Robbanásbiztonság-technika (11-001)

Utolsó módosítás:
2020.01.20 12:32
Azonosító:11-001
Tanfolyamvezető:Dr. Berta István egyetemi tanár, BME VIK, Veress Árpád robbanásbiztonság-technikai szakértő, ExNB Tanúsító Intézet Kft.
Tanfolyamszervező:Boros Júlia
Képzés indulásának dátuma:2020.02.19
Jelentkezési határidő:2020.02.05
Óraszám:80
Ár:270 000 Ft
Adó fajtája:+ÁFA

A 2020 tavaszi képzés tervezett időbeosztása:
(napi időbeosztás: 9.00 – 17.30 )

 • Elmélet:
 • 1. ea.:   2020. február 19.  (szerda)
 • 2. ea.:  2020. március 4  (szerda)
 • 3. ea.:  2020. március 18  (szerda)
 • 4. ea.:  2020. április 1.  (szerda)
 • 5. ea.:  2020. április 29. (szerda)
 • Mérések:   három egymást követő napon
 • 1.  nap  2020. május 13. (szerda)
 • 2.  nap 2020. május 14. (csütörtök)
 • 3.  nap 2020. május 15.. (péntek)
 • Vizsga:
 • 1.   írásbeli vizsga:  2020.  május 19. (kedd)
 • 2.  szóbeli vizsga:   2020.  május 20. (szerda)

Célcsoport: A robbanásveszélyes iparágakban működő cégek villamos, gépész és vegyész szakemberei, a biztonságtechnika, munkavédelem, minőségbiztosítás és a menedzsment tagjai, akik az adott területen tervezői, kivitelezői, üzemeltetői és szakértői feladatokat ellátó műszaki szakemberek, valamint a hatóságok képviselői.

A részvétel feltételei: felsőfokú villamos, gépész vagy vegyész végzettség, és/vagy illetve a robbanás biztonságtechnika területén való széleskörű szakmai gyakorlat

A gyakorlatorientált tanfolyam az adott tevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák elsajátítását biztosító egyéb szaktanfolyam, Magyarországon egyedülállólag teljesíti a 17/2015. (VI.9.) NGM rendelettel módosított 21/2010.(V.14.) NFGM rendelet feltételrendszerét az alábbi munkakörre vonatkozóan: 

Robbanásbiztos berendezések tervezése, karbantartóinak és javítóinak műszaki vezetője (alapvégzettségnek megfelelően villamos, műszeres, vegyész és gépész szakterületen műszaki vezetői és/vagy tervezői pozícióban)

A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben:

•    A robbanás elleni védelem alapjai
A robbanás kialakulásának feltételei, kibocsátás analízis, robbanásveszélyes légtér, gyújtóforrás analízis. A vizsgálatok tárgyai és eszközei.
•    Gázrobbanások és porrobbanások, védelmi módok
Elméleti alapok, gyakorlati példák, esettanulmányok.
•    Villamos berendezések alkalmazása robbanásveszélyes térben
Védelmi elvek és módok, megvalósítások, kiválasztás, ellenőrzés.
•    A gyújtószikramentesség
A felhasználás köre, megvalósítások.
•    Nem villamos berendezések alkalmazása robbanásveszélyes térben
A konkrét védelmi módok és megvalósítások példákon keresztül.
•    Az üzembiztonság és az ATEX 137 – létesítés, üzemeltetés és karban-tartás robbanásveszélyes térben
Biztonságos üzemeltetés, zónabesorolás, megfeleltetések, robbanásvédelmi dokumentáció, ATEX analízis.
•    SCOUT – Static Control Up-to-date Technology
Valószínűségi alapú kockázatbecslés, softcomputing eszközök alkalmazása.
Kvalitatív analízis, fuzzy hibafa. Első és ismétlődő felülvizsgálatok, audit.
•    A jogi háttér – EU irányelvek, direktívák, szabványok és mérnöki gyakorlat
Szabványosítás, vonatkozó szabványok és előírások – tartalmuk és értelmezésük.
•    A robbanásveszélyes területekre jellemző munkafolyamatok
Készülékek kiválasztása, telepítése, beüzemelés, ellenőrzés, karbantartás, javítás. Alkalmazástechnika.

A képzés tantárgyai és azok főbb témakörei:
•    Robbanásbiztonság-technikai alapok (alapozó és szintre hozó ismeretek).
•    Korszerű robbanásbiztonság-technika (a legújabb elméleti és gyakorlati ismeretek).
•    Szabványok és előírások (a legújabb előírások ismertetése és értelmezése).
•    Laboratóriumi mérések (laboratóriumi anyagvizsgálatok, ellenőrző mérések).
Résztvevők értékelése: az intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:
A képzés lezárásaként a hallgatók írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek és a tanfolyam sikeres elvégzését igazoló Tanúsítványt kapnak..

Általános ismertető:
A tanfolyamok – amelyek a 11-001 képzési programra, mint szakmai alapra épülő képzések – a tűz- és robbanásveszélyes területeken működő cégek szakemberei számára szolgáltatnak olyan alapvető ismereteket, melyek lehetővé teszik az adott területen a biztonságos és hatékony működést. Az átadott tudás alapján a szakemberek felismerik a veszélyeket, megfogalmazzák a veszély mértékét és műszaki és gazdasági szempontok alapján egyaránt optimális védekezést képesek kiválasztani. Így a cégek működését az EU előírásoknak, szabványoknak és direktíváknak megfelelően lehet megszervezni kielégítve az elvárható biztonság, a minőségbiztosítás, a munkavédelem és a környezetvédelem legfontosabb követelményeit.

A tanfolyamok egyaránt nyújtják az alapvető és a legújabb ismereteket a tervező, kivitelező, üzembe helyező, üzemeltető, javító, karbantartó és az ellenőrzést végző szakemberek számára. Célunk, hogy a villamos, gépész, vegyész és az ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel rendelkező mérnökök, vezető beosztású dolgozók el tudjanak igazodni az egyre nagyobb kihívást jelentő szabványokban, értelmezni és alkalmazni tudják azokat.

Igény esetén középfokú végzettséggel rendelkező dolgozók, szerelők számára készítünk tananyagot és szervezünk tanfolyamokat.

Külön céges megrendelés esetén a kurzusok a cégek igényei alapján „testre szabottan” épülnek fel a lehetőségeket (időpont, ütemezés, helyszín, stb.) és az emberi tényezőket egyaránt figyelembe véve. Igény esetén a résztvevők csak egyetlen cég dolgozói, így a felmerülő kérdések, adatok és megoldások bizalmas kezelése is megoldható.

Az előadásokat (50 kontakt órában) és a laboratóriumi méréseket (30 kontakt órában) a szakterület elméletének és gyakorlatának nemzetközi hírű szakemberei készítették elő. Az oktatást hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalattal és oktatási gyakorlattal rendelkező – ipari és egyetemi – szakemberek végzik magyar, illetve igény esetén angol és/vagy német nyelven.

A témához kapcsolódó további tájékozódást segítő szakirodalom főként angol nyelven rendelkezésre áll.

A hallgatók elektronikus formában kapják a feldolgozandó tananyagot.

A képzés formája:

A dátumokkal megadott képzés blended learning formában valósul meg – a jelenléti és távoktatásos képzés ötvözeteként -. A hallgatók az oktatást megelőzően megkapják a tananyagot. A konkrét oktatási napon a hallgatók egy rövid összefoglalást kapnak az oktatótól a tananyagra vonatkozóan, majd a felmerült kérdések megválaszolására, értelmezésére nyílik lehetőség.

A vizsgára bocsátás feltétele:

100%-os részvételi kötelezettség a laboratóriumi méréseknél, illetve

legalább 80% az elméleti alkalmakon.