Minőségügy

Minőségpolitika

 

  1. A BME MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET minőségpolitikájának alapelve az oktatásban résztvevők és a képzés eredményét felhasználó vállalatok, intézmények és vállalkozások valós és rejtett továbbképzési igényeinek feltárása és kielégítése. Célja, hogy az Intézet a képzési kínálatának folyamatos fejlesztésével, valamint a meghirdetett tanfolyamok és más képzési formák színvonalas megtartásával folyamatosan sikeres legyen a hazai továbbképzési piacon.
  2. Az Intézet e célok megvalósítását az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványrendszer előírásainak megfelelő minőségirányítási rendszer kialakításával és hatékony működtetésével éri el, amely a jól szabályozott rendszer segítségével a felhasználók igényeinek megfelelő tematikájú, kiváló minőségű és eredményességű oktatást biztosít.
  3. A minőségirányítási rendszer a BME mint anyaintézmény keretein belül az Intézet egész tevékenységét átfogja.
  4. A minőségirányítási rendszer úgy érvényesül, hogy annak lényegét valamennyi oktatónk és dolgozónk érti, beosztásától függően a rá vonatkozókat részleteiben ismeri, kötelező érvényűen és értelemszerűen betartja, illetve betartatja. A kialakított minőségirányítási rendszer jól szabályozott, de rugalmas rendszer, amely indokolt esetben alkalmazkodni tud a külső körülmények változásaihoz. A minőségirányítási kézikönyvben rögzített módszerek és eljárások betartását az Intézet vezetői folyamatosan ellenőrzik.

Budapest, 2018. június 28.

Zarka Dénes
intézeti igazgató

 

ISO 9100:2015 tanúsítvány

ISO 9100:2015 Certificate