Minőségügyi mérnök – minőségügyi menedzser felsőszintű tanfolyam

Utolsó módosítás:
2018.09.14 13:14
Azonosító:02-001
Tanfolyamvezető:Dr. Topár József - BME
Tanfolyamszervező:Boros Júlia
Képzés indulásának dátuma:2018.11.08
Jelentkezési határidő:2018.09.20
Óraszám:200
Ár:490.000 ,-Ft
Adó fajtája:+ÁFA

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

A minőségmenedzsment (quality management, más szóhasználatban minőségbiztosítás, minőségirányítás) olyan átfogó szakmai terület, amely a termelés és a szolgáltatások minden területén, minden ágazatban nagy jelentőségű.

Az itt megszerzett képzettség előnyt jelenthet új állás, új munkakör elnyerésében, meglévő munkakörének megtartásában és a szakmai előrelépésben.

Példa olyan munkakörökre, amelyekben ez a képzettség előfeltételt vagy előnyt jelent:

  • minőségügyi (minőségbiztosítási, minőségirányítási) mérnök (quality engineer, quality management engineer),
  • minőségügyi menedzser (quality manager), folyamatmenedzser (process manager)
  • minőségügyi vezető (magyar álláshirdetésekben ezt is gyakran quality manager-nek nevezik)
  • minőségügyi auditor
  • kis- vagy középvállalkozás tulajdonosa

A képzés időterve:
Órák száma: 200 óra (120 tantermi óra, 80 óra irányított otthoni gyakorlat)

Kezdés: 2018. november 8. csütörtök
Befejezés: 2019. május
Lebonyolítás: 1 nap/ hét,
órarend szerint, csütörtök 9.00 órától 16.30-ig
napi 8 tanóra
Házi feladatok: Évközben, órarend szerint
Vizsgák: Évközben, órarend szerint
Záródolgozat: Beadás: 2019. szeptember
Védés:   2019. október

 

A képzés célja:

A minőségmenedzsment rendszerekkel és modellekkel kapcsolatos rendszertechnikai, menedzseri, stratégiai, tervezési és szervezési, szabályozási és fejlesztési, jogi, szabványügyi és módszertani ismeretek összefoglaló és rendszerezett áttekintése, az eljárások és módszerek gyakorlása. A korszerű problémamegoldó módszertanok és eszközök megismerése.

A részvétel feltételei: Felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség, lehetőleg legalább kétéves szakmai tapasztalat. Előnyös, ha van minőségüggyel kapcsolatos gyakorlata. Egyéni elbírálás alapján nem befejezett felsőfokú végzettséggel rendelkezők is felvételt nyerhetnek. A felvétel a keretszám adta lehetőségekig, jelentkezési sorrendben történik, de előnyben részesülnek a szakmában dolgozók és a nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezők. A jelentkezők előképzettségével vagy szakmai tapasztalatával kapcsolatban személyes beszélgetésre is sor kerülhet.

Főbb témakörök:


1. Minőségmenedzsment rendszerek

Minőségrendszerek fejlődése. Minőségellenőrzés, szabályozás, minőségbiztosítás, TQM, TQC.–Formalizált minőségmenedzsment rendszerek áttekintése. Iparág specifikus rendszerek, trendek. Követelmények a formalizált rendszerekben 1.- alapelvek, rendszerek sajátosságai, dokumentáció.– 2. – vezetés, erőforrások.– 3. – folyamatok szabályozásának alapelvei.– 4. – a rendszer mérése, auditálás követelményei.– 5. – mérés, elemzés, fejlesztés. TQM alapok, vevőközpontúság – Deming 14 pontja, alapelvek, kiegészítő elemek – vevő azonosítása, igényeinek meghatározása. Folyamatmenedzsment alapjai – folyamatok meghatározása, csoportosítása. Folyamatok folyamatos fejlesztése – PDCA, hat-hét lépés, …Vezetés szerepe, dolgozók bevonása és felhatalmazása – vezetői-menedzseri szerepkörök, bevonás és felhatalmazás feltételei, team munka alapjai. Szervezeti önértékelés, minőség díj modellek – önértékelés alapjai és a kialakítás módszerei, EFQM modell, CAF modell. Minőségmenedzsment rendszerek fejlesztése, – minőségköltségek. ISO-TQM-Hat szigma-Lean


2. Minőségmenedzsment módszerek

Bevezető: a módszer és a rendszerek viszonya. A módszerek csoportosítása, jellemzése. „A hét régi (alapvető) módszer” 1. – folyamatábra, Pareto diagram, Ishikawa diagram  2. – adatgyűjtő lap, hisztogram, szóródási diagram, szabályozókártya. A team munka és brainstorming technikái 1. – brainstorming, és a Kawakito-Jiro — 2. – Nominális csoporttechnika; Delphi, 6-3-5 és más hasonló módszerek. „A hét új vezetési/menedzsment eszköz” 1. – affinitás diagram, kapcsolati diagram, mátrix diagram, nyíl diagram — 2. – fa diagram, mátrix elemzés, PDCP. Minőségfejlesztő módszerek 1. – FMEA, QFD– 2. – Poke-Yoke, az 5 Miért, Erőtér elemzés, CEDAC, PPA, Döntési mátrix, Logikai mátrix, Prioritási mátrix — 3. – Run Chart, Multi-vari Chart, a Szabályozatlanság 8 kritériuma, Tevékenység-hálózat diagram, PERT. Általános menedzsment módszerek – Benchmarking, BPR, BSC. Elvi és gyakorlati szempontok, megfontolások az auditok gyakorlati végrehajtásához. Az audit dokumentációja (audit terv, auditjelentés, auditjegyzőkönyv. Eltérés az első-, második-, és harmadik feles auditok között a gyakorlatban az auditált és az auditáló oldaláról. Esetpéldák, esettanulmányok az auditok végrehajtására (termék/szolgáltatás; rendszer, folyamat-auditok).


3. Statisztika alkalmazásai

Alkalmazott statisztikai módszerek helye a minőségbiztosításban, minőségügyi statisztika története. A matematikai statisztika alapjai, nevezetes eloszlások. Adatok ábrázolása, megjelenítése, statisztikai folyamatszabályozás alapjai. Mérőeszközök képességvizsgálata. Folyamatok képességvizsgálata. Méréses és minősítéses szabályozókártyák. SPC számítógépes alkalmazása. Átvételi ellenőrzés alapjai, minősítéses ellenőrzés. Méréses átvételi ellenőrzés. Megbízhatóság alapfogalmai, mennyiségi mutatói, elemzési módszerei. Rendszerek megbízhatósága


4. Szolgáltatások minőségmenedzsmentje

Fogalmak áttekintése: szervezet, tevékenység, folyamat, termék. A szolgáltatás fogalma. A szolgáltatás mint folyamat és mint eredmény. Szolgáltatás, gondoskodás, önellátás. A szolgáltatások jellemzői, fajtái és összetevői. A szolgáltatási lánc. Szükséglet, igény, követelmény. Az emberi szükségletek hierarchiája és dinamikája. A szolgáltatási rendszer. Frontvonal és háttérszervezet. A szolgáltatási tevékenység elemei. A vevői megelégedettség. A Kano-modell. A fontosság és megelégedettség mérése. A ServQual modell. A szolgáltatás nemmegfelelőségei: A gap-modell. Hogyan nyújtsunk kiváló szolgáltatást? – „A 4 lépéses modell”


5. Metrológia. A műszaki színvonal elemzése

5.1 A metrológia alapjai. Méréstechnikai alapfogalmak, mérési módszerek. Minőségi mutatószámok. Dokumentálás. Joghatással járó mérések. Hitelesítés. Mérési hibák. Mérési bizonytalanság. A mérési eredmény megadása. (GUM). Alapvető mérési eljárások. Kalibrálás. Kalibráló laboratóriumok követelményei. Validálás. Mérésirányítási rendszerek. Konfirmálás.
5.2 A műszaki színvonal értékelése. Műszaki színvonal mérése. Funkcióelemzés. Skálák.. Az értékelési tényezők súlyozása. A műszaki színvonal elemzés megvalósítása, hagyományos elemző módszerek.


6. Válogatott fejezetek a minőségüggyel kapcsolatos szakismeretek köréből

6.1. Auditok módszerei és tapasztalatai. – 6.2. Prezentációs módszerek. – 6.3. Autóipari tapasztalatok. – 6.4 Szabványosítás, tanúsítás, akkreditálás. A szabványok helye a minőségügyben. A szabványosítás hazai és nemzetközi rendszere. Az európai direktívák. Harmonizált szabványok. Az „Új megközelítés”. Tanúsítás. A CE jelölés. Az EU-ban elfogadott tanúsítási modulok. Laboratóriumok akkreditálása. Tanúsító szervezetek akkreditálása.

 

A résztvevők teljesítményének értékelése: Az értékelés az otthoni gyakorló feladatok, az írásbeli és a szóbeli vizsgák eredményeinek súlyozásával történik. A képzés záródolgozat elkészítésével és megvédésével zárul.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás: A vizsgaeredmények a hallgatók részére kiállított un. „Továbbképzési leckekönyv”-be kerülnek bejegyzésre. A tanfolyamot eredményesen elvégzők TANÚSÍTVÁNY-t  kapnak, amely feljogosítja a résztvevőket a BME Mérnöktovábbképző Intézet „Minőségügyi mérnök” (előtanulmányaik szerinti mérnöki felsőfokú végzettséget igazoló oklevél esetén), „Minőségügyi menedzser” (ha az előtanulmányok mérnökitől eltérő felsőfokú végzettséget igazolnak) cím használatára.

A részvételi díj tartalmazza az oktatási segédanyagok, a vizsgáztatás és a záródolgozat konzultáció valamint védés díját is.

Tananyagok és módszertan: A résztvevők részben nyomtatott, részben honlapról letölthető tananyagot kapnak. A képzés lényegi részét alkotják a gyakorlatok, továbbá az otthoni munka. Az otthoni gyakorló feladatok lehetőség szerint a hallgató saját tapasztalataihoz, illetve munkaköri feladataihoz kapcsolódnak.

További információk:
dr. Reuss Pál  +36 20 344 0832
Boros Júlia tanfolyamszervező +36 1 463 2905