Létesítménygazdálkodás I. (Facility Management), menedzseri szint

Utolsó módosítás:
2020.09.22 12:35
Azonosító:01-032
Tanfolyamvezető:Czerny József
Tanfolyamszervező:Sütő Bettina
Képzés indulásának dátuma:2020.10.06
Jelentkezési határidő:2020.09.28
Óraszám:236
Ár:520.000
Adó fajtája:+ÁFA

2020. októberben induló tanfolyam adatai: 

FM I. Kezdés Befejezés Beadás Időpontok
I.-II. félév (29 hét) 2020. október  06. 2021.  június
Lebonyolítás 1 nap/hét, keddenként 8 tanóra 9.00-16.30-ig
Záródolgozatleadás 2021. szeptember
Írásbeli 2021. június
Védés/szóbeli 2021. október

 

 

Középfokú végzettséggel rendelkezők számára a Létesítménygazdálkodás II. ajánljuk, amely  2021. február végén indul.

 

Kiknek ajánljuk az FM I.  képzést:
Azoknak a műszaki, jogi vagy közgazdasági végzettséggel rendelkezőknek, akik egy szervezet főtevékenységének hatékony támogatása, működésének lehetővé tétele érdekében az épített infrastruktúra és a szervezetek belső szolgáltatásainak menedzsmentjével foglalkoznak, vagy kívánnak foglalkozni.

A létesítmény menedzser („facility manager”) a gazdaság legkülönbözőbb területein láthat el vezetési és menedzsment feladatokat, mint pl.

 • irodaházak
 • bankok és pénzintézetek
 • kórházak és egyéb egészségügyi intézmények
 • színházak, kulturális létesítmények
 • oktatási- és felsőoktatási intézmények
 • nagy szállodák
 • sportlétesítmények
 • bevásárlóközpontok, üzlethálózatok, logisztikai központok
 • önkormányzati intézmények, közműcégek
 • rendészeti, katonai intézmények
 • szállító vállalatok, szervizek

stb., továbbá

termelő szervezetek létesítményei (a közvetlen termelési folyamat kivételével).

*  *  *

 

A Mérnöktovábbképző Intézet létesítménygazdálkodási képzése közel 20  éve, minden évben indít csoportot.
A magyarországi létesítménygazdálkodási ipar az elmúlt 2 évtizedben jelentősen átalakult, örvendetes fejlődésen ment keresztül, nem utolsó sorban a tanfolyamról kikerült hallgatók magas szintű felkészültségének köszönhetően. A 20 év alatt számos létesítménygazda, vállalati vezető tette le eredményesen a záróvizsgát. A változó szakmai környezet, az európai integráció új követelményeket állított, amelyeknek a tanfolyam folyamatosan megfelel.

A képzés célja: 
A létesítménygazdálkodás menedzseri, irányítói szintű ismereteinek az elsajátítása, a nemzetközi szakmai szabályokkal való megismerkedés. Egységes és átfogó kép kialakítása a modern létesítménygazdálkodás témakörében, beleértve a korszerű menedzsment ismereteket, a jogi hátteret, az új műszaki ismereteket és a pénzügyi vonatkozásokat is.

A részvétel feltétele: szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség.

A képzés főbb témakörei: 
* A létesítménygazdálkodás interdiszciplináris alapjai
* A menedzsment alapjai
* Általános létesítménygazdálkodási ismeretek
* Létesítménygazdálkodási szolgáltatások menedzsmentje
* Projektmenedzsment
* Információs rendszerek
* Ingatlan szakismeretek
* Használható és gazdaságos épületek
* Esettanulmányok.

A résztvevők értékelése: 
A hallgatók a tanfolyam befejezése képpen záródolgozatot, tézist dolgoznak ki, továbbá írásbeli vizsgát tesznek, amelynek sikeressége a szóbeli záróvizsgára bocsátás előfeltétele. A szóbeli vizsgán kell a záródolgozatot megvédeni. A záródolgozatot és védését gyakorlati vizsgajeggyel, a szóbeli vizsgát elméleti vizsgajeggyel értékeli a vizsgabizottság.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás: 
Tanúsítvány arról, hogy a felnőttképzésben részt vett személy az elsajátított új kompetenciák révén képessé vált egy meghatározott feladat eredményesebb ellátására.

A képzés tananyagai és módszertan:

A tananyagok  az  előadók által összeállított oktatási segédletek, szakanyagokból és esettanulmányokból állnak.

A képzés tananyagai a beiratkozott résztvevők számára a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség FM Guru, zárt honlapjáról tölthető le, a regisztrációt követően.

A képzés lényegi részét alkotják a gyakorlatok, továbbá az otthoni munka. A gyakorlati feladatok, prezentációk lehetőség szerint a hallgató saját tapasztalataihoz, illetve munkaköri feladataihoz kapcsolódnak.

A képzés tantárgyai és azok főbb témakörei:

A létesítménygazdálkodás interdiszciplináris alapjai:

 • A létesítménygazdálkodás célkitűzései, szabványok, szervezetek, alapelvek és alapvető módszerek.
 • A létesítménygazdálkodás stratégiai céljai.
 • A kutatás és publikálás alapvető módszerei.
 • A jogrend felépítése, EU jog.
 • Építésügyi szabályozás, versenyeztetés, ingatlanjog, államigazgatási eljárások, szerződések, a bírósági eljárás.

A menedzsment alapjai:

 • Menedzsment eszközök.
 • Alkalmazott üzemgazdaságtan: pénzügyi tervezés és elemzés, számvitel, vállalati döntések pénzügyi megalapozása, controlling.
 • A fenntartható fejlődés (sustainable development).
 • Tudásmenedzsment.
 • Üzleti folyamatok, szervezeti kultúra.
 • Változás menedzsment.
 • Értékelemzés.

     Általános létesítménygazdálkodási ismeretek:

 • Műszaki ismeretek: épületszerkezetek, -gépészet, -villamosság, -automati­zá­lás.
 • Energiamenedzsment.
 • Üzemeltetési és karbantartási stratégiák.
 • Tűzvédelem, biztonságtechnika, katasztrófa-elhárítás.
 • Munkaegészségügy és munkavédelem.
 • Elhelyezési stratégiák és taktikák, területgazdálkodás, költözésmenedzsment.

Létesítménygazdálkodási szolgáltatások menedzsmentje:

 • Sourcing stratégiák, outsourcing.
 • Vevői elégedettség.
 • Pályázatok, szerződések.
 • TQM.
 • Létesítménygazdálkodási szolgáltatások a gyakorlatban: a takarítástól az étkez­teté­sen át a flottamenedzsmentig.

Projektmenedzsment:

 • A projektmenedzsment alapjai.
 • Projektmenedzsment a létesítménygazdálkodásban.
 • Építési projektek, az igények elemzése, funkcionális tervezés.
 • Projektvezetés, kommunikáció, konfliktuskezelés.

Információs rendszerek:

 • Üzleti folyamatok és az információs rendszerek (ERP, GIS, CRM,).
 • A CAFM rendszerek.
 • A CAFM projektek sikerkritériumai.
 • Létesítménygazdálkodási adatstruktúrák.
 • Létesítménygazdálkodási stratégiai információmenedzsment.

Ingatlan szakismeretek:

 • Trendek.
 • A magyar ingatlanpiac.
 • Bérlet.
 • Ingatlanportfoliók kezelése.
 • Hálózatok.
 • Ingatlan nyilvántartás.
 • Értékbecslési módszerek.
 • Ingatlanfejlesztés.

Használható és gazdaságos épületek:

 • Normatívák, szabványok.
 • Életciklus költség.
 • A létesítménygazdálkodás szempontjainak érvényesítése az épületek tervezésé­nél és üzemeltetésénél.
 • A modern iroda koncepciója.

Esettanulmányok.


A részvételi díj tartalmazza az oktatási segédanyagok, a vizsgáztatás és a záródolgozat konzultáció valamint védés díját is.

A képzés szakmai partnere: a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség.


Jelentkezés módja:

Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet regisztrálni.

“Jelentkezési lap”

További információ:

Sütő Bettina: suto@mti.bme.hu