Lendületvétel III. Informatika – Egyetemistáknak

Utolsó módosítás:
2020.01.10 13:27
Azonosító:21-003
Tanfolyamvezető:Dr. Tevesz Gábor
Tanfolyamszervező:Dr. Mészárosné Merbler Éva
Képzés indulásának dátuma:2020.02.10
Jelentkezési határidő:2020.01.31
Óraszám:24
Ár:24000
Adó fajtája:MAA

A képzés felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma:   E-000530/2014/D003

Kezdés:  2020. február 10-től,  heti egy alkalom, 2 tanóra , 

Helyszín: E épület XI. emelet

A pontos órarend később lesz elérhető.

Az alábbi képzési napokon:

Informatika_  Oktató:
Február
Március
Április
Május

 

Jelentkezni a kitöltött és visszaküldött jelentkezési lappal lehet.

A program célja: 

A tananyagegység legfontosabb célja az algoritmikus gondolkodás kialakítása. A képzésben résztvevők a képzés során megismerik az imperatív programozás alapfogalmait: változó, kifejezés, érték, az alapvető programszerkezeteket: szekvencia, elágazás, ciklus, az egyszerű adat- és algoritmusabsztrakciós eszközöket: összetett típusokat és függvényeket. A bemutatott alapalgoritmusokon, tételeken (pl. összegzés, keresések, megszámlálás, szélsőérték keresés) és az algoritmusok tervezését segítő eszközökön (pl. Jackson módszere) keresztül a képzésben résztvevők készség szinten elsajátítják az algoritmizálást, és képessé válnak arra, hogy a megalkotott algoritmusokat egy számítógépes programozási nyelven meg is fogalmazzák. Cél a fentiek mellett az integrált fejlesztőkörnyezetek használatának ismertetése, a tesztelés és a hibakeresés alapjainak bemutatása. A tanfolyamon elsajátított tudás gyakorlásának eszköze a Python programnyelv.

 

Kiket várunk a Lendületvétel III. – Informatika programba?

  • olyan BME VIK hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókat, akik elakadtak az ilyen témájú tárgy(ak) teljesítésében
  • középiskolai érettségivel rendelkező diákokat, akik a Műegyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán szeretnének továbbtanulni
Tematika:

1. hét: Az imperatív programozás alapfogalmai. Specifikáció, algoritmus, programkód, típusok, változók, értékek és kifejezések. Bevitel és kivitel. A Python nyelv alapjai.

2. hét: Strukturált programok. A vezérlési szerkezetek típusai: szekvencia, elágazás és ciklus. Létrejöttük, kapcsolatuk.  Struktogramok és folyamatábrák, Python nyelvű megvalósítás

3. hét: Összetett vezérlési szerkezetek. Vezérlési szerkezetek megalkotása, felismerése az algoritmusokban. Jackson módszerével segített programtervezés (JSP).
4.hét: A vezérlési szerkezetek helyes alkalmazása: tipikus programtervezési hibák és javításuk. Logikai kifejezések: összetett logikai kifejezések, De Morgan azonosságok. Algoritmusok jellemzői, mohó algoritmusok.
5.hét: Sorozatok feldolgozása. Végjeles és adott hosszúságú sorozatok. Programozási tételek: összegzés, számlálás, szélsőérték keresése, eldöntés.
6. hét:  Tömbök használata. Az adatszerkezet fogalma.
7.hét: Algoritmusok absztrakciója. Függvények használata: paraméterek, visszatérési értékek, a függvényhívás működése. A függvények alkalmazása a program megtervezésében: a felülről lefelé tervezés mint mérnöki eszköz.
8.hét:  Összetett adattípusok (struktúrák v. osztályok). Felismerés, definíció és használat.
9. hét: Fájlkezelés, adatszerkezetek építése.
10. hét: Tömbi algoritmusok. Rendezések, „oszd meg és uralkodj” algoritmusok.
11.hét:  Rekurzív algoritmusok. Rekurzió tervezése, a rekurzió és az iteráció kapcsolata. Grafikus demonstráció.
12. hét: 90 perces  modulzáró vizsga

További információ: Mészárosné Merbler Éva merbler[kukac]mti.bme.hu