FIDIC képzés - Mérnöki tanácsadás és a FIDIC szerződéses rendszer

Utolsó módosítás: 
2014-03-06
Azonosító: 
02-003
Óraszám: 
40 óra
Jelentkezési határidő: 
2014-03-16
Tanfolyam kezdése: 
2014-03-17 - 2014-06-16
Ár: 
159000Ft
Adó fajtája: 
MAA
Tanfolyam vezetője: 
Rév András Z&Partners Kft.
Tanfolyamszervező: 

A " Mérnöki tanácsadás és a FIDIC szerződéses rendszer" című, több éve sikeresen futó tanfolyamunk 2013 július 17-én akkreditálásra került.
A programakkreditációs lajstomszám: PL-8314.  Az első akkreditált  képzésünk 2013. szeptember 9-étól került megrendezésre.

2014 tavaszi oktatásunkra várjuk jelentkezésüket., melyeket beérkezésük sorrendjében fogadjuk. Az oktatás részletes leírását az alább tekinthetik meg.
A 2014 tavasz oktatás időterve:     Előadási és konzultációs napok mindig hétfőn délután 13.00 öra

                             2014.03.17.    2014.03.31.    2014.04.14.    2014.04.28.   2014.05.12.    2014.05.26.    2014.06.02.    2014.06.16.      vizsga 2014.06.23.

A képzés célja:
A FIDIC szerződéses rendszerek alapjainak elsajátítása, a FIDIC kiadványok megismerése, a mérnöki tanácsadás szerepe a hazai mérnök gyakorlatban. Infrastrukturális projektek előkészítése, pénzügyi források megszerzésének lehető­ségei, építési tenderdokumentációval kapcsolatos követelmények megismerése. Gyakorlati példák elemzése.

(FIDIC – Federation International des Ingenieures Conseils – Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége)
A képzés, a FIDIC hivatalos és kizárólagos magyarországi képviselete, a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSZ) által támogatott képzés.

Célcsoport:
Mérnökök, kivitelezésben dolgozók, mérnök-tanácsadók, adminisztrációban és főfelügyeleteknél dolgozó szakemberek.

A részvétel feltétele: egyetemi, vagy főiskolai végzettség.

A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben:
Infrastrukturális projektek előkészítése. Infrastrukturális projektekkel kapcsolatos feladatok. FIDIC kiadványok használata. FIDIC szerződéses rendszerek megismerése.

A kiegészítő képzés díja: 159.000,- Ft (MAA) – mely tanfolyami díj tartalmazza két könyv árát is melyet a hallgatók kézhez kapnak:
-- a “Sárga könyvet” (Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződéses feltételei - elektromos és gépészeti létesítményekhez), második Magyar kiadás 2011
-- és a “Piros könyvet” (Építési munkák szerződéses feltételei), második Magyar kiadás 2005 is.

A képzés főbb témakörei:. 

 • A FIDIC mint szervezet, rövid története, magyarországi szervezete (ea.)

Tartalom: A FIDIC mint szervezet bemutatása, rövid története; a magyar tagszervezet bemutatása, története. A FIDIC működése, egyéb tevékenységének ismertetése, első szerződéses dokumentuma; a FIDIC alapelvek ismertetése, az alapelvek érvényesítésének céljai és eszközei; a FIDIC alapelvek megjelenésének bemutatása egy korábbi kiadású FIDIC szerződéses dokumentumon („Régi Red Book” 1987).

 • A magyar jogszabályi háttér ismertetése (Ptk. és Kbt.) kapcsolódási pontjai a FIDIC szerződéses feltételekhez (ea.)

Tartalom: A szerződéses jogviszonyt szabályozó hazai jogszabály(ok) rövid ismertetése; a Polgári Törvénykönyv vonatkozó részei; a közbeszerzési törvény vonatkozásai; a FIDIC szerződéses feltételekkel való összefüggések bemutatása.

 • A FIDIC szerződéses feltételek a magyar jogszabályi háttér tükrében (ea.)

Tartalom: A FIDIC szerződéses feltételek vizsgálata a magyar vonatkozó jogszabályok szemszögéből, azonosságok és különbségek.

 • A FIDIC szerződéses rendszerei (ea.)

Tartalom: A FIDIC szerződések által lefedett területek, a „melyiket válasszuk?” kérdés eldöntése; a FIDIC szerződés típusai általában; a FIDIC szerződések alapelvei, felépítésük; a „Szerződéses Megállapodás”, a „Különös Feltételek”, valamint az „Ajánlati Nyilatkozat Függeléke” szerepe, felépítése, elkészítése.

 • Beruházások előkészítése és lebonyolítása a FIDIC szerződéses rendszerek tükrében (ea.)

Tartalom: A beruházások tervezési, előkészítési fázisában követendő szempontok; a versenyeztetés során követendő szempontok; a megvalósítás során jelentkező főbb tevékenységek, a Mérnök szerepe a különféle típusú szerződések esetében.

 • A FIDIC szerződéses rendszerei, beruházások előkészítése és lebonyolítása (konzultáció)

Tartalom: Az előadáson elhangzottak megvitatása, kiegészítése, gyakorlati példák ismertetése, kérdések megválaszolása.

 • A FIDIC „Építési Munkák Szerződéses Feltételei” („Új Red Book” 1999) (ea.)

Tartalom: A FIDIC „Építési Munkák Szerződéses Feltételei” szerződéses feltételek előzményei, alkalmazhatósága, a szerződéses feltételek felépítése, fejezetei; a fontosabb szerződéses feltétel fejezetek részletes bemutatása, gyakorlati példák az alkalmazásra.

 

 • A FIDIC „Építési Munkák Szerződéses Feltételei” (konzultáció)

Tartalom: Az előadáson elhangzottak megvitatása, kiegészítése, gyakorlati példák ismertetése, kérdések megválaszolása.

 • FIDIC „Gépészeti és Villamos Berendezések tervezése-Építése Szerződéses Feltételei” („Új Yellow Book” 1999); (ea.)

Tartalom: Az előadás címében megnevezett FIDIC szerződéses feltételek előzményei, alkalmazhatósága, a szerződéses feltételek felépítése, fejezetei; a fontosabb szerződéses feltétel fejezetek részletes bemutatása, gyakorlati példák az alkalmazásra. A hazai alkalmazhatóság áttekintése.

 • FIDIC Új Yellow Book (konzultáció)

Tartalom: Az előző előadásokon elhangzottak megvitatása, kiegészítése, gyakorlati példák ismertetése, kérdések megválaszolása.

 • FIDIC „Rövid Szerződéses Forma” („Green Book” 1999); FIDIC „Kulcsrakész Létesítmények Szerződéses Feltételei” („Silver Book” 1999); (ea.)

Tartalom: Az előadás címében megnevezett FIDIC szerződéses feltétel rendszer előzményei, alkalmazhatósága, a szerződéses feltételek felépítése, fejezetei; a fontosabb szerződéses feltétel fejezetek részletes bemutatása, gyakorlati példák az alkalmazásra. A hazai alkalmazhatóság áttekintése.

 • FIDIC Green Book, Silver Book (konzultáció)

Tartalom: Green Book és a Silver Book alkalmazásának megvitatása, kiegészítése, gyakorlati példák ismertetése, kérdések megválaszolása.

 • FIDIC „Megbízó / Tanácsadó Minta Szolgáltatási Szerződéses Feltételek” („White Book” 1998); a Minőség alapú kiválasztás gyakorlata (ea)

Tartalom: A FIDIC „Fehér könyv” (Megbízó / Tanácsadó Minta Szolgáltatási Szerződéses Feltételek) bemutatása, alkalmazásának alapelvei, gyakorlata; A „QBS” (Quality Based Selection = Minőség Alapú Kiválasztás) jelentősége, bemutatása, Előnyök, esetleges kockázatok ismertetése.

 • Vállalkozói követelések, jogviták rendezése (ea.)

Tartalom: A FIDIC szerződések során felmerülő követelések típusa, a követelések összeállítása, adminisztrációja; a követelések kezelése; a FIDIC szerződések során felmerülő viták kezelése korábban, illetve az újabb szerződéses rendszereken belül; legújabb trendek; a DAB, illetve a választott bírósági eljárások összevetése, előnyök, hátrányok.

 

 • Vállalkozói követelések, jogviták rendezése (ea.)

Tartalom: Vállalkozói követelések, jogviták rendezése c. előadáson elhangzottak megvitatása, kiegészítése, gyakorlati példák ismertetése, kérdések megválaszolása, interaktív játék vállalkozói követelések elbírálására, esettanulmányok.

 • A FIDIC legújabb szerződéses feltételeinek ismertetése, legújabb trendek, kitekintés a „FIDIC-en túli világra” (Angol szerződéses minták) (ea.)

Tartalom: A FIDIC finanszírozó szervezetek elvárásaihoz igazított szerződéses rendszere, Tervezés-építés-üzemeltetés projektek szerződéses rendszerei; napjaink szerződéses trendjeinek bemutatása külföldi, elsősorban angol példákon keresztül bemutatva.

 • A FIDIC szerinti „Mérnök” feladatai, kötelezettségei és felelőssége egy konkrét FIDIC szerződéses feltétel rendszer alapján (pl. „Új Red Book” 1999) (ea.)

Tartalom: A mérnök feladatainak, tevékenységének áttekintése, gyakorlati példák ismertetése, kérdések megválaszolása, gyakori hibák, esettanulmányok.

 • A FIDIC szerinti „Mérnök” feladatai, kötelezettségei és felelőssége [K]

Tartalom: Az előadáson elhangzottak megvitatása, kiegészítése, gyakorlati példák ismertetése, kérdések megválaszolása

-   FIDIC „Építési Munkák Alvállalkozási Szerződések Feltételei” (2011); a legújabb  FIDIC szerződéses feltételek – várható fejlesztési irányok; a FIDIC szerződéses rendszereinek gyakorlati alkalmazása: lényegi kérdések, gyakori hibák és az elvárt gyakorlat
-   Viták rendezése a FIDIC szerződéses rendszerei alapján – a gyakorlati alkalmazás bemutatása; mediáció – DAB és választott bíráskodás


Résztvevők értékelése: a résztvevők a tanfolyam végén írásbeli vizsgát tesznek.

        A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

      Tanúsító oklevél arról, hogy a felnőtt képzésben részt vett személy az elsajátított új ismeretek révén képessé vált a FIDIC szerződéses rendszerei alkalmazásának eredményesebb ellátására.

 

CsatolmányMéret
mti-jelentkezesi-lap-02-003.doc73 KB