Április 01. Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

Tisztelt Érdeklődőink, Résztvevőink, Partnereink!

Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a következőkéről tájékoztatjuk Önöket.

A BME honlapján naprakész információt találnak az egyetemet érintő intézkedésekről.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az egészségvédelmi szempontok és a szerződéses kötelezettségek ésszerű összehangolásával segítsük résztvevőinket a további tanulásban a jelenlegi körülmények között is. Azon dolgozunk, hogy a résztvevőink folyamatosan megfelelő felkészítést kapjanak, és a tanfolyami vállalásainakat, vizsgáinkat  a veszélyhelyzet elmúltával lehetőleg a tervek szerint, illetve minél kisebb késedelemmel tudjuk majd megszervezni.

Ügyfélszolgálatunk működik, de a személyes megkeresés lehetőségét felfüggesztettük.

Kérjük tisztelt Érdeklődőinket és Résztvevőinket, hogy használják elsődlegesen az info@mti.bme.hu címet használják. További email címeket  és mobil elérhetőségeket a Rólunk-Munkatársak menüpontban találhatnak. Várjuk és fogadjuk üzeneteiket az Intézet Facebook oldalán keresztül is.

Képzéseink résztvevői számára kontakt alkalmak helyett átmenetileg, távolléti oktatás keretében elektronikus tananyagokat biztosítunk. Ez összhangban áll a felnőttképzés veszélyhelyzeti szabályozására vonatkozó kormányrendelet előírásaival. A veszélyhelyzet feloldása után, amikor a jelenléti oktatás megszervezése, illetve folytatása lehetségessé válik, azonnal tájékoztatni fogjuk az érintett résztvevőket. Konkrét tanfolyamokkal kapcsolatos információkat tanfolyamszervezőink küldenek kedves résztvevőinknek. Ha kérdésük, megjegyzésük, van, forduljanak hozzájuk bizalommal. Új tanfolyamokat jelenleg szintén elektronikus formában indítunk, és amint újra lehet, visszatérünk a kontaktórákra és a jelenlétet  igénylő gyakorlatok megszervezésére.

A jelenlegi helyzet az egész országot, így intézményünket is komoly feladat elé állítja. Közös érdek az egészség védelme, ezért előre is köszönjük konstruktív visszajelzéseiket és megértő együttműködésüket!

További sikeres tanulást és jó egészséget kívánva, üdvözlettel:
BME MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos fokozott járványügyi védekezés hatékony és összehangolt megvalósítása; a Műegyetem polgárai egészségének hathatós védelme; és a járványügyi helyzettel összefüggésben a feladatellátás rendjének – körülményekhez képesti – megfelelő szinten történő biztosítása érdekében azonnali hatállyal szüneteltette a jelenléti oktatást és a távoktatás bevezetését szorgalmazta.

A Mérnöktovábbképző Intézet a következő tájékoztatást adja tanfolyami résztvevőinek:

  1. 2020. március 15-ig valamennyi tanfolyam megtartása szünetel. Az elmaradt órák pótlására a későbbiekben lehetőség lesz.
  2. Oktatóink és munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy az oktatás zavartalansága érdekében távoktatási formában álljanak a résztvevők rendelkezésére.
  3. Az egyes tanfolyamok felmérése, az oktatók felkészítése azonnal megkezdődött, reményeink szerint a hónap második felében a tanfolyamok döntő többsége – online – újraindul.
  4. 2020. március 16-20. közötti időszak: tavaszi szünet;
  5. 2020. március 23. napjától kezdődően rendkívüli munkarendben, távoktatási módszerekkel (fejlett technológiák, információs rendszerek útján) folytatandó az oktatási tevékenység.
  6. E-mailben folyamatos tájékoztatást nyújtunk. Kérünk ezért minden érintettet, hogy fokozottan figyelje az e-mailjeit!

Az MTI Vezetése

FIDIC képzés indul 2020. március 9-én!

A “Mérnöki tanácsadás és a FIDIC szerződéses rendszer”

című képzés célja a FIDIC szerződéses rendszerek alapjainak elsajátítása, a FIDIC kiadványok megismerése, a mérnöki tanácsadás szerepe a hazai mérnök gyakorlatban. Infrastrukturális projektek előkészítése, pénzügyi források megszerzésének lehető­ségei, építési tenderdokumentációval kapcsolatos követelmények megismerése. Gyakorlati példák elemzése.
(FIDIC – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége) A képzés, a FIDIC hivatalos és kizárólagos magyarországi képviselete, a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSZ) által támogatott képzés.

LENDÜLETVÉTEL – engedélyezett, érettségire felkészítő tanfolyamok

60 órás érettségire felkészítő tanfolyamok – 2019/20

 

Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó engedélyezett képzések.

Engedélyszám: E-000530/2014/D001 és E-000530/2014/D002

 

2019/20-as féléves tanfolyamainkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik a törzsanyagot már ismerik, s az érettségire készülve  tudásukat rendszerezni szeretnék, illetve felsőoktatási tanulmányaikra szeretnének felkészülni. Tárgyaink (matematika, fizika) fókuszában a tananyag magabiztos elsajátítása mellett a mindennapi élettel összefüggő, gyakorlati ismeretek megszerzése is szempont. Kiemelt célja e tárgyak oktatóinak, hogy a hozzánk beiratkozók az elméleti összefüggéseken túl azok példákon keresztüli alkalmazását is el tudják sajátítani.

Kurzusaink a törzsanyag ismétlése, megértése mellett kiegészítő ismereteket és készségfejlesztést is garantálnak a diákjaink számára, amellyel nem csak hatékonyan teljesíthető az érettségi vizsga, hanem a majd a felsőoktatási tanulmányok és mindennapok során is alkalmazható magabiztos tudást is kapnak.

Kurzusainkat heti egy alkalommal, hétköznap délutánonként, vagy heti egy alkalommal, szombaton délelőttönként indítjuk, egyszer egy héten négyszer negyvenöt percben, illetőleg szombatonként ötször negyvenöt percben.

60 órás tanfolyamra az alábbi tantárgyakból lehet jelentkezni: matematika, fizika.

Választható tantárgyak  

Matematika

 Fizika

A tanfolyamok ára:

60 órás, féléves tanfolyamok: 44.000 Ft / tantárgy.

Oktatóink: A BME kiváló, nagy gyakorlattal, és hatékony oktatási módszerrel rendelkező oktatói, akik hosszú évek óta, a BME oktatók, hallgatók általi értékelésében az első 50-ben szerepelnek.

Jelentkezési lap

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük a sardi[kukac]mti.bme.hu címre visszaküldeni.

 

 

 

2019. november 7-én indul Minőségügyi mérnök – minőségügyi menedzser tanfolyamunk!

 

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

A minőségmenedzsment (quality management, más szóhasználatban minőségbiztosítás, minőségirányítás) olyan átfogó szakmai terület, amely a termelés és a szolgáltatások minden területén, minden ágazatban nagy jelentőségű.  Az itt megszerzett képzettség előnyt jelenthet új állás, új munkakör elnyerésében, meglévő munkakörének megtartásában és a szakmai előrelépésben.

Bővebben ….

 

 

Letette tollát a Műegyetem krónikása

2019 szeptember 27-re virradóan 81 éves korában távozott Németh József címzetes egyetemi tanár, a Műegyetem, a hazai technika és mérnökség, valamint a magyarországi ipar történetét évtizedeken át világszínvonalon leíró, történelmi elemzések keretében tudományos igénnyel dokumentáló kutató, életének utolsó szakaszában is lelkesen oktató kollégánk.

1938-ban született, 1963-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett középiskolai tanári diplomát. 1976-ban a történelemtudományok kandidátusa lett, 1997-ben pedig a műszaki tudományok terén szerzett PhD-fokozatot. 1963-tól több mint száz szemeszteren át tanított a Műegyetemen, 1980 és 1982 között a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese volt, majd egyetemünkre visszatérve 1985–1997-ig intézeti igazgatóként tevékenykedett. Kiemelkedő technikatörténész volt, tárgyaiban a technika és mérnökség magyarországi történetét, ipartörténetet, gazdaságtörténetet, illetve a magyarországi szabadalmakat, találmányokat az adott kor fejlődéstörténeti keretei között színesen és lelkesítő módon mutatta be, példát mutatva a hallgatóknak a mérnöki teljesítmények fejlődésének életpályákon átívelő hatására. Előadásai sokak számára volt élmény más magyarországi felsőoktatási intézményekben is, meghívott előadóként külföldön is tartott-tartott jelentős előadásokat. Folyamatosan kutatott és publikált, programvezető volt a Műegyetem Technika-, Mérnök-, Tudománytörténet Doktori Iskolában, tucatnyi könyv, közel száz tudományos közlemény – magyar és idegen nyelvű – szerzője. Munkái közül, érzékeltetve az új kultúraközvetítési lehetőségeket, kiemelkedik a „Mérföldkövek a magyar technika történetéből” ismeretterjesztő filmsorozat. Ezek a napjainkban is sokat játszott, a tanórák keretei közé illeszthető filmek a mai kor hallgatói számára élményszerűen dolgozták fel a hazai műszaki fejlődés kiemelkedő személyiségeinek életútjait.

Németh József élete során a Műegyetem iránt elkötelezettként kutatta, dokumentálta az intézmény, annak karainak és tanszékeinek történetét. Az egyetem 225 éves évfordulójára megjelent „A Műegyetemtől a világhírig” impozáns, képekben, dokumentumokban gazdag angol és magyar nyelvű összeállítás publikációi közül kiemelkedő, az intézmény történetének kiemelkedő képes krónikáját adó kötet. Számos tanulmányt írt az Egyetemtörténeti Füzetek sorozatban (Heller Lászlóról, Brodszky Dezsőről, Imre Sándorról), a Mérnöktovábbképző Intézet történetéről. Írásaiból sugárzott az iparpolitika, műszaki fejlesztés, mérnökképzés és –továbbképzés fejlődése iránti elkötelezettség, mely gazdag közéleti tevékenységében is mindenkor jelen volt. Aktívan részt vett a Magyar Tudományos Akadémia keretében tudományterületének munkájában. Az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának vezetője, az MTA Egyetemtörténeti Bizottságának tagja, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottságának alelnöke és a Magyar Történelmi Társulat vezetőségi tagja volt.

A címzetes egyetemi tanár ugyanakkor az utóbbi évtizedekben vitalitásban, szakmai érdeklődésben és munkában példa volt sokaknak, érzékeltetve, hogy a szakmai teljesítményeket nem az életkor határozza meg. Oktatói munkája a Gazdaság és társadalomtudományi Kar tanszékeinek keretei között a műszaki fejlődés és az emberi tényező közötti összefüggések elemzésére, a történelmi tendenciák, műegyetemi keretek között számos kiemelkedő példáinak bemutatására irányult az alap-, mester- és doktori képzés keretei között. Kari szerepvállalásai sorában az 1999-ben létrejött Heller Farkas Alapítvány kuratóriumának elnökeként jelentősen hozzájárult a kar oktató-kutató munkájának és közösségének sokoldalú támogatásához, a fiatal hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételéhez, a szakkollégiumok programjainak megvalósításához. Kezdeményezője volt a magyar felsőoktatásban egyedülálló “Mesterek és tanítványok” című éves kiadvány megjelentetésének, amelyben az alapítvány által díjazott TDK dolgozatok és konzulens tanáraik egy-egy tanulmányai kerültek publikálásra.

Németh József élete és generációkat átívelő szakmai munkássága folyamatos volt az utóbbi évtizedekben is. A nyáron már érzékelhető betegség az őszi szemeszter megkezdését már megakadályozta. Tervei, gondolatai még az utolsó hetekben is ötletekben gazdagok voltak. Az elmúlt években oktató munkájának kereteket adó Műszaki Pedagógia Tanszéken a hazai szakmai pedagógusképzés jövő évi 150. évfordulójára készülve számos elképzeléssel járult hozzá a szakmai előkészületekhez. Jelenléte, a napi, elegáns tanári megjelenése, a múltat idéző, de a jelenhez szóló gondolatai már nem csupán hiányérzetet keltenek, hanem pótolhatatlan veszteség.

Benedek András
egyetemi tanár

Nyári zárva tartás

Intézetünk 2019. augusztus 1-től, 2019. augusztus 20-ig  a nyári szabadságok miatt zárva tart.

2019. augusztus 21-től a szokott időben, minden elérhetőségen várjuk érdeklődésüket.

A szabadság ideje alatt az info@mti.bme.hu címre küldhetik kérdéseiket és jelentkezéseiket.

Minden kedves Olvasónak kellemes nyarat kíván:

az MTI kollektívája