Létesítménygazdálkodás I. (Facility Management), menedzseri szint

 

A részvételi díj tartalmazza az oktatási segédanyagok, a vizsgáztatás és a záródolgozat konzultáció valamint védés díját is.

A képzés szakmai partnere: a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség.

 

2023. évben induló tanfolyam adatai: 

FM I.

I.-II. félév (29 hét)

Kezdés Befejezés Beadás Időpontok
0. nap  2023. október 10.
1. oktatási nap  2023. október 24.  2024.  június
Lebonyolítás  1 nap/hét, keddenként 8 tanóra 9.00-16.30-ig
Írásbeli  2024. június
Záródolgozat leadás  2024. szeptember
Záróvizsga  2024. október

„Létesítménygazdálkodás I. (Facility Management), menedzseri szint” bővebben

Létesítménygazdálkodási szabványismeret és a szabványok gyakorlati alkalmazása

 

A képzés időterve: A következő csoport indulása 2024. januárban várható

Általános létesítménygazdálkodási szabványismeret és az MSZ EN ISO 41000 szabványcsalád gyakorlati alkalmazása – továbbképző tanfolyam, elsődlegesen gyakorló létesítménygazdáknak.

2018 végén magyarul is megjelent az MSZ EN ISO 41000 szabványcsalád. (link: http://bit.ly/2sypGIG) A szabványok kimondottan gyakorlatorientáltak, segítségükkel kézzelfogható eredmények érhetők el.

A szabványok a gyakorlati alkalmazásáról online továbbképző tanfolyamot indítunk

A részvétel feltétele: legalább középfokú végzettség

Célcsoport: Elsődlegesen gyakorló létesítménygazdák. Azok a legalább középfokú műszaki vagy közgazdasági végzettséggel rendelkezők, akik egy szervezet főtevékenységének hatékony támogatása, működésének lehetővé tétele érdekében az épített infrastruktúra és a szervezetek belső szolgáltatásainak taktikai vagy operatív irányításával foglalkoznak, vagy kívánnak foglalkozni.

A képzés időterve:

Oktatási időpontok (mindig kedden) tartalom
1. nap  2023.01.31.

9:00-16:30

A szabványosítás alapelvei
Alapfogalmak
Szabványosítási rendszerek / hierarchiák
Szabványok a létesítménygazdálkodásban:
EN 15221 szabványsorozat, ISO 41000 szabványcsalád, ISO 55000
szabványcsalád, további szabványok Tanúsítás, audit: mire jó? Ki auditálhat?
ISO 41001 áttekintése, további irányítási rendszer szabványok
Az MSZ EN ISO 41001 létesítménygazdálkodási rendszer követelményei
Szabvány anomáliák
Fenntarthatósági modell
FM stratégia
Házi szabványok, belső szabályzatok
2. nap 2023.02.21.

9:00-12:15

Az MSZ EN ISO 41012 részletes áttekintése: előadás + beszélgetés
Az erőforrás-kezelési értéklánc: MSZ EN ISO 41012 5 – 8 pont
Az értéklánc elemeinek azonosítása a személyes tapasztalatokra alapítva,
az egyes pontok közös értelmezése (különös hangsúllyal a
felelősségekre)
A létesítménygazdálkodási megállapodás szerkezete az MSZ EN ISO
41012 C melléklet alapján
Az előzetesen gyűjtött nem azonosítható szerződés-példák áttekintése
Legalább két fős csoportok kialakítása: a feldolgozandó szerződések
kisorsolása
Feladat: A mintául kapott szerződéseket és a szabvány C mellékletének
összehasonlítás, rövid beszámoló
A kidolgozott témák újra sorsolása a következő óra gyakorlatára, (házi
feladat: felkészülés)
3. nap 2023.03.21.

9:00-12:15

Beszámolók, a szerződések további feldolgozása munkacsoportokban:
– A kapott mintaszerződések korrekciója a szabvány iránymutatása
alapján, (írásban, számítógép használata kötelező)
– A megrendelő – szolgáltató kapcsolat értelmezése az egyes szerződések
kapcsán
– Hangsúly: a szolgáltatási szint(ek) későbbi beillesztése
A csoportok beszámolói
4. nap 2023.04.04.

9:00-12:15

A kidolgozott szerződésekben a szolgáltatási szintek
A szolgáltatások mérésének problémái
A szolgáltatások csoportosítása a mérés szempontjából: a bemenet vagy
kimenet alapú szolgáltatások – D1 táblázat kritikája
MSZ EN ISO 41012 5.4. pont megbeszélése soronként
Csoportmunka:
A szerződések elemzése- milyen szolgáltatási szint meghatározások
kellenek. Szolgáltatások és szolgáltatási szint meghatározások –
szolgáltatási szintek és mérési módszerek kidolgozása
Otthoni feladatok, folytatás a fórumon
5. nap 2023.05.23.

9:00-12:15

Csoportmunka: szolgáltatási szintek, mérési módszerek (folytatás)
A csoportok beszámolói a szolgáltatási szint feladatról
Felkészülés a záró beszámolóra
Vezetői prezentáció készítése csoportmunkával a fórumon a kidolgozott
feladatokra támaszkodva egy-egy szabadon választott (a saját
tapasztalatra alapuló) szerződés előkészítéséről, a szerződésről és a
szolgáltatások méréséről
• Jelenlegi szerződéskötési és ellenőrzési helyzet és az ebből adódó
problémák
• A szabvány összefoglalója
• Konkrét megoldási javaslat az MSZ EN ISO 41000 szabványcsalád
alapján
• Projektütemezés, költségek, megtérülés
6. nap 2023.05.30.

9:00-12:15

Beszámoló
Vezetői prezentáció készítése PowerPointban az előzetes felkészülés
alapján, az előző órán kialakított munkacsoportokban
Záró beszámoló – a munkacsoportok prezentációi
• 10 perc max. időtartam,
• kötelező hozzászólás minden egyes előadáshoz
Összefoglaló beszélgetés, tanulságok levonása

 

Helyszín: Várhatóan online az Adobe Connect rendszeren keresztül video chat formában kerül megrendezésre

Az oktatás díja: 70.000,- Ft + áfa (Az oktatás díja a szabvány árát nem tartalmazza)

A tanfolyamon való részvételhez és eredményes elvégzéséhez meg kell vásárolni az „MSZ EN ISO 41012:2018 — A stratégiai erőforrások kezelése és a megállapodások kidolgozása” szabványt, vagy ahhoz online hozzáféréssel kell rendelkezni.

A tanfolyam elvégzésének időigénye:  A képzés interaktív módon, csoportmunkában történik és mintegy további – a 28 tanórán felüli – 2 munkanap össz ráfordítást kíván meg a résztvevőktől, otthoni felkészülés formájában. Természetesen nem egyvégtében

A tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum: A tanfolyam eredményes elvégzéséről az Intézet tanúsítványt állít ki.

 

A részvételi helyeket a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudjuk biztosítani.

Jelentkezés:  Sütő Bettina suto.bettina@gtk.bme.hu

tel: +36-1-463-3496

EuroFM Létesítményfelelős (Property Manager) vizsgafelkészítő képzés magyar nyelven

Ez a képzés az European Facility Management Network (EuroFM) Létesítményfelelős (site manager) vizsgára készít fel. A tanfolyam és a vizsga magyar nyelvű.

A képzés és a vizsga az alábbi részvételt igényli:

 • 1 regisztrációs nap (kb. 4 tanóra)
 • 6 oktatási nap (napi 8 tanóra)
 • 1 vizsga nap (kb. 4 tanóra)

Helyszín: Várhatóan online az Adobe Connect rendszeren keresztül video chat formában kerül megrendezésre

Létesítményfelelős   Kezdés   Befejezés
Regisztrációs nap   2023.12.06.
Első oktatási nap   2023.12.13.   2024.02.07. 
Lebonyolítás:   hetente 1 nap (várhatóan szerdánként) 9.00-tól 16.30-ig
Online teszt jellegű vizsga tervezett időpont: 2024.02.14.

A képzés célja: A tanfolyam az online teszt jellegű vizsga letételére készít fel. Fontos megjegyeznünk, hogy a szükséges gyakorlati tudással a résztvevőknek már a jelentkezéskor rendelkezniük kell, a tanfolyam a meglévő ismeretek rendszerezését és kiegészítését nyújtja. A tesztkérdéseket a tanfolyam oktatói adaptálták, illetve dolgozták ki, így hathatós segítséget tudnak nyújtani a felkészüléshez.  Az EuroFM (www.eurofm.org) 2014-ben vezette be a pán-európai létesítményfelelős személyi minősítését és az ahhoz tartozó minősítő tesztvizsgát. A minősítés 2017-től Magyarországon is elérhető. A felkészítő tanfolyam és a tesztvizsga magyar nyelvű.

Kinek ajánljuk ezt a képzést?

Célcsoport: A létesítményfelelős minősítés azoknak szól, akik már eddig is ebben a munkakörben dolgoztak egy szervezet létesítménygazdálkodási részlegénél vagy egy létesítménygazdálkodási szolgáltatónál. 

A részvétel feltételei: Legalább középiskolai végzettség és legalább három év gyakorlat hasonló munkakörben. A vizsga megkezdése csak a vizsgadíj beérkezése után lehetséges.

A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben: A minősítés megszerzéséhez szükséges kompetenciák az MSZ EN 15221-4 szabvány kategorizálásán alapulnak. A felkészítő tanfolyam és a minősítő vizsga a következő kompetenciákat oktatja, illetve kéri számon.

MSZ EN 15221-4:2011 kompetenciái

1.160 Karbantartás és üzemeltetés Maintenance and Operation
1.170 Közművek, hulladékgazdálkodás Utilities
2.300 ICT  – Információs és kommunikációs technológia ICT
1.300 Tisztítástechnológia Cleaning
2.100 Munkaegészségügy, munkahelyi biztonság és környezetvédelem (HSSE) HSSE
2.200 Munkahelyi szolgáltatások Hospitality
2.400 Logisztika Logistics
2.530 Általános jogi ismeretek, szerződések Legal Counsel and Contracts
9.200 Minőségügyi ismeretek Quality
9.300 Kockázat-menedzsment Risk
1.110 Az épületek teljesítményjellemzői Building Initial Performance
1.130 Az épületek teljesítményének optimalizálása Enhancement of Initial Performance
1.140 Ingatlanmenedzsment Property Admission
1.151 Ingatlan optimalizálás Real Estate Optimisation
2.500 Menedzsment támogatás Business Support (management support)
1.100 Területgazdálkodás Space (accommodation)
1.200 Kültéri létesítmények Outdoors
1.400 A munkahely irányítása Workplace
1.120 Átépítés és felújítás Asset Replacement and Refurbishment

A képzés főbb témakörei:

 1. Épületek teljesítmény jellemzői, szabványismeret, hatósági előírások, a  szolgáltatások irányításának alapelvei.
 2. Munkaegészségügy, munkabiztonság, környezetvédelem.
 3. Alkalmazott üzemgazdasági ismeretek.
 4. Jogi ismeretek.
 5. Szolgáltatások irányítása: kültér, logisztika, hospitality, területgazdálkodás
 6. Minőségügyi ismeretek.
 7. Szolgáltatások irányítása: épületek és berendezések, közművek, szennyvíz és hulladék.
 8. Szolgáltatások irányítása: takarítás.
 9. Informatikai támogatás, életciklus, összefoglaló, vizsgafelkészülés.

A tanfolyam és a minősítő vizsga költségei
A felkészítő tanfolyam ára: 418 000,- Ft + Áfa
A vizsga díja EUR 500 + áfa / fő (forintban számlázzuk az MKB Bank aktuális deviza eladási árfolyama alapján.)

Olvassa el összefoglalónkat a Magyarországon egyedülálló minősítésről és az ajánlott felkészítő tanfolyamról:
Kik a létesítményfelelősök?
Kiknek szól a létestíményfelelős minősítés?
Mire készít fel a tanfolyam és mit oktat?
Hol fogadják el az EuroFM létesítményfelelős (site manager) minősítést?
Még részletesebben a tanfolyamról és a vizsgáról.

További információkat az EU Site Manager Certification-ről, amellyel a magyar létesítményfelelős minősítés azonos az EuroFM weblapján: https://eurofm.org/about-fm/site-manager-certification/ valamint a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség honlapján találhat.

A felkészítő tanfolyam a BME Mérnöktovábbképző Intézet és a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség közös terméke. Az európai létesítményfelelős minősítést (pan-European Site Manager Certificate) az EuroFM állítja ki. A pan-European Site Manager Certificate magyarországi jogtulajdonosa a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség.

“Jelentkezési lap”

További információ:

Sütő Bettina suto.bettina@gtk.bme.hu

info@mti.bme.hu

Tel:+36-1-463-3496

Létesítménygazdálkodás II. (Facility Management), taktikai/operatív irányítási szint

 

2024. évben induló tanfolyam adatai: 

FM II. Kezdés Befejezés Beadás Időpontok
0. nap  2024.02.13.
1. oktatási nap  2024.02.20.  2024. június
Lebonyolítás  1 nap/hét, keddenként 8 tanóra 9.00-16.30-ig
Írásbeli  2024. június (későbbiekben pontosítjuk)
Záróvizsga feladat leadás  2024. szeptember (későbbiekben pontosítjuk)
Záróvizsga  2024. október (későbbiekben pontosítjuk)

Helyszín: Várhatóan online az Adobe Connect rendszeren keresztül video chat formában kerül megrendezésre

A képzés célja:

A létesítménygazdálkodás alapvető, taktikai és operatív feladatok irányításához szükséges ismereteknek az elsajátítása. Egységes és átfogó kép kialakítása a modern létesítménygazdálkodás témakörében, beleértve a menedzsment hátteret, az új műszaki ismereteket és a pénzügyi vonatkozásokat.

Célcsoport:

Azok a legalább középfokú műszaki vagy közgazdasági végzettséggel rendelkezők, akik egy szervezet főtevékenységének hatékony támogatása, működésének lehetővé tétele érdekében az épített infrastruktúra és a szervezetek belső szolgáltatásainak taktikai vagy operatív irányításával foglalkoznak, vagy kívánnak foglalkozni.

A részvétel feltétele: legalább középfokú végzettség.

A tanfolyamon végzettek a gazdaság legkülönbözőbb területein láthatnak el létesítménygazdálkodási feladatokat mint pl.

 • irodaházak
 • bankok és pénzintézetek
 • kórházak és egyéb egészségügyi intézmények
 • színházak, kulturális létesítmények
 • oktatási- és felsőoktatási intézmények
 • nagy szállodák
 • sportlétesítmények
 • bevásárlóközpontok, üzlethálózatok, logisztikai központok
 • önkormányzati intézmények, közműcégek
 • rendészeti, katonai intézmények
 • szállító vállalatok, szervizek

stb., továbbá

termelő szervezetek létesítményei (a közvetlen termelési folyamat kivételével).

A képzés főbb témakörei:

A létesítménygazdálkodás interdiszciplináris alapjai. Létesítménygazdálkodási alapismeretek. Ingatlanszakmai ismeretek. A létesítménygazdálkodási szolgáltatások operatív menedzsmentje. Esettanulmányok, tapasztalatcsere gyakorló szakemberekkel. Konzultáció.

Résztvevők értékelése: a tanfolyam egy szakmai prezentáció kidolgozásával és szóbeli vizsgával zárul.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

Tanúsítvány arról, hogy a felnőttképzésben részt vett személy, az elsajátított új kompetenciák révén képessé vált egy meghatározott feladat eredményesebb ellátására.

A képzés tananyagai és módszertana:

Az előadók által összeállított oktatási segédletek, szakanyagok és esettanulmányok.

A képzés tananyagai és az oktatási segédletek a beiratkozott résztvevők számára a Moodle e-learning rendszerből tölthető le, a regisztrációt követően.

A képzés lényegi részét alkotják a gyakorlatok, továbbá az otthoni munka. A gyakorlati feladatok, prezentációk lehetőség szerint a hallgató saját tapasztalataihoz, illetve munkaköri feladataihoz kapcsolódnak.

A részvételi díj tartalmazza az oktatási segédanyagok, a vizsgáztatás és a záródolgozat konzultáció valamint védés díját is.

A képzés szakmai partnere: a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség.

 


Jelentkezés módja:

Az alábbi on-line jelentkezési lap kitöltésével lehet regisztrálni.

Letölthető “Jelentkezési lap”  

További információ:

Mészárosné Merbler Éva: merbler@mti.bme.hu

Sütő Bettina: suto.bettina@gtk.bme.hu

info@mti.bme.hu