FIDIC képzés indul 2020. március 9-én!

A “Mérnöki tanácsadás és a FIDIC szerződéses rendszer”

című képzés célja a FIDIC szerződéses rendszerek alapjainak elsajátítása, a FIDIC kiadványok megismerése, a mérnöki tanácsadás szerepe a hazai mérnök gyakorlatban. Infrastrukturális projektek előkészítése, pénzügyi források megszerzésének lehető­ségei, építési tenderdokumentációval kapcsolatos követelmények megismerése. Gyakorlati példák elemzése.
(FIDIC – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége) A képzés, a FIDIC hivatalos és kizárólagos magyarországi képviselete, a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSZ) által támogatott képzés.

LENDÜLETVÉTEL – engedélyezett, érettségire felkészítő tanfolyamok

60 órás érettségire felkészítő tanfolyamok – 2019/20

 

Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó engedélyezett képzések.

Engedélyszám: E-000530/2014/D001 és E-000530/2014/D002

 

2019/20-as féléves tanfolyamainkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik a törzsanyagot már ismerik, s az érettségire készülve  tudásukat rendszerezni szeretnék, illetve felsőoktatási tanulmányaikra szeretnének felkészülni. Tárgyaink (matematika, fizika) fókuszában a tananyag magabiztos elsajátítása mellett a mindennapi élettel összefüggő, gyakorlati ismeretek megszerzése is szempont. Kiemelt célja e tárgyak oktatóinak, hogy a hozzánk beiratkozók az elméleti összefüggéseken túl azok példákon keresztüli alkalmazását is el tudják sajátítani.

Kurzusaink a törzsanyag ismétlése, megértése mellett kiegészítő ismereteket és készségfejlesztést is garantálnak a diákjaink számára, amellyel nem csak hatékonyan teljesíthető az érettségi vizsga, hanem a majd a felsőoktatási tanulmányok és mindennapok során is alkalmazható magabiztos tudást is kapnak.

Kurzusainkat heti egy alkalommal, hétköznap délutánonként, vagy heti egy alkalommal, szombaton délelőttönként indítjuk, egyszer egy héten négyszer negyvenöt percben, illetőleg szombatonként ötször negyvenöt percben.

60 órás tanfolyamra az alábbi tantárgyakból lehet jelentkezni: matematika, fizika.

Választható tantárgyak  

Matematika

 Fizika

A tanfolyamok ára:

60 órás, féléves tanfolyamok: 44.000 Ft / tantárgy.

Oktatóink: A BME kiváló, nagy gyakorlattal, és hatékony oktatási módszerrel rendelkező oktatói, akik hosszú évek óta, a BME oktatók, hallgatók általi értékelésében az első 50-ben szerepelnek.

Jelentkezési lap

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük a sardi[kukac]mti.bme.hu címre visszaküldeni.

 

 

 

2019. november 7-én indul Minőségügyi mérnök – minőségügyi menedzser tanfolyamunk!

 

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

A minőségmenedzsment (quality management, más szóhasználatban minőségbiztosítás, minőségirányítás) olyan átfogó szakmai terület, amely a termelés és a szolgáltatások minden területén, minden ágazatban nagy jelentőségű.  Az itt megszerzett képzettség előnyt jelenthet új állás, új munkakör elnyerésében, meglévő munkakörének megtartásában és a szakmai előrelépésben.

Bővebben ….

 

 

Letette tollát a Műegyetem krónikása

2019 szeptember 27-re virradóan 81 éves korában távozott Németh József címzetes egyetemi tanár, a Műegyetem, a hazai technika és mérnökség, valamint a magyarországi ipar történetét évtizedeken át világszínvonalon leíró, történelmi elemzések keretében tudományos igénnyel dokumentáló kutató, életének utolsó szakaszában is lelkesen oktató kollégánk.

1938-ban született, 1963-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett középiskolai tanári diplomát. 1976-ban a történelemtudományok kandidátusa lett, 1997-ben pedig a műszaki tudományok terén szerzett PhD-fokozatot. 1963-tól több mint száz szemeszteren át tanított a Műegyetemen, 1980 és 1982 között a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese volt, majd egyetemünkre visszatérve 1985–1997-ig intézeti igazgatóként tevékenykedett. Kiemelkedő technikatörténész volt, tárgyaiban a technika és mérnökség magyarországi történetét, ipartörténetet, gazdaságtörténetet, illetve a magyarországi szabadalmakat, találmányokat az adott kor fejlődéstörténeti keretei között színesen és lelkesítő módon mutatta be, példát mutatva a hallgatóknak a mérnöki teljesítmények fejlődésének életpályákon átívelő hatására. Előadásai sokak számára volt élmény más magyarországi felsőoktatási intézményekben is, meghívott előadóként külföldön is tartott-tartott jelentős előadásokat. Folyamatosan kutatott és publikált, programvezető volt a Műegyetem Technika-, Mérnök-, Tudománytörténet Doktori Iskolában, tucatnyi könyv, közel száz tudományos közlemény – magyar és idegen nyelvű – szerzője. Munkái közül, érzékeltetve az új kultúraközvetítési lehetőségeket, kiemelkedik a „Mérföldkövek a magyar technika történetéből” ismeretterjesztő filmsorozat. Ezek a napjainkban is sokat játszott, a tanórák keretei közé illeszthető filmek a mai kor hallgatói számára élményszerűen dolgozták fel a hazai műszaki fejlődés kiemelkedő személyiségeinek életútjait.

Németh József élete során a Műegyetem iránt elkötelezettként kutatta, dokumentálta az intézmény, annak karainak és tanszékeinek történetét. Az egyetem 225 éves évfordulójára megjelent „A Műegyetemtől a világhírig” impozáns, képekben, dokumentumokban gazdag angol és magyar nyelvű összeállítás publikációi közül kiemelkedő, az intézmény történetének kiemelkedő képes krónikáját adó kötet. Számos tanulmányt írt az Egyetemtörténeti Füzetek sorozatban (Heller Lászlóról, Brodszky Dezsőről, Imre Sándorról), a Mérnöktovábbképző Intézet történetéről. Írásaiból sugárzott az iparpolitika, műszaki fejlesztés, mérnökképzés és –továbbképzés fejlődése iránti elkötelezettség, mely gazdag közéleti tevékenységében is mindenkor jelen volt. Aktívan részt vett a Magyar Tudományos Akadémia keretében tudományterületének munkájában. Az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának vezetője, az MTA Egyetemtörténeti Bizottságának tagja, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottságának alelnöke és a Magyar Történelmi Társulat vezetőségi tagja volt.

A címzetes egyetemi tanár ugyanakkor az utóbbi évtizedekben vitalitásban, szakmai érdeklődésben és munkában példa volt sokaknak, érzékeltetve, hogy a szakmai teljesítményeket nem az életkor határozza meg. Oktatói munkája a Gazdaság és társadalomtudományi Kar tanszékeinek keretei között a műszaki fejlődés és az emberi tényező közötti összefüggések elemzésére, a történelmi tendenciák, műegyetemi keretek között számos kiemelkedő példáinak bemutatására irányult az alap-, mester- és doktori képzés keretei között. Kari szerepvállalásai sorában az 1999-ben létrejött Heller Farkas Alapítvány kuratóriumának elnökeként jelentősen hozzájárult a kar oktató-kutató munkájának és közösségének sokoldalú támogatásához, a fiatal hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételéhez, a szakkollégiumok programjainak megvalósításához. Kezdeményezője volt a magyar felsőoktatásban egyedülálló “Mesterek és tanítványok” című éves kiadvány megjelentetésének, amelyben az alapítvány által díjazott TDK dolgozatok és konzulens tanáraik egy-egy tanulmányai kerültek publikálásra.

Németh József élete és generációkat átívelő szakmai munkássága folyamatos volt az utóbbi évtizedekben is. A nyáron már érzékelhető betegség az őszi szemeszter megkezdését már megakadályozta. Tervei, gondolatai még az utolsó hetekben is ötletekben gazdagok voltak. Az elmúlt években oktató munkájának kereteket adó Műszaki Pedagógia Tanszéken a hazai szakmai pedagógusképzés jövő évi 150. évfordulójára készülve számos elképzeléssel járult hozzá a szakmai előkészületekhez. Jelenléte, a napi, elegáns tanári megjelenése, a múltat idéző, de a jelenhez szóló gondolatai már nem csupán hiányérzetet keltenek, hanem pótolhatatlan veszteség.

Benedek András
egyetemi tanár

Nyári zárva tartás

Intézetünk 2019. augusztus 1-től, 2019. augusztus 20-ig  a nyári szabadságok miatt zárva tart.

2019. augusztus 21-től a szokott időben, minden elérhetőségen várjuk érdeklődésüket.

A szabadság ideje alatt az info@mti.bme.hu címre küldhetik kérdéseiket és jelentkezéseiket.

Minden kedves Olvasónak kellemes nyarat kíván:

az MTI kollektívája

 

In memoriam Ginsztler János

Búcsúzunk……

Ginsztler professzor úr 1998 –és 2008 között vezette a Mérnöktovábbképző Intézetet, majd 2008-tól égészen haláláig szaktanácsadóként segítette az Intézet tevékenységét. Vezető tevékenysége alatt többek között az Intézet az UNESCO által is elismert, egyetlen európai továbbképző intézet lett. Vezetői érdeme, hogy a felnőttképzés terén fennálló versenyképesség növeléséhez hozzájárult a 2002-ben megszerzett ISO szabvány szerinti minőségügyi tanúsítvány, amelyet azóta is sikeres auditok követtek.

Megvolt benne az az adottság, hogy a kezdő egyetemistától, a tudós közönségig mindenkit magával tudott ragadni megszólalásával.

Ginsztler professzor úr, futballrajongóként, UTE drukkerként a rá jellemző kedves humorral fűszerezve gyakran mondta, hogy ő „ csak egy csapatjátékos”. Rendkívüli módon megbízott munkatársaiban és szakmai, tudományos törekvésükben minden szinten támogatta őket. Segítségéért nem várt még köszönetet sem. Valójában, a szó legnemesebb értelmében a csapat kapitánya volt.

Kollégájának, aki néhány éve felkereste, hogy egy palack jófajta vörösborral megköszönje neki a segítségét, szakmai támogatását, a következőket mondta: „Sajnos ezt nem fogadhatom el. Én ugyanis mindig, mindenkinek segítek és ezért nem várok semmit. Viszont, ha most azt mondod, hogy János ezt a bort barátsággal hoztam neked, akkor örömmel elfogadom.”

Szakmai és vezetői munkája során mindig ezt a vezérfonalat követte, amivel a környezetében lévőket, munkatársait felemelte s talán jobbá is tette. Meggyőződésem, hogy számos ember, akinek módja volt Professzor úrral együtt dolgozni, vagy csak találkozni követni fogja saját tevékenysége során is e szemléletet. Ezzel, Ginsztler professzor úr az egyik legnagyobb dolgot valósította meg: jobbá tette a világot.

Professzor úr élete lezárult, de szellemisége az Intézet munkájában,  hitvallásában tovább azonban él.

Kedves Professzor úr! Köszönjük szépen!

Az MTI kollektívája nevében:

Mészárosné Merbler Éva

 

 

Gyászhír, elhunyt Dr. Ginsztler János (1943–2019)

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Ginsztler János, Széchenyi–díjas, a műegyetem Professor Emeritusa, az MTA rendes tagja, az MMA alapító tagja és elnöke, a BME korábbi nemzetközi rektorhelyettese, az Anyagtudomány és Technológia Tanszék korábbi tanszékvezetője, Intézetünk 1998 – 2008 közötti igazgatója 2019. július 07-én, életének 77. évében elhunyt.

Családja gyászában valamennyien osztozunk.

MTI kollektívája