Minőségügyi mérnök – minőségügyi menedzser felsőszintű tanfolyam

Utolsó módosítás:
2017.10.04 10:49
Azonosító:02-001
Tanfolyamvezető:Dr. Reuss Pál
Tanfolyamszervező:Boros Júlia
Képzés indulásának dátuma:2017.11.09
Jelentkezési határidő:2017.10.20
Óraszám:200
Ár:490.000 ,-Ft
Adó fajtája:+ÁFA

Minőségügyi mérnök – minőségügyi menedzser felsőszintű tanfolyam

A minőségmenedzsment (quality management, más szóhasználatban minőségbiztosítás, minőségirányítás) olyan átfogó szakmai terület, amely a termelés és a szolgáltatások minden területén, minden ágazatban nagy jelentőségű.

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

Az itt megszerzett képzettség előnyt jelenthet új állás, új munkakör elnyerésében, meglévő munkakörének megtartásában és a szakmai előrelépésben.

Példa olyan munkakörökre, amelyekben ez a képzettség előfeltételt vagy előnyt jelent:

  • minőségügyi (minőségbiztosítási, minőségirányítási) mérnök (quality engineer, quality management engineer),
  • minőségügyi menedzser (quality manager), folyamatmenedzser (process manager)
  • minőségügyi vezető (magyar álláshirdetésekben ezt is gyakran quality manager-nek nevezik)
  • minőségügyi auditor
  • kis- vagy középvállalkozás tulajdonosa

A képzés időterve:
Órák száma: 200 óra (120 tantermi óra, 80 óra irányított otthoni gyakorlat)

Kezdés: 2017. november 9.. csütörtök
Befejezés: 2018. május 17.
Lebonyolítás: 1 nap/ hét,
órarend szerint, csütörtök 9.00 órától
napi 8 tanóra
Házi feladatok: Évközben, órarend szerint
Vizsgák: Évközben, órarend szerint
Záródolgozat: Beadás: 2018. szeptember 21.
Védés:   2018. október 3- 4-5.

 

A képzés célja:

A minőségmenedzsment rendszerekkel és modellekkel kapcsolatos rendszertechnikai, menedzseri, stratégiai, tervezési és szervezési, szabályozási és fejlesztési, jogi, szabványügyi és módszertani ismeretek összefoglaló és rendszerezett áttekintése, az eljárások és módszerek gyakorlása. A korszerű problémamegoldó módszertanok és eszközök megismerése.

A részvétel feltételei: Felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség, lehetőleg legalább kétéves szakmai tapasztalat. Előnyös, ha van minőségüggyel kapcsolatos gyakorlata. Egyéni elbírálás alapján nem befejezett felsőfokú végzettséggel rendelkezők is felvételt nyerhetnek. A felvétel a keretszám adta lehetőségekig, jelentkezési sorrendben történik, de előnyben részesülnek a szakmában dolgozók és a nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezők. A jelentkezők előképzettségével vagy szakmai tapasztalatával kapcsolatban személyes beszélgetésre is sor kerülhet.

Főbb témakörök:
1. Minőségmenedzsment rendszerek
2. Minőségmenedzsment módszerek
3. Statisztika alkalmazásai
4. Szolgáltatások minőségmenedzsmentje
5. Metrológia. A műszaki színvonal elemzése
6. Válogatott fejezetek a minőségüggyel kapcsolatos szakismeretek köréből

A résztvevők teljesítményének értékelése: Az értékelés az otthoni gyakorló feladatok, az írásbeli és a szóbeli vizsgák eredményeinek súlyozásával történik. A képzés záródolgozat elkészítésével és megvédésével zárul.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás: A vizsgaeredmények a hallgatók részére kiállított un. „Továbbképzési leckekönyv”-be kerülnek bejegyzésre. A tanfolyamot eredményesen elvégzők TANÚSÍTVÁNY-t  kapnak, amely feljogosítja a résztvevőket a BME Mérnöktovábbképző Intézet „Minőségügyi mérnök” (előtanulmányaik szerinti mérnöki felsőfokú végzettséget igazoló oklevél esetén), „Minőségügyi menedzser” (ha az előtanulmányok mérnökitől eltérő felsőfokú végzettséget igazolnak) cím használatára.

A részvételi díj tartalmazza az oktatási segédanyagok, a vizsgáztatás és a záródolgozat konzultáció valamint védés díját is.

Tananyagok és módszertan: A résztvevők részben nyomtatott, részben honlapról letölthető tananyagot kapnak. A képzés lényegi részét alkotják a gyakorlatok, továbbá az otthoni munka. Az otthoni gyakorló feladatok lehetőség szerint a hallgató saját tapasztalataihoz, illetve munkaköri feladataihoz kapcsolódnak.

További információk:
dr. Reuss Pál tanfolyamvezető +36 20 344 0832
Boros Júlia tanfolyamszervező +36 1 463 2905