Mérnöki tanácsadás és a FIDIC szerződéses rendszer

Tisztelt Érdeklődő!

Az évek óta nagy érdeklődéssel kísért “Mérnöki tanácsadás és a FIDIC szerződéses rendszer” című képzést, a BME Mérnöktovábbképző Intézet (BME MTI) ismét meghirdeti.
A képzés 2023 tavaszi félévi időterve:

1. alkalom: 2023. március 6.
2. alkalom: 2023. március 20.
3. alkalom: 2023. április 3.
4. alkalom: 2023. április 17.
5. alkalom: 2023. április 24.
6. alkalom: 2023. május 8.
7. alkalom: 2023. május 22.
8. alkalom: 2023. június 5.
vizsga: 2023. június 12.

A képzés 8 alkalommal, 40 tanóra (előadás/konzultáció) időtartamban kerül megtartásra hétfői napokon.
Az általános órabeosztás:
1.-2. óra 13.00-14.30,  3.-4. óra 14.45-16.15,  5.-6. óra 16.30-18.00

A képzés célja:

A FIDIC szerződéses rendszerek alapjainak elsajátítása, a FIDIC kiadványok megismerése, a mérnöki tanácsadás szerepe a hazai mérnök gyakorlatban. Infrastrukturális projektek előkészítése, pénzügyi források megszerzésének lehető­ségei, építési tenderdokumentációval kapcsolatos követelmények megismerése. Gyakorlati példák elemzése.

(FIDIC – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége)

A képzés, a FIDIC hivatalos és kizárólagos magyarországi képviselete, a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSZ) által támogatott képzés.

Célcsoport:

Mérnökök, kivitelezésben dolgozók, mérnök-tanácsadók, adminisztrációban és főfelügyeleteknél dolgozó szakemberek.

A részvétel feltétele: egyetemi, vagy főiskolai végzettség.

A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben:

Infrastrukturális projektek előkészítése. Infrastrukturális projektekkel kapcsolatos feladatok. FIDIC kiadványok használata. FIDIC szerződéses rendszerek megismerése.

A tanfolyamon részt vevők számára lehetőség nyílik kedvezményes áron megvásárolni a következő FIDIC kiadványokat:
“Sárga könyv” (Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződéses feltételei – elektromos és gépészeti létesítményekhez), második Magyar kiadás 2011, (kedvezményes ár: 6.000,- Ft + 5%ÁFA)
“Piros könyv” (Építési munkák szerződéses feltételei), második Magyar kiadás 2005 (kedvezményes ár: 7.000,- Ft + 5%ÁFA)

Valamint szintén kedvezményesen rendelhetik meg egy csomagban a következő könyveket:
„Ezüst” + „Fehér” + „Zöld” + „Arany” (kedvezményes ár: 7.000,- Ft + 5%ÁFA)

A képzés főbb témakörei:

Az egyes előadások után az elhangzottak megvitatására, kiegészítésére, gyakorlati példák ismertetésére, kérdések megválaszolására kerül sor

A FIDIC mint szervezet, rövid története, magyarországi szervezete

Tartalom: A FIDIC mint szervezet bemutatása, rövid története; a magyar tagszervezet bemutatása, története. A FIDIC működése, egyéb tevékenységének ismertetése, első szerződéses dokumentuma; a FIDIC alapelvek ismertetése, az alapelvek érvényesítésének céljai és eszközei; a FIDIC alapelvek megjelenésének bemutatása egy korábbi kiadású FIDIC szerződéses dokumentumon („Régi Red Book” 1987).

A FIDIC szerződéses rendszerei 

Tartalom: A FIDIC szerződések által lefedett területek, a „melyiket válasszuk?” kérdés eldöntése; a FIDIC szerződés típusai általában; a FIDIC szerződések alapelvei, felépítésük; a „Szerződéses Megállapodás”, a „Különös Feltételek”, valamint az „Ajánlati Nyilatkozat Függeléke” szerepe, felépítése, elkészítése.

Beruházások előkészítése és lebonyolítása a FIDIC szerződéses rendszerek tükrében

Tartalom: A beruházások tervezési, előkészítési fázisában követendő szempontok; a versenyeztetés során követendő szempontok; a megvalósítás során jelentkező főbb tevékenységek, a Mérnök szerepe a különféle típusú szerződések esetében.

A magyar jogszabályi háttér ismertetése (Ptk. és Kbt.) kapcsolódási pontjai a FIDIC szerződéses feltételekhez 

Tartalom: A szerződéses jogviszonyt szabályozó hazai jogszabály(ok) rövid ismertetése; a Polgári Törvénykönyv vonatkozó részei; a közbeszerzési törvény vonatkozásai; a FIDIC szerződéses feltételekkel való összefüggések bemutatása.

A FIDIC szerződéses feltételek a magyar jogszabályi háttér tükrében

Tartalom: A FIDIC szerződéses feltételek vizsgálata a magyar vonatkozó jogszabályok szemszögéből, azonosságok és különbségek.

A FIDIC „Építési Munkák Szerződéses Feltételei” („Új Red Book” 1999)

Tartalom: A FIDIC „Építési Munkák Szerződéses Feltételei” szerződéses feltételek előzményei, alkalmazhatósága, a szerződéses feltételek felépítése, fejezetei; a fontosabb szerződéses feltétel fejezetek részletes bemutatása, gyakorlati példák az alkalmazásra.

FIDIC „Megbízó / Tanácsadó Minta Szolgáltatási Szerződéses Feltételek” („White Book” 1998); a Minőség alapú kiválasztás gyakorlata

Tartalom: A FIDIC „Fehér könyv” (Megbízó / Tanácsadó Minta Szolgáltatási Szerződéses Feltételek) bemutatása, alkalmazásának alapelvei, gyakorlata; A „QBS” (Quality Based Selection = Minőség Alapú Kiválasztás) jelentősége, bemutatása, Előnyök, esetleges kockázatok ismertetése.

Vállalkozói követelések, jogviták rendezése 

Tartalom: A FIDIC szerződések során felmerülő követelések típusa, a követelések összeállítása, adminisztrációja; a követelések kezelése; a FIDIC szerződések során felmerülő viták kezelése korábban, illetve az újabb szerződéses rendszereken belül; legújabb trendek; a DAB, illetve a választott bírósági eljárások összevetése, előnyök, hátrányok.

Az elhangzottak megvitatása, kiegészítése, gyakorlati példák ismertetése, kérdések megválaszolása, interaktív játék vállalkozói követelések elbírálására, esettanulmányok.

FIDIC „Gépészeti és Villamos Berendezések tervezése-Építése Szerződéses Feltételei” („Új Yellow Book” 1999); 

Tartalom: Az előadás címében megnevezett FIDIC szerződéses feltételek előzményei, alkalmazhatósága, a szerződéses feltételek felépítése, fejezetei; a fontosabb szerződéses feltétel fejezetek részletes bemutatása, gyakorlati példák az alkalmazásra. A hazai alkalmazhatóság áttekintése.

A FIDIC szerinti „Mérnök” feladatai, kötelezettségei és felelőssége egy konkrét FIDIC szerződéses feltétel rendszer alapján (pl. „Új Red Book” 1999)

Tartalom: A mérnök feladatainak, tevékenységének áttekintése, gyakorlati példák ismertetése, kérdések megválaszolása, gyakori hibák, esettanulmányok.

FIDIC „Rövid Szerződéses Forma” („Green Book” 1999); FIDIC „Kulcsrakész Létesítmények Szerződéses Feltételei” („Silver Book” 1999);

Tartalom: Az előadás címében megnevezett FIDIC szerződéses feltétel rendszer előzményei, alkalmazhatósága, a szerződéses feltételek felépítése, fejezetei; a fontosabb szerződéses feltétel fejezetek részletes bemutatása, gyakorlati példák az alkalmazásra. A hazai alkalmazhatóság áttekintése.

A FIDIC legújabb szerződéses feltételeinek ismertetése, legújabb trendek, kitekintés a „FIDIC-en túli világra” (Angol szerződéses minták)

Tartalom: A FIDIC finanszírozó szervezetek elvárásaihoz igazított szerződéses rendszere, Tervezés-építés-üzemeltetés projektek szerződéses rendszerei; napjaink szerződéses trendjeinek bemutatása külföldi, elsősorban angol példákon keresztül bemutatva.

FIDIC „Építési Munkák Alvállalkozási Szerződések Feltételei” (2011); a legújabb FIDIC szerződéses feltételek – várható fejlesztési irányok; a FIDIC szerződéses rendszereinek gyakorlati alkalmazása: lényegi kérdések, gyakori hibák és az elvárt gyakorlat

Tartalom: Az előadás címében megnevezett legújabb FIDIC szerződéses feltétel rendszer bemutatása; a legújabb FIDIC szerződéses feltételek fejlesztési trendjei és a FIDIC szerződéses rendszereinek gyakorlati életben történő alkalmazása.

Viták rendezése a FIDIC szerződéses rendszerei alapján – a gyakorlati alkalmazás bemutatása; mediáció – DAB és választott bíráskodás

Tartalom: Hogyan kell a vitákat kezelni a FIDIC szerződéses rendszereivel összhangban. Gyakori hibák a mindennapi életben. Döntőbizottság döntéshozatala többségi döntéssel, ill. konszenzussal (előnyök, hátrányok). Mediáció és DAB különbségének bemutatása. Választott bírósági eljárások hazai és nemzetközi gyakorlata. Döntnökök és Választott bírák kijelölése.

A tanfolyam előadói:

Rév András

Záhonyi Zoltán

dr. Balázs Tamás

dr. Bagócsi Károly

 

Résztvevők értékelése: a résztvevők a tanfolyam végén írásbeli vizsgát tesznek.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

TANÚSÍTVÁNY arról, hogy a felnőtt képzésben részt vett személy az elsajátított új ismeretek révén képessé vált a FIDIC szerződéses rendszerei alkalmazásának eredményes ellátására.

A tanfolyamra jelentkezni Jelentkezés menüpontban lehet.

Amennyiben a tanfolyam online formában indul / folytatódik; az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye a következő:

Adobe Connect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, iOs, Andoid, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz. Preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 • ritka esetben előfordulhat webkamera használat is, ez nem elvárt.
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét az Intézet megküldi

Moodle e-learning keretrendszer.

Mivel ezt az eszközt többnyire asszinkron módon használjuk, kivéve persze egy időzített és időkorláttal ellátott vizsgákat, sokkal kevesebb az elvárás műszakilag az irányában.

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari, stb.)

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév ) az intézet megküldi.

fidic képzés tanfolyam