Online képzések Adobe Connect-ten keresztül

Kedves partnereink!

A tanfolyamaink jelenleg online formában, Adobe Connect használatával valósulnak meg.

Ahhoz, hogy technikai nehézségek nélkül tudják mind az oktatóink mind a hallgatóink használni ezt az eszközt, kérjük, hogy mindig a legfrissebb verziót használják.

Az Adobe Connect alkalmazás legfrissebb verziói letölthetők innen.

 • Windows (64bit és 32bit) (2021.11.22.64 verzió)
 • Mac (2021.11.22.64 verzió)

Korábbi verziók használatával nem biztosított a hibamentes csatlakozás és működés.

Frissítve: 2021-11-23

Járványügyi intézkedések (2021. november 2.)

A járványhelyzet változása miatt 2021. november 2. napjától az Egyetem belső, zárt tereiben (tanterem, folyosó, iroda stb.) a szájat és orrot egyaránt takaró maszk viselete kötelező.

A maszkviselés alól az éppen órát tartó oktató mentesül. A maszkot nem viselő hallgató tanórán, teljesítményértékelésen, vizsgán való részvétele megtagadható.

https://www.bme.hu/hirek/20200903/Tajekoztato_a_koronavirus_helyzetrol

Online nyílt kitűzők és digitálisan hitelesített tanúsítványok alkalmazása

Az oktatás digitalizálásának folyamatában a közelmúlt fejleményei között tartjuk számon a virtuális tanulási környezetek (pl. Moodle és Ilias) online tanfolyami számának gyors növekedését, mely folyamatokat a Covid19 járvány jelentősen felerősítette, mind a keresleti igény, mind pedig a kínálat szempontjából.

A válság egyértelműen megmutatta, hogy az online oktatás tartalmi és módszertani része sokkal gyorsabban és hatékonyabban képes alkalmazkodni a helyzethez, mint a merev papír alapú oktatási adminisztráció, amely ezeknek az online formában megszerzett ismereteknek az igazolásában jelentős elmaradással küzd, az oktatás valamennyi szintjén. Ezért az elmúlt hónapok tapasztalatainak fényében a következő lépés a digitális tanúsítási és hitelesítési technikák, szabványok és rendszerek fejlesztése, mint ahogyan azt az Európai Unió az Europass Digital Credential Infrastructure kialakításával már meg is kezdte.

Az alábbi kérdőív kitöltésével arra szeretnénk kérni, hogy vegyen részt ebben a folyamatban, hiszen a legfontosabb az, hogy a tanulók, továbbképző intézetek és a munkaadók igényeit tükrözze az új eljárás.

A BME Mérnöktovábbképző Intézete egy nemzetközi partnerség élén elindított egy projektet, melynek célja, hogy egy általánosan elfogadott terminológiát teremtsen a tanúsítványok, mikor-tanúsítványok, digitális kitűzők, Uniós és nemzeti szabályozások világában és nem utolsó sorban lehetőséget teremtsen a digitális kitűzőket és tanúsítványokat kibocsátó munkatársak és az azokat megszerzők és munkáltatóik számára, hogy egy rövid tanfolyam keretében elsajátítsák az alapvető tudnivalókat az online oktatás e következő szakaszáról.

A Digitally Signed Credentials and Open Badges (DISCO VET) projekt keretében összeállítottunk egy rövid, 10 percnél kevesebb időt igénybe vevő kérdőívet, melyben a kibocsátók, a megszerzők és a munkaadók körében kérdezünk rá azokra a legfontosabb készségekre, amelyekkel rendelkezni szeretnének ahhoz, hogy ebben a témában eligazodjanak.

KÉRDŐÍV

Meghívó online tananyagbemutatóra

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete tisztelettel meghívja Önt Az adatértelmezés és –kommunikáció alapjai című 30 órás, online tananyagának bemutatójára, melyet tanároknak és az iparban dolgozóknak egyaránt a figyelmébe ajánlunk.

Az eseményre 2021. január 29-én, pénteken 12:30 és 14:00 óra között kerül sor Adobe Connect alkalmazáson keresztül, online módon.

A tananyag a most záruló  Data Understanding and Communication Knowledge and Skills for Trainers and Teachers in VET and HE projekt egyik végeredménye. Az ingyenesen elérhető, magyar nyelvű tartalom három modulra bontva, egy-egy adatértelmezési vagy adatkommunikációs készség köré építve segít a ma már elkerülhetetlenül szükséges alapkészségek elsajátításában: megfelelő kérdések és problémák beazonosítása adathalmazok alapján, alapvető statisztikai ismeretek, érvelések felépítése és előadása, valamint az adatok informatív és látványos megjelenítése.

A tananyagbemutató során megismerheti a tananyag felépítését, javasolt tanulási útvonalát, az (ön)értékelési rendszer működését, valamint az egyes készségek elmélyítését szolgáló példatárat. Röviden kitérünk arra is, milyen módszerekkel tudják a munkahelyi vagy iskolai (tovább)képzésbe integrálni a tananyag egyes részeit vagy egészét.

A részvétel ingyenes, de az online konferenciaalkalmazáshoz való hozzáférés  biztosítása érdekében előzetes regisztrációhoz kötött, melyet követően e-mailben küldjük meg a csatlakozáshoz szükséges linket is.

A regisztrációval együtt megkapja a hozzáférést a teljes tananyaghoz, valamint a tutori támogatással zajló próbaképzéshez, mely a bemutatóval veszi kezdetét. Reméljük, hogy ennek során kedvet kap a tananyag egészben vagy részben történő elvégzéséhez. A próbaképzés elvégzését követően (mely akár egy modul elvégzéséből is állhat) újonnan megszerzett vagy felfrissített készségeit online kitűzővel igazoljuk.

Jelentkezési lap: https://forms.gle/BVxQ5tmNimkLndocA

Év végi zárvatartás

Kedves Olvasó!

Intézetünk a két ünnep között zárva tart.

Legközelebb személyesen 2021. január 4-én tudunk a felmerülő kérdéseikre válaszolni. Addig az info@mti.bme.hu címre küldött kérdésekre, illetve jelentkezésekre tudunk válaszolni.

Az év hátralévő részére jó pihenést, az új esztendőre pedig sok szerencsét és jó egészséget kívánunk Önöknek.

BME MTI

 

Adatértelmezés és –kommunikáció tanítása a szakképzésben és a felsőoktatásban – meghívó online konferenciára

A Magyar Tudományos Akadémia és a BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoportja, valamint a BME Mérnöktovábbképző Intézete online konferenciára hívja az adatelemzési és kommunikációs készségek iránti munkáltatói igények és azok oktatása iránt érdeklődőket.

A konferencia 2020. október 19-én, hétfőn kerül megrendezésre Adobe Connect konferenciaalkalmazással, 10-16 óra között.

A programból:

 • Adatelemzési és –adatkommunikációs készségek iránti munkáltatói igény és azok oktatása Magyarországon és Európában: képzési igényanalízis bemutatása
 • „Új módszerek a szakképzésben – kollaboratív online tartalomfejlesztés” kötet bemutatása
 • Kulcskompetenciák és feltörekvő “puha” készségek: a BME által vezetett Data Understanding and Communication Knowledge and Skills for Trainers and Teachers in VET and HE projektben kifejlesztett adatelemzési és adatkommunikációs – ingyenesen elérhető – tananyag bemutatása

Részletes program letöltése pdf-ben.

A részvétel ingyenes, de az online konferenciaalkalmazáshoz való hozzáférés  biztosítása érdekében előzetes regisztrációhoz kötött.

JELENTKEZÉSI LAP: https://forms.gle/AXHzdmcrckaeD7cu6

Szigorú óvintézkedésekkel indult a félév BME-n és Intézetünkben is

Tájékoztatás a tanfolyami résztvevők számára a járványhelyzet jelenlegi szakaszában.

Az Intézet, a Műegyetemi szabályok mentén  úgy alakította ki a 2020/2021. tanév őszi félévének rendjét, hogy a járványhelyzetben is megteremtse a biztonságos jelenléti oktatás feltételeit, felhasználva a tavaszi távolléti oktatás kedvező tapasztalatait.

Az intézkedések teljes részletességgel a www.bme.hu oldalon olvashatók.

A BME-n zárt térben mindenhol kötelező a maszkviselés, és ahol a feltételek megengedik, a másfél méter védőtávolságot is meg kell tartani.

Az új koronavírus-járvány kockázatának csökkentése és az egyetemi polgárok egészségének védelme érdekében követendő lépéseket rektori-kancellári együttes körlevél  foglalja össze. Az intézkedések összhangban vannak a 2020. augusztus 17-én megjelent, felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzetben megszervezésére vonatkozó ágazati ajánlással.

A Műegyetem folyamatosan nyomon követi a szabályozás betartását, a járványhelyzet alakulását, és a hazai, valamint a nemzetközi felsőoktatási gyakorlatot, szükség esetén pedig további részletszabályok kidolgozásáról dönt. A BME-n plakátok is felhívják a hallgatók figyelmét az óvintézkedések betartásának fontosságára.

Főbb általános óvintézkedések:

 • A BME területére kizárólag a koronavírus-fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges személy léphet be. Tünetek észlelése esetén az egyetem munkatársai közvetlen felettesüket értesítik haladéktalanul; A tanfolyami résztvevőket kérjük, hogy intézetünket az info@mti.bme.hu címen értesítsék.

 

 • A személyek közötti 1,5 méteres védőtávolság megtartása minden esetben kötelező, ahol ezt a fizikai feltételek megengedik.
 • A szájat és orrot egyaránt takaró védőmaszk a tanulmányi foglalkozások teljes időtartama alatt és az egyetem területén minden olyan helyen, helyiségben kötelező, ahol a legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása nem lehetséges. A maszkviselés ajánlott ott is, ahol lehetséges a védőtávolság megtartása. Kötelező maszkot viselnie mindkét félnek a hivatali ügyintézés során egyaránt, ha az ügyfél és a kiszolgáló azonos helyiségben van.
 • Gyakori szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés mellett a köhögési etikett fokozottan körültekintő betartása, illetve az arc felesleges érintésének kerülése is szükséges. Zárt térben figyelmet kell fordítani a folyamatos és rendszeres természetes szellőztetésre, ajtók, ablakok nyitására, ami a helyiséget használók kötelessége.
 • Az egyetem területén a jogszabályban meghatározott létszámot meghaladóan rendezvény nem tartható, de a szervezők biztonsági okokból ennél alacsonyabb létszámkorlátot is előírhatnak.
 • A rektori-kancellári együttes körlevél kötelező érvényű szabályozás, amelyet az oktató számon kérhet a hallgatókon, illetve a szabályozás be nem tartása esetén az oktató megtagadhatja a hallgató részvételét a foglalkozáson. Az előírásokat szándékosan megszegőket, illetve a másokat veszélyeztetőket fel kell szólítani az előírások betartására, ha ez nem vezet eredményre, akkor a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályt értesíteni kell, akik a szükséges intézkedéseket megteszik.

 

 • A főbejáratokat és a nagy átmenő forgalmat bonyolító kapuk környezetét naponta több alkalommal fertőtlenítik, a bejáratoknál kézfertőtlenítő pontok is kialakításra kerülnek.

 

 • A távolléti oktatásra bármikor, időkiesés nélkül át tud állni az az Intézet

Szokásos elérhetőségeinken várjuk érdeklődéseiket és jelentkezéseiket tanfolyamainkra!

 

 

Jelentkezés őszi tanfolyamainkra

Megkezdődtek a jelentkezések az őszi tanfolyamainkra.

Minőségügyi mérnök – minőségügyi menedzser tanfolyam

kezdés 2020. november 5.

A minőségmenedzsment rendszerekkel és modellekkel kapcsolatos rendszertechnikai, menedzseri, stratégiai, tervezési és szervezési, szabályozási és fejlesztési, jogi, szabványügyi és módszertani ismeretek összefoglaló és rendszerezett áttekintése, az eljárások és módszerek gyakorlása. A korszerű problémamegoldó módszertanok és eszközök megismerése.

Tovább a részletes programhoz és jelentkezéshez.

Létesítménygazdálkodás I. (Facility Management), menedzseri szint

kezdés 2020. október 6.

A létesítménygazdálkodás menedzseri, irányítói szintű ismereteinek az elsajátítása, a nemzetközi szakmai szabályokkal való megismerkedés. Egységes és átfogó kép kialakítása a modern létesítménygazdálkodás témakörében, beleértve a korszerű menedzsment ismereteket, a jogi hátteret, az új műszaki ismereteket és a pénzügyi vonatkozásokat is. Szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettségűek részére.

Tovább a részletes programhoz és jelentkezéshez.

Létesítménygazdálkodás egy félév, operatív szint

kezdés 2021. február

A létesítménygazdálkodás alapvető, taktikai és operatív feladatok irányításához szükséges ismereteknek az elsajátítása. Egységes és átfogó kép kialakítása a modern létesítménygazdálkodás témakörében, beleértve a menedzsment hátteret, az új műszaki ismereteket és a pénzügyi vonatkozásokat. Középfokú végzettségűek részére.

Tovább a részletes programhoz és jelentkezéshez.

 

A nyári szabadságok miatt, kérjük, hogy augusztus 10-től 24-ig az info@mti.bme.hu e-mail címen érdeklődjenek.

Április 01. Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

Tisztelt Érdeklődőink, Résztvevőink, Partnereink!

Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a következőkéről tájékoztatjuk Önöket.

A BME honlapján naprakész információt találnak az egyetemet érintő intézkedésekről.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az egészségvédelmi szempontok és a szerződéses kötelezettségek ésszerű összehangolásával segítsük résztvevőinket a további tanulásban a jelenlegi körülmények között is. Azon dolgozunk, hogy a résztvevőink folyamatosan megfelelő felkészítést kapjanak, és a tanfolyami vállalásainakat, vizsgáinkat  a veszélyhelyzet elmúltával lehetőleg a tervek szerint, illetve minél kisebb késedelemmel tudjuk majd megszervezni.

Ügyfélszolgálatunk működik, de a személyes megkeresés lehetőségét felfüggesztettük.

Kérjük tisztelt Érdeklődőinket és Résztvevőinket, hogy használják elsődlegesen az info@mti.bme.hu címet használják. További email címeket  és mobil elérhetőségeket a Rólunk-Munkatársak menüpontban találhatnak. Várjuk és fogadjuk üzeneteiket az Intézet Facebook oldalán keresztül is.

Képzéseink résztvevői számára kontakt alkalmak helyett átmenetileg, távolléti oktatás keretében elektronikus tananyagokat biztosítunk. Ez összhangban áll a felnőttképzés veszélyhelyzeti szabályozására vonatkozó kormányrendelet előírásaival. A veszélyhelyzet feloldása után, amikor a jelenléti oktatás megszervezése, illetve folytatása lehetségessé válik, azonnal tájékoztatni fogjuk az érintett résztvevőket. Konkrét tanfolyamokkal kapcsolatos információkat tanfolyamszervezőink küldenek kedves résztvevőinknek. Ha kérdésük, megjegyzésük, van, forduljanak hozzájuk bizalommal. Új tanfolyamokat jelenleg szintén elektronikus formában indítunk, és amint újra lehet, visszatérünk a kontaktórákra és a jelenlétet  igénylő gyakorlatok megszervezésére.

A jelenlegi helyzet az egész országot, így intézményünket is komoly feladat elé állítja. Közös érdek az egészség védelme, ezért előre is köszönjük konstruktív visszajelzéseiket és megértő együttműködésüket!

További sikeres tanulást és jó egészséget kívánva, üdvözlettel:
BME MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos fokozott járványügyi védekezés hatékony és összehangolt megvalósítása; a Műegyetem polgárai egészségének hathatós védelme; és a járványügyi helyzettel összefüggésben a feladatellátás rendjének – körülményekhez képesti – megfelelő szinten történő biztosítása érdekében azonnali hatállyal szüneteltette a jelenléti oktatást és a távoktatás bevezetését szorgalmazta.

A Mérnöktovábbképző Intézet a következő tájékoztatást adja tanfolyami résztvevőinek:

 1. 2020. március 15-ig valamennyi tanfolyam megtartása szünetel. Az elmaradt órák pótlására a későbbiekben lehetőség lesz.
 2. Oktatóink és munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy az oktatás zavartalansága érdekében távoktatási formában álljanak a résztvevők rendelkezésére.
 3. Az egyes tanfolyamok felmérése, az oktatók felkészítése azonnal megkezdődött, reményeink szerint a hónap második felében a tanfolyamok döntő többsége – online – újraindul.
 4. 2020. március 16-20. közötti időszak: tavaszi szünet;
 5. 2020. március 23. napjától kezdődően rendkívüli munkarendben, távoktatási módszerekkel (fejlett technológiák, információs rendszerek útján) folytatandó az oktatási tevékenység.
 6. E-mailben folyamatos tájékoztatást nyújtunk. Kérünk ezért minden érintettet, hogy fokozottan figyelje az e-mailjeit!

Az MTI Vezetése