Mesterkurzus a készségek, kompetenciák és képesítések stratégiai megközelítéséről a felsőoktatásban

A BME Mérnöktovábbképző Intézet szervezésében tíz Műegyetemi oktató, szervezeti vezető és szakmai továbbképzésben dolgozó vett részt a Katalóniai Nyílt Egyetem meghívására a D-Reskill@U Masterclass on Skills Intelligence Strategies for Career Guidance in Higher Education: Lifelong Learning and Agile Continuous Education for Employabilit című mesterkurzuson. A szeptember 13. és 15. között Barcelonában megtartott továbbképzés a Sorbonne Egyetem (ezen belül az Institut Parisien de Chimie Moléculaire) vezetésével és a Mérnöktovábbképző Intézet közreműködésével megvalósuló a Digital Re-Skilling@Universities című projekt eredményeire épült. Fő témái közt szerepelt a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások többnyelvű európai osztályozásának (ESCO) megismertetése, a készség-blokkokra alakított képzési tartalom és ezeknek mikro-tanúsítványokkal történő igazolásának mikéntje és stratégiai jelentősége, Európai Készségfejlesztési Program részletei, valamint a projekt során kidolgozott egyénre szabott továbbképzési/átképzési terv kialakítását segítő szofver, az ú.n. Okoskatalógus (Smart Catalogue) működési modelljének bemutatása.

A Műegyetem képviseletében résztvevők a harmadik nap végén fáradtan, de inspirálva. Balról jobbra: Dr. Benedek András egyetemi tanár, Orosz Ágnes gazdasági ügyintéző, Dr. Mészárosné Merbler Éva MTI igazgatóhelyettes, Román Gábor és Horváth Cz. János informatikai fejlesztők, Dr. Lógó Emma GTK oktatási dékánhelyettes, Zarka Dénes MTI igazgató, Sík Dávid tanársegéd, Dr. Berzsenyi Emese adjunktus, Szalma Éva MTI projektmenedzser

A két éve folyó, ez év október végén záruló projektet az a felismerés hívta életre, hogy a munkavállalóknak hatékony továbbképzési/átképzési és pályaválasztási tanácsadási eszközökre van szüksége ahhoz, hogy a foglalkoztathatóságukat szinten tartsák vagy javítsák, mivel jelenleg a munkaköri követelmények nagyon képlékenyek és gyorsan változhatnak. Ennek a támogatásnak hatékonynak és megfizethetőnek kell lennie, hogy minél többen igénybe tudják venni, az Európai Készségfejlesztési Program iránymutatásának megfelelően.

Zarka Dénes MTI igazgató előadása a Műegyetemen folyó tovább- és átképzési rendszerről és kezdeményezésekről.

A projekt elsődleges célja a felsőoktatásban dolgozók digitális készségeinek fejlesztését célzó, egyénre szabott továbbképzési/átképzési terv kialakítását segítő szofver fejlesztése. Ez az ú.n. Okoskatalógus (Smart Catalogue), aminek a segítségével a tanulók fel tudják mérni, hogy a jelenlegi készségeikkel milyen munkakört tudnak betölteni illetve adott munkakör betöltéséhez milyen készségek elsajátítására van szükségük és azt hol tudják megtenni. Az okoskatalógus működésének modellezése vegyész és adattudós készségek feldolgozásával történt.

Szalma Éva, az MTI projektmenedzsere a nyílt kitűzők rendszerének szerepköreiről beszél.

A három nap során a közel 50 résztvevő, akik a Műegyetem mellett a Sorbonne-ról, a Milánói Egyetemről, illetve a házigazda Katalóniai Nyílt Egyetemről érkeztek előadásokat hallgattak a készségek összehangolásának és a pályaválasztási tanácsadásnak innovatív megoldásairól a felsőoktatásban. A mesterkurzuson Zarka Dénes, a Mérnöktovábbképző Intézet igazgatója és Szalma Éva projektmenedzser önálló szekció során vezette be a résztvevőket a mikro-tanúsítványok jelentőségébe és gyakorlati alkalmazásába és a digitális kitűzők mibenlétébe és használatába. Az előadások és gyakorlatok során a Mérnöktovábbképző Intézet vezetésével kifejlesztett DIScoPLAYER nevű, digitális nyílt kitűzőket megjelenítő és kezelő platformot használták, amely közel egy éve sikeresen integrálódott többek között a BME GTK elismerési rendszerébe is. Érdemes külön kiemelni azt, hogy a platform, amelyhez hasonló világviszonylatban kevés van (ilyen pl. a Badgr) már képes arra, hogy a digitális kitűzőket halmozhatóan kezelje (stackability) ezzel lehetővé téve a mikrotanúsítványok egymásra épülését, összeadódását egy nagyobb léptékű tanulási eredmény vagy készség igazolására.

Zarka Dénes MTI igazgató szekciót megalapozó előadása mikro-tanúsítványok és nyílt kitűzők szerepéről a felsőoktatásban.

A mesterkurzus alkalmat adott arra is, hogy az egyazon intézményből, de más-más szerepkörből érkező résztvevők irányított gyakorlatok során közös stratégiai célokat fogalmazzanak meg.

Problémák és megoldások megvitatása. Balról jobbra: Dr. Lógó Emma GTK oktatási dékánhelyettes, Szalma Éva MTI projektmenedzser (hátul), Orosz Ágnes gazdasági ügyintéző, Zarka Dénes MTI igazgató, Dr. Benedek András egyetemi tanár, Dr. Mészárosné Merbler Éva MTI igazgatóhelyettes, Horváth Cz. János és Román Gábor informatikai fejlesztők, Mitchell Peters UOC projektmenedzser

A barcelonai mesterkurzus folytatása a 2023. október 24-26. között Budapesten, a Műegyetem szervezésében megvalósuló vezetőképző és projektzáró konferencia. Figyeljék a Mérnöktovábbképző Intézet híreit (facebook-on vagy a weboldalon) a további részletekért.

Amennyiben a cikkben szereplő információkkal kapcsolatban további kérdésük lenne az info@edu-inno.bme.hu érik el a fejlesztésben részt vevő kollégákat.