Ültetvény és erdővagyon  értékelése

Vezető oktató:  Molnár Mária

A képzés előadójaNémeth Sándor

A képzés célja:

Felnőttoktatás, ingatlanszakmai továbbképzés, melynek révén a résztvevő bepillantást nyerhet a speciális hasznosítású mező-, és erdőgazdasági termőföldek értékelési gyakorlatába, figyelemmel a vonatkozó sajátos jogszabályi környezetre.

Célcsoport:

Gyakorló ingatlanértékelők, döntő hányadukban agrárgazdasági szakmai előtanulmányok nélkül

A részvétel ajánlott feltétele:

Egyetemi vagy főiskolai végzettség

Legalább 3 éves értékelői gyakorlattal

 

A képzés tematikája:

 1. helyszínelési gyakorlat

Ingatlannyilvántartás és természetbeni állapot összhangja, és eltérései

További minimálisan szükséges adatforrások, és a dokumentumok állapot-ellenőrzése a terepen

Felületek ellenőrzése, kiterjedések nettó területeinek elszámolása

Egészségi állapot, termesztési rendszer, hasznos élettartam, koronaszerkezet, támrendszer,

Műszaki tartalom és működőképessége, vízgazdálkodási és vadgazdasági vonatkozások

Mi a különbség a nettó és a bruttó terület között, és ennek milyen jelentősége van a számításokban?

Összehasonlító adatok beszerzése, adat-források hitelessége

 1. értékelmélet

Jogszabályi kötöttségek és előírások, szakmai konszenzusok és értékelői intuíciók

Mire alkalmas az összehasonlító értékelés és mire nem?

Az uniformizálás veszélyei

Az időfaktor jelentősége a hozamszámításokban

Az időjárás kedvezőtlen hatásai (késedelmek és többletköltségek a beruházásokban, valamint a hasznos élettartam folyamán bekövetkező hozam-befolyásoló szerep)

Életszakaszok, és életszakaszhoz kötött számítási elemek

 1. számítási rendszerek

Komplex és egyedi modellezések

Terméshozamgörbék az ültetvényeken

Az ültetvények speciális értékcsökkenése

Fatermés a különböző erdőterületeken

A gazdálkodás jelentősége a fatermesztésben

Mit jelent a kombájn-paritás a föld hozamában, és a vágásszéli paritás az elsődleges erdei választékok értéke megállapításába?

Hozamszámítás specialitások, eltérések és azonosságok az épített környezet hozamszámításával való összevetésben

 1. beruházási és futamidő / élettartam-várakozások

Termőre fordulás, normatív hasznos élettartam, helyreállítás az ültetvényeknél

Ültetvény-típusok, gyümölcsfajták, hozamok, termesztési intenzitás, támogatások

Műszakilag befejezett erdőállapot, fatermesztési ciklus, véghasználati módok, újraerdősítési kötelezettség

Fafajok, gazdálkodási célok és jelentőségük a fatermesztési ciklus hosszára

A növedék, a gazdasági és a biológiai vágáskorok, a faátmérő jelentősége

Beruházások az erdőben

A természeti állapotra vonatkozó beruházásokon felüli egyéb műszaki beruházások az ültetvényeknél és az erdőterületeken

Mi dönti el, hogy szőlőket vagy gyümölcsösöket telepítsünk

Fásított területek vs erdőterületek (azonosságok és eltérések, valamint ezek jelentősége az értékelés folyamán)

 1. agrárgazdasági és erdőgazdasági károk

Mit tekinthetünk optimális állapotnak

Kárformák, eredetük, értékelési jelentőségük, mi az amit kárként pénzügyileg érvényesíthetünk

A párhuzamos értékelések módszertana

Felületek és mintaterületek kijelölése, felmérései, számítási gyakorlat

A normatív költségek felől számított kár

A várható hozam felől ( visszafelé ) számított kár

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

Ingatlanszakmai továbbképzési igazolás

Tanfolyami tananyagok:

Az előadó által összeállított oktatási segédletek, szakanyagok.

 

Az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye:

Adobe Connect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, iOs, Andoid, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz. Preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 • ritka esetben előfordulhat webkamera használat is, ez nem elvárt.
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét az Intézet megküldi

Moodle e-learning keretrendszer.

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari, stb.)

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév ) az intézet megküldi.

További információ:  Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
sardi[kukac]mti.bme.hu

 

 

Termőföld értékelés a gyakorlatban

A következő képzés tervezett indulása: 2023. október

 

A képzés indulása: 2022. december 05.

Egész héten, mindennap, hétfő – péntek 0900-1630-ig.

Az elméleti órákon online módon is részt lehet venni. Az órák így jelenléti formában, személyes és online jelenlétben interaktív módon valósulnak meg.

A szerdai gyakorlati napon kötelező a személyes részvétel.

A képzés célja: a termőföldvagyon értékelésével kapcsolatos korszerű ismeretek összefoglalása. Segítségnyújtás a termőföld jellegű ingatlanok értékeléséhez.

A vázlatos tematika tervezet:

agrártörténet (történelmi adottságok, településszerkezet, birtokszerkezet, szociológiai szempontok, stb.)

–          agrárgazdaságunk számokban (mg-i termelésünk, termékek, földhasználat, állatállomány, mg. szerepe a nemzetgazdaságban, stb.)

–          eu-s és hazai támogatások alakulása, vidékpolitika, hazai és uniós jogszabályi környezet,

–          egyes ágazatok költség-jövedelem helyzete

    •   növénytermesztés (búza, kukorica, napraforgó, repce),
    •   állattenyésztés (szarvasmarha, sertés és baromfi),
    •  zöldségtermesztés (szabadföldi, növényházas),
    •  gyümölcstermesztés (alma, stb.),
    •  borszőlő

–          földpiac, földtulajdon, földhasználat, földforgalom, földvásárlás/tulajdonlás keretei (jogi áttekintés) Ki vehet és hogyan ma termőföldet? 

–          agrárfinanszírozás (hitelintézetek szerepe, a termelői, földművelői, hitelezői és hitelfelvevői szempontok, az agrárjövedelmekkel kapcsolatos ismeretek, támogatások, hitelek, fejlesztési lehetőségek, irányok áttekintése,

–        számolási gyakorlat

 

A szerdai gyakorlati napon szántóföldi, gyümölcs és szőlő területeket megtekintése. A gyakorlati napon kötelező a részvétel.

A jelentkezés feltétele: A tanfolyamra jelentkezés feltétele az ingatlanértékelési képzettség és gyakorlat, mert az alap ismeretek átadására már nem kerül sor. Az agrárvégzettség előnyt jelent, de nem feltétel.

A tanfolyamot záró írásbeli vizsga sikeres teljesítése esetén a tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

A tanfolyami tanúsítvány igazolja, hogy a résztvevő elsajátította az 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet  a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről   szóló jogszabályban leírt  módszereket.

A fenti jogszabály valamennyi magyarországi hitelintézet részére meghatározó, alkalmazható és elfogadott termőföld értékelési módszereket foglalja össze.

Jelentkezni az alábbi Jelentkezési lap visszaküldésével lehet.

A jelentkezés mellé kérjük küldjön egy motivációs levelet  is, amelyben röviden kifejti a szakmai végzettségeit, az eddigi szakmai gyakorlatát, valamint szándékát a tanfolyamon tanultakkal kapcsolatban.

További információ:       Sütő Bettina

suto.bettina@gtk.bme.hu

telefon: +36-1-463-3496

Nyomvonalas hálózatok, és kapcsolódó szolgalmi jogok értékbecslése

 

A képzés előadója: Marcin László

A képzés célja:

Nyomvonalas létesítmények (utak, vasutak, közművezetékek, optikai alépítmények stb.), valamint ezek elhelyezését biztosító szolgalmi jogok értékbecslési módszereinek elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképzettséggel rendelkező értékbecslők, banki hitelbírálók, állami és önkormányzati vagyonkezelők.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A hallgatók képessé válnak a nyomvonalas létesítmények és a kapcsolódó szolgalmi jogok piaci értékének becslésére.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Középfokú végzettség

A képzés formája:

Csoportos/ tanfolyami képzés

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

Tanúsítvány

Az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye:

Adobe Connect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, iOs, Andoid, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz. Preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 • ritka esetben előfordulhat webkamera használat is, ez nem elvárt.
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét az Intézet megküldi

Moodle e-learning keretrendszer

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari, stb.)

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév ) az intézet küldi meg.

További információ:  Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
sardi[kukac]mti.bme.hu

Építés alatt álló ingatlanok értékelése

 

A képzés előadója:  Molnár Mária

A képzés célja:

Építés alatt álló ingatlanok értékelési módszereinek elsajátítása. 100 %-os készültség esetén várható és az értékelés időpontjáig megvalósult műszaki készültség alapján megállapítható, aktuális piaci forgalmi érték, hitelbiztosítéki- és likviditási érték becslése, zéró és záró riport, időközi készültségi jelentések elkészítésének módszere.

A képzés célcsoportja:

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképzettséggel rendelkező értékbecslők, banki hitelbírálók.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

Képessé válnak az ingatlan piaci értékének becslésére a tervezett építés megkezdése előtt, és az aktuális műszaki készültség alapján

Elsajátítják az építés alatt álló ingatlan értékelésének módszereit.

 A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Középfokú végzettség

A képzés formája:

Csoportos tanfolyami képzés

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

Tanúsítvány

Az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye:

Adobe Connect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, iOs, Andoid, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz. Preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 • ritka esetben előfordulhat webkamera használat is, ez nem elvárt.
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét az Intézet megküldi

Moodle e-learning keretrendszer

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari, stb.)

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév ) az intézet megküldi

További információ:  Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
sardi[kukac]mti.bme.hu

Épületdiagnosztikai ismeretek, aktuális műszaki állapot értéket befolyásoló hatása

 

A képzés előadója: Berecz Tamás

A képzés célcsoportja:

ingatlanvagyon értékelők, biztosítási és banki szakemberek

A képzés tematikája:

Épület típusok, épületszerkezetek jellemzői;

Épületdiagnosztika módszerek;

Épülethibák jellege, típusai;

Hibajelenségek, károsodások felismerése (gyakorlati példákkal szemléltetve);

Hibák, károsodások figyelembevételének megjelenése az egyes vagyonértékelési módszerekben;

Műszaki állapot forgalmi értéket befolyásoló hatása és az értékmódosító hatás mértékének vizsgálata

(gyakorlati példákkal szemléltetve)

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Ingatlanértékelői gyakorlat

A képzés formája:

Csoportos tanfolyami képzés

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

tanúsítvány

Az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye:

Adobe Connect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, iOs, Andoid, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz. Preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 • ritka esetben előfordulhat webkamera használat is, ez nem elvárt.
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét az Intézet megküldi

Moodle e-learning keretrendszer

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari, stb.)

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév ) az intézet megküldi.

További információ:  Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
sardi[kukac]mti.bme.hu