Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos fokozott járványügyi védekezés hatékony és összehangolt megvalósítása; a Műegyetem polgárai egészségének hathatós védelme; és a járványügyi helyzettel összefüggésben a feladatellátás rendjének – körülményekhez képesti – megfelelő szinten történő biztosítása érdekében azonnali hatállyal szüneteltette a jelenléti oktatást és a távoktatás bevezetését szorgalmazta.

A Mérnöktovábbképző Intézet a következő tájékoztatást adja tanfolyami résztvevőinek:

  1. 2020. március 15-ig valamennyi tanfolyam megtartása szünetel. Az elmaradt órák pótlására a későbbiekben lehetőség lesz.
  2. Oktatóink és munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy az oktatás zavartalansága érdekében távoktatási formában álljanak a résztvevők rendelkezésére.
  3. Az egyes tanfolyamok felmérése, az oktatók felkészítése azonnal megkezdődött, reményeink szerint a hónap második felében a tanfolyamok döntő többsége – online – újraindul.
  4. 2020. március 16-20. közötti időszak: tavaszi szünet;
  5. 2020. március 23. napjától kezdődően rendkívüli munkarendben, távoktatási módszerekkel (fejlett technológiák, információs rendszerek útján) folytatandó az oktatási tevékenység.
  6. E-mailben folyamatos tájékoztatást nyújtunk. Kérünk ezért minden érintettet, hogy fokozottan figyelje az e-mailjeit!

Az MTI Vezetése