során kidolgozott okoskatalógus feldolgozása is a munkáltatói használhatóság szempontjából történt. Mivel a vezetőképző kiemelt célja volt a résztvevők számára minél szélesebb körű továbbképzést is nyújtani, a második napot a résztvevők egy csoportos döntéshozatali tréninggel zárták.

Csoportos döntéshozatali tréning

A harmadik napon a vezetőképző résztvevői csatlakoztak – előadóként is – az European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA) mérnöki diplomáciai műhelyéhez.  A vezetőképző társrendezvénye lehetőséget adott arra is, hogy szélesebb körben bemutatásra kerüljön a projekt illetve a résztvevők számára újabb továbbképzési lehetőség nyílt egy kevésbé hangsúlyos, de annál fontosabb területen.

A résztevők egy csoportja a harmadik nap kezdetén, útban az EELISA rendezvényére.