Átadásra kerültek a 2023. évi Pedagógusnapi kitüntetések

Idén június 7-én került megrendezésre a GTK rendhagyó Pedagógusnapi Ünnepsége, amely egybeesett a Kar fennállásának 25 éves évfordulójával.

A BME Q épületében megtartott ünnepi beszédeket követően került sor a díjak és kitüntetések átadására azoknak a hallgatóknak, oktatóknak, munkatársaknak, akik sokszor a munkaköri kötelességeiken is túlmutató, közmegbecsülésre érdemesítő tevékenységet, kiemelkedő oktató és kutató munkát végeznek.

A Mérnöktovábbképző Intézet oktatója, Dr. Erdélyi László Címzetes Egyetemi Docensi címet vehetett át Karunk dékánjától, az Intézet négy további dolgozója, Boros Júlia Éva,  Horváth-Czinger János, Sütő Bettina és Szalma Éva pedig igazgatói dicséretben részesült.

Laudációjuk az alábbiakban olvasható:

Címzetes Egyetemi Docensi címet nyert Dr. Erdélyi László, aki 2018 óta a BME GTK Mérnöktovábbképző Intézetben több szakmai tanfolyam óraadó oktatója, épületenergetika és épületgépészeti ismeretek témakörben. Ezen feladatát nagy odaadással, lelkesedéssel és szakmai tudással látja el. Tevékenysége révén Intézetünkben számos résztvevő készült fel sikeresen az Építész és Mérnök Kamarai épületenergetikai tanúsító jogosultsági vizsgákra. A jogosultsági vizsgák sikeres teljesítésének híre nagymértékben elősegíti a BME GTK Mérnöktovábbképző Intézet további pozitív megítélését a felnőttképzési tanfolyamok körében.

Igazgatói Dicséretekben részesültek:

Boros Júlia 2006 óta végzi a tanfolyamszervezői munkáját a Mérnöktovábbképző Intézet  – keretein belül ügyvivő szakértőként. Munkáját a legnagyobb pontossággal végzi, lelkiismeretes, munkatársaival kiváló kapcsolatot ápol. Feladata sokrétű, hosszú évek óta nagy elkötelezettséggel szervezi többek között a Minőségügyi mérnök, FIDIC és Robbanásbiztonságtechnikai tanfolyamokat. Nyitott a szakmai és technikai újításokra. A tanfolyami részvevőket maximális empátiával kezeli. Az Intézetben bármikor lehet számítani, a munkájára és a szervező tevékenységére.

Horváth – Czinger János 2021. január 1-je óta erősíti a Mérnöktovábbképző csapatát, amelybe nagyon könnyen és gyorsan beilleszkedett. Jánost már az Intézet előtti jogviszonya is a Műegyetemhez, a Karhoz kötötte. A hallgatói jogviszonyos oktatásban szerzett ismereteit, tapasztalatait az Intézetben ügyvivő szakértőként végzett munkájában is kamatoztatja. Műszaki – informatikai mentalitásából eredő realizmusa és iróniája teszi hangulatossá a vele való munkát. Szakmailag kiválóan felkészült ennek a felkészültségnek köszönhetően születtek meg az Intézet DISCO VET projektben végzett fejlesztési eredményei.

Sütő Bettina 20 éve dolgozik az Intézetben jelenleg tanfolyamszervezői feladatokat lát el, ügyvivő szakértőként.  A tanfolyamszervezési munkafolyamatokat magas szakmai felkészültséggel, nagy elköteleződéssel végzi, kiváló a kapcsolata a kollégákkal és más egyetemi szervezetekkel. Munkájában rendkívül megbízható, precíz  és kreatív kolléga. Feladata sokrétű, a mennyiségben is növekvő új feladatokat is szívesen vállalja. Nagy pontossággal végzett munkájára minden körülmények között lehet számítani. Magatartása résztvevő központú.

Szalma Éva két évtizede a Mérnöktovábbképző Intézet – OIFK – keretein belül ügyvivő szakértőként , projektmenedzseri feladatokat lát el. Az évek során számos nemzetközi projekt kidolgozásában és lebonyolításában vett részt. Magas szakmai színvonalon végzi a munkáját. Munkaköréből adódóan feladata sokrétű. Éva kreatív, probléma megoldó szemléletű, segítőkész, munkatársaival jó kapcsolatot ápol. 2023 tavaszi félévében magasszintű szaktudással végzett munkájával oroszlánrészt vállalt az Intézet pályázat írási tevékenységében.

A képen balról jobbra: Dr. Erdélyi László, Szalma Éva, Boros Júlia Éva, Horváth-Czinger János és Sütő Bettina.