Online nyílt kitűzők és digitálisan hitelesített tanúsítványok alkalmazása

Az oktatás digitalizálásának folyamatában a közelmúlt fejleményei között tartjuk számon a virtuális tanulási környezetek (pl. Moodle és Ilias) online tanfolyami számának gyors növekedését, mely folyamatokat a Covid19 járvány jelentősen felerősítette, mind a keresleti igény, mind pedig a kínálat szempontjából.

A válság egyértelműen megmutatta, hogy az online oktatás tartalmi és módszertani része sokkal gyorsabban és hatékonyabban képes alkalmazkodni a helyzethez, mint a merev papír alapú oktatási adminisztráció, amely ezeknek az online formában megszerzett ismereteknek az igazolásában jelentős elmaradással küzd, az oktatás valamennyi szintjén. Ezért az elmúlt hónapok tapasztalatainak fényében a következő lépés a digitális tanúsítási és hitelesítési technikák, szabványok és rendszerek fejlesztése, mint ahogyan azt az Európai Unió az Europass Digital Credential Infrastructure kialakításával már meg is kezdte.

Az alábbi kérdőív kitöltésével arra szeretnénk kérni, hogy vegyen részt ebben a folyamatban, hiszen a legfontosabb az, hogy a tanulók, továbbképző intézetek és a munkaadók igényeit tükrözze az új eljárás.

A BME Mérnöktovábbképző Intézete egy nemzetközi partnerség élén elindított egy projektet, melynek célja, hogy egy általánosan elfogadott terminológiát teremtsen a tanúsítványok, mikor-tanúsítványok, digitális kitűzők, Uniós és nemzeti szabályozások világában és nem utolsó sorban lehetőséget teremtsen a digitális kitűzőket és tanúsítványokat kibocsátó munkatársak és az azokat megszerzők és munkáltatóik számára, hogy egy rövid tanfolyam keretében elsajátítsák az alapvető tudnivalókat az online oktatás e következő szakaszáról.

A Digitally Signed Credentials and Open Badges (DISCO VET) projekt keretében összeállítottunk egy rövid, 10 percnél kevesebb időt igénybe vevő kérdőívet, melyben a kibocsátók, a megszerzők és a munkaadók körében kérdezünk rá azokra a legfontosabb készségekre, amelyekkel rendelkezni szeretnének ahhoz, hogy ebben a témában eligazodjanak.

KÉRDŐÍV