Átadásra kerültek a 2024. évi Pedagógusnapi kitüntetések

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara az idei tanévben 2024. június 5-én tartotta pedagógusnapi ünnepségét. Koltai Tamás dékán úr ünnepi évösszefoglaló beszédét követően átadta a kitüntetéseket. Rektor úr is jelen volt, és a Rektori dicséretben részesített kollégáknak személyesen gratulált. A rendezvény állófogadással zárult, ahol a Tálas Áron Trió szolgáltatta az aláfestő zenét.

Idén két kollégánk részesült igazgatói dicséretben, Sárdi Éva tanfolyamszervező és Román Gábor informatikus, az idei felvételi rendszerben intézményi pontot adó Műegyetemi előkészítő tanfolyamok sikeres lebonyolításáért.

Laudációjuk az alábbiakban olvasható:

Sárdi Éva 1994. óta dolgozik a Mérnöktovábbképző Intézetben ügyviteli alkalmazottként. Feladata sokrétű. Munkáját pontosan végzi, lelkiismeretes, munkatársaival jó kapcsolatot ápol.

Román Gábor 27 éve dolgozik a Műegyetemen. Informatikusként folyamatos kihívásokkal teli munkát végez. Munkáját pro-aktívan, megbízhatóan, körültekintően és lelkiismeretesen végzi, feladatait hatékonyan oldja meg. Tevékenységét magas szintű elkötelezettség jellemzi.