Lendületvétel II. – Fizika érettségi felkészítő középiskolások részére

A képzés felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma:   E-000530/2014/D002

Középiskolásoknak  2018. január 11-től, keddi vagy csütörtöki napokon  16.00 órai kezdettel, 15 héten át alkalmanként 4 tanórában vagy szombatonként, 2018. január 13-tól  alkalmanként, 5 tanórában 12 héten keresztül,  fizika előkészítő indul.

Nap Kezdés időpontja Befejezés időpontja Időpont
Csütörtök 2018. január 11. 2018. április 26. 16.00 – 20.00
Kedd 2018. január 16. 2018. április 24. 16.00-20.00

 

60 órás tanfolyam alkalmanként 5 tanórában (szombat délelőttönként).

Nap Kezdés időpontja Befejezés időpontja Időpont
Szombat 2018. január 13. 2018. április 28. 09.00 – 14.00

További információ: 

Mészárosné Merbler Éva

Evameszaros@Mti.bme.hu email címen vagy munkaidőben a +36-1-463-3497-es telefonszámon

Jelentkezni a lap alján található jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével  lehet. A részvételi díj kiegyenlítésére díjbekérőt küldünk, a jelentkezési lap alapján. Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a preferált képzési napot;

 

A program célja:

Segíteni kívánja a középiskolás tanulókat a felvételire való felkészülésben azzal, hogy intenzív képzés keretében átismétli a fizika érettségihez szükséges témaköröket.  A képzés olyan tematikát valósít meg, amelynek szintje a fizika tárgy középszintű érettségi szintjénél magasabb.

A program nagy gyakorlattal rendelkező műegyetemi oktatók közreműködésével valósul meg.

 

Kiket várunk a Lendületvétel II.  -Fizika programba?

 • 11-12. évfolyamos középiskolásokat
 • középiskolai érettségivel rendelkező diákokat, akik a Műegyetemen műszaki-természettudomyányos területen szeretnének továbbtanulni

Tematika  – 60 órában, 12 vagy 15 alkalommal

Témakör: MECHANIKA, Kinematika

Fogalmak: Alapfogalmak (skaláris- és vektormennyiségek)

Elmozdulás, út, sebesség, gyorsulás egyenes vonalú mozgásoknál

Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

Szabadesés (függőleges hajítás)

Mozgás lejtőn

Vízszintes és ferde hajítás

Törvények: Az elmozdulás, sebesség, gyorsulás számítása gyorsuló mozgás esetén.

Mozgások függetlensége elvének alkalmazása síkmozgásokra.

 

Témakör: MECHANIKA, Dinamika I.

Fogalmak: Az erő, az erők összegezése

Newton törvényei

A testek egyensúlya

A tömeg, a nehézségi erő, a súly, a súlytalanság.

Erőtörvények

Törvények: Newton axiómák

 

Témakör: MECHANIKA, Dinamika II.

Fogalmak: Az impulzus

A centripetális gyorsulás

A rezgőmozgás dinamikai leírása

A merev testek forgó mozgása rögzített tengely körül.

A merev testek gördülése

A fonálinga

Kepler törvényei

Az (mesterséges) égitestek mozgása

Törvények: Az impulzus-megmaradási   törvénye. A perdület megmaradás törvénye.

Témakör: MECHANIKA, Munka, (mechanikai) energia

Fogalmak: A munkavégzés fajtái

A mechanikai energia fajtái

Rezgőmozgás energiaviszonyai

Teljesítmény és hatásfok

Disszipatív mechanikai rendszerek

Törvények: A munkatétel

A mechanikai energia megmaradásának törvénye

Témakör: HŐTAN: Hőtani alapfogalmak, az ideális gáz

Fogalmak: Halmazállapotok (az anyag részecskeszerkezete)

A hőmennyiség

A hőkapacitás, a molhő

A Kelvin hőmérsékleti skála

Az ideális gáz állapotegyenlete

Belső energia

Tágulási munka

Gázok kétféle fajhője

Speciális állapotváltozások

Körfolyamatok (hőerőgépek, hűtőgépek)

Törvények: A hőtan főtételei

Boyle-Mariotte törvény

Gay-Lussac törvények

Egyesített gáztörvény

Témakör: HŐTAN Kinetikus gázelmélet, halmazállapot-változások

Fogalmak: A molekuláris fizika alapfogalmai

Olvadás, fagyás

Párolgás, lecsapódás

Forrás

Törvények: Az ekvipartíció törvénye

Témakör: OPTIKA Geometriai – és hullám optika

Fogalmak: A fényvisszaverődés

A prizma

A gömbtükrök képalkotása

A lencsék képalkotása

Lencsék és tükrök gyakorlati alkalmazása

A szem és a látás

Fényinterferencia

Koherencia

Fénypolarizáció

Fényelhajlás résen, rácson

Törvények: A Snellius-Descartes törvény

A lencsetörvény

Témakör: ELEKTRODINAMIKA Elektrosztatika

Fogalmak: Az elektromos töltés

Az elektromos mező (erőtér)

Az elektromos térerősség és geometriai szemléltetése (erővonalakkal)

Az elektromos feszültség és a potenciál

A kapacitás és a kondenzátor

Az elektromos erőtér energiája

Törvények: A Coulomb-törvény

Témakör: ELEKTRODINAMIKA Az elektromos áram

Fogalmak: Az áramerősség és mérése

Az ellenállás és mérése

Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása

Az elektromos munka és teljesítmény

Az áram hőhatása

A váltakozó áram jellemző adatai

A váltóáram munkája és teljesítménye

A váltóáramú ellenállások

Törvények: Az Ohm törvény

Kirchhoff törvények

Témakör: ELEKTRODINAMIKA Az időben állandó és változó mágneses tér

Fogalmak: A mágneses erőtér és szemléltetése erővonalakkal

Az egyenes vezető mágneses erőtere

A tekercs mágneses erőtere

Mozgó töltés mágneses erőtérben

Indukció

Az áramjárta tekercs energiája

Törvények: Biot-Savart törvény

A Faraday-féle indukció törvény

Lenz törveny

Lorentz-féle erőtörvény

Témakör: MODERN FIZIKA Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás

Fogalmak: Az atom szerkezete

A kvantumfizika elemei

Foton

Atommodellek

Részecske és hullámtermészet

Az elektron hullámtermészete

Az elektronburok szerkezete

Törvények: Tömeg-energia ekvivalencia

Heisenberg-féle határozatlansági reláció

Bohr posztulátumok

Planck-formula

Utolsó tanfolyami napon:    Kozultáció, modul záró írásbeli, a megoldások megbeszélése, modul zárása, értékelése

JELENTKEZÉSI LAP

 

 

Lendületvétel I. – Matematika érettségi felkészítő középiskolások részére

A képzés felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma:   E-000530/2014/D001

Középiskolásoknak  2018. január 11-től, keddi vagy csütörtöki napokon  16.00 órai kezdettel, 15 héten át alkalmanként 4 tanórában vagy szombatonként, 2018. január 13-tól  alkalmanként, 5 tanórában 12 héten keresztül,  matematika előkészítő indul.

Nap Kezdés időpontja Befejezés időpontja Időpont
Csütörtök 2018. január 11. 2018. április 26. 16.00 – 20.00
Kedd 2018. január 16. 2018. április 24. 16.00-20.00

 

60 órás tanfolyam alkalmanként 5 tanórában (szombat délelőttönként).

Nap Kezdés időpontja Befejezés időpontja Időpont
Szombat 2018. január 13. 2018. április 28. 09.00 – 14.00

 

További információ: 

Mészárosné Merbler Éva

Evameszaros@Mti.bme.hu email címen vagy munkaidőben a +36-1-463-3497-es telefonszámon

Néhány résztvevői vélemény 2015-ből:

Sokat tudok köszönni, amiért ennyi mindent megtanulhattam itt.”

“Hasznos volt a képzés , remélem jövőre is indul hasonló”

Rólunk írták 2016/17-ben:

„Nekem nagyon tetszett a képzés, megtanultam jónéhány hasznos módszert, látásmódot, ami segíti/felgyorsítja a feladat megoldást.”

„A matematika előkészítőn felül betekintést kaptam az egyetemi tananyagba, légkörbe, úgyhogy remekül sikerült ez a tanfolyam.”

„2 év matematika óra kihagyása után a tanfolyamon újra feleleveníthettem a középiskolában tanultakat és mellé sok újdonságot, új ismeretet szereztem itt. Nagy öröm volt az órákra bejárni és figyelni. Köszönöm, hogy a tanfolyamot profi módon bonyolították”

Jelentkezni a lap alján található jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével  lehet.  A részvételi díj kiegyenlítésére díjbekérőt küldünk, a jelentkezési lap alapján. Jelentkezéskor kérjük feltüntetni a preferált képzési napot;

A program célja:

Segíteni kívánja a középiskolás tanulókat az érettségire, illetve a sikeres Műegyetemi tanulmányokra  való felkészülésben azzal, hogy intenzív képzés keretében átismétli a matematika érettségihez szükséges témaköröket.  A képzés olyan tematikát valósít meg, amelynek szintje a matematika tárgy középszintű érettségi szintjénél magasabb.

A program nagy gyakorlattal rendelkező műegyetemi oktatók közreműködésével valósul meg.

 

Kiket várunk a Lendületvétel I.  – Matematika középiskolásoknak  programba?

 • 11-12. évfolyamos középiskolásokat
 • középiskolai érettségivel rendelkező diákokat, akik a Műegyetemen műszaki-természettudomyányos területen szeretnének továbbtanulni

Tematika  – 60 órában, 12 vagy 15 alkalommal

Tudásfelmérés.

Közös javítás, feladatok megbeszélése,

Halmazok.

A halmaz fogalma, alkalmazása, műveletek halmazokkal. Véges halmazok számossága. Megszámlálható és nem megszámlálható halmazokra példák.

Matematikai logika. Fogalmak tételek, bizonyítások a matematikában. Direkt és indirekt bizonyítás, skatulya elv.

Kombinatorika. Gráfok. Számelmélet.

Sorba rendezési, kiválasztási feladatok: permutáció, kombináció, variáció. Binomiális tétel.

Gráfelméleti alapfogalmak.

Oszthatósági alapfogalmak, prímtényezőre bontás, legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó kiszámítása. A 10 –es alaptól eltérő számrendszerek. A különböző alapú számrendszerekre való áttérés. Permanencia elv.

Algebra. Valós számok.

Egyenes és fordított arányosság fogalma, ábrázolása. Arányossággal, százalékszámítással kapcsolatos szöveges feladatok.

Betűs kifejezések használata.  Algebrai kifejezések egyszerűsítése, szorzattá alakítása.

A valós számkör felépítése, műveletek, tulajdonságok. A valós számok és a számegyenes közötti kapcsolat. Az abszolút érték definíciója. számolás normál alakban adott számokkal. Permanencia elv.

Hatvány. Gyök. Logaritmus. Egyenletek egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek (1)

A hatványozás, az n-edik gyök, a logaritmus definíciója, azonosságaik. Az egyszerűbb azonosságok bizonyítása.   Algebrai egyenletek: elsőfokú két-három ismeretlenes, paraméteres egyenletrendszerek. Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek. Magasabb fokú és gyökös egyenletek.

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek (2)  Függvénytan alapjai.

Nem algebrai egyenletek: abszolút értékes, exponenciális, logaritmusos egyenletek.

Közép érték tételek, egyenlőtlenségek. Szöveges feladatok.

Alapvető függvénytani fogalmak. Összetett függvény, inverz függvény fogalma. Függvények szemléltetése.

Függvénytan. Egyváltozós valós függvény. Sorozatok.

Alapvető függvények: lineáris, másodfokú, xn , abszolút érték, exponenciális, logaritmus, a/x,  és trigonometrikus függvények ábrázolása. Függvény transzformációk alkalmazása. Függvények jellemzése.

Hegyes szögek szögfüggvényei. Szögfüggvények általános definíciója. Szögfüggvényekre vonatkozó alapvető összefüggések, azonosságok. Szinusz- és koszinusztétel és alkalmazása. trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek.

Számtani és mértani sorozat fogalma. Szöveges feladatok.

Egyváltozós, valós függvények analízisének elemei.

Függvények határértéke. Folytonosság. A differencia- és a differenciálhányados fogalma. Deriválási szabályok.  Differenciálszámítás alkalmazása: érintő egyenes felírása, szélsőérték feladatok megoldása, polinom függvények menetének vizsgálata.

Határozott integrál fogalma. Newton-Leibniz-tétel. Függvény grafikonja alatti terület számítása.

Elemi geometria. Geometriai transzformációk. Síkbeli és térbeli alakzatok.

Térelemek, és a szög fogalma. Alakzatok távolságának értelmezése. Távolság fogalmával definiált pont halmazok. egybevágósági, hasonlósági transzformációk. merőleges vetítés. Háromszögek, négyszögek, sokszögek osztályozása, nevezetes vonalai, alapvető összefüggések, tételek. A kör részei, érintőjére vonatkozó alapvető tételek. Térbeli alakzatok: forgáshenger, forgáskúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp.

Vektorok síkban és térben. Koordinátageometria.

A vektorok jelentése, alkalmazása. Alapvető fogalmak, műveletek. Koordinátával adott vektorok. Skaláris szorzat.

Pontok, vektorok, felezőpont, harmadoló pont , háromszög súlypontjának meghatározása. egyenes egyenletének levezetése különböző kiindulási adatokból. a kör egyenletének levezetése. a parabola egyenletének levezetése. Metszési, illeszkedési feladatok megoldása.

Kerület, terület, felszín, térfogat.

A kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalma. Háromszögek, négyszögek, sokszögek területének kiszámítása.  A terület képletek bizonyítása. hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb, csonkagúla és csonkakúp felszínének kiszámítása. Térgeometriai feladatok megoldása.

Valószínűség számítás. Statisztika.

Esemény, eseménytér fogalma, műveletek eseményekkel. relatív gyakoriság és valószínűség kapcsolata. Nagy számok törvényének szemléltetése. Klasszikus és geometriai valószínűség. Binomiális eloszlás és alkalmazása.

Mintavétel fogalma. A leíró statisztika elemei. Hisztogram készítése.

 

Tanfolyamzárás

Írásbeli záró vizsga. A modul záró vizsga feladatai megoldásának megbeszélése.

JELENTKEZÉSI LAP

 

Korszerű nagy szilárdságú acélok, rozsdamentes acélok és alumínium ötvözetek hegeszthetősége – Angol nyelvű innovatív távoktatásos képzés

Tisztelt Érdeklődő!

Korszerű nagy szilárdságú acélok, rozsdamentes acélok és alumínium ötvözetek hegeszthetősége címmel angol nyelvű innovatív távoktatásos képzést hirdet a BME Mérnöktovábbképző Intézet

(Weldability of Advanced High Strength Steels, Stainless Steels and Aluminium Alloys – Innovative Distance Education course; IDEC)

A képzés a LeTourneau University, Texas valamint Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem együttműködésén alapul.

A képzés célja:

A járműiparban, az energetikai iparban és a hegesztés-technológia kereskedelmi üzletágban dolgozó mérnökök, szakemberek hegesztési ismereteinek megújítása és bővítése.

Célcsoport:

A járműiparban és az energetikai iparban dolgozó, angol nyelvet jelentős mértékben használó vállalatok mérnökei, amelyek tevékenységében jelentős szerepet kap a hegesztés, valamint a hegesztő mérnököket is alkalmazó hegesztéstechnológiai szakcégek szakértői.

A képzés szakmai vezetője a LeTourneau University, Texas egyetem részéről  Dr. Yoni Adonyi hegesztés- technika tanár;

magyar részről professzor Dr. Dobránszky János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről.

A képzés ütemezése: A képzés teljes időtartama 15 hét.

Elméleti képzés:      14 hét távoktatásos formában

2018. január 8. – április 27-ig

Gyakorlati képzés:  1 hét ( 5  nap) laboratóriumi tevékenység

2018. június 25-29.  BME

Az utolsó héten történik a vizsga ; a képzés sikeres elvégzése esetén a Résztvevő számára TANÚSÍTVÁNY-t adunk ki.

 A képzés díja:  190.000,- Ft + áfa

(3 fő egyetemi hallgatónak: 19.000,-Ft+ÁFA/fő)

A részvétel feltétele: Bsc mérnöki végzettség és az angol szakmai nyelv megfelelő szintű ismerete

A HCS-18 képzés tematikája

Jelentkezni a jelentkezési formanyomtatványunk e-mailen való elküldésével lehet 2017. december 14-ig.

Jelentkezési lap

 

Felhívás-HCS-18

EuroFM Létesítményfelelős vizsgaelőkészítő magyar nyelven

Ez a képzés az European Facility Management Network (EuroFM) Létesítményfelelős (site manager) vizsgára készít fel. A tanfolyam és a vizsga magyar nyelvű.

A képzés időterve: A felkészítő tanfolyam 6 hét igen intenzív felkészülést jelent, ebből hat nap a tantermi képzés. A vizsga időtartama fél nap.

Létesítményfelelős Kezdés Befejezés Vizsga időpontja
Regisztrációs nap 2018. február .21.
   
Első oktatási nap 2018. február .28. 2018. április 04.
 
Lebonyolítás: 1 nap/hét 9.00-tól 16.30-ig  
Online teszt jellegű vizsga     2018. április 11.

A képzés célja: A tanfolyam az online teszt jellegű vizsga letételére készít fel. Fontos megjegyeznünk, hogy a szükséges gyakorlati tudással a résztvevőknek már a jelentkezéskor rendelkezniük kell, a tanfolyam a meglévő ismeretek rendszerezését és kiegészítését nyújtja. A tesztkérdéseket a tanfolyam oktatói adaptálták, illetve dolgozták ki, így hathatós segítséget tudnak nyújtani a felkészüléshez.  Az EuroFM (www.eurofm.org) 2014-ben vezette be a pán-európai létesítményfelelős személyi minősítését és az ahhoz tartozó minősítő tesztvizsgát. A minősítés 2017-től Magyarországon is elérhető. A felkészítő tanfolyam és a tesztvizsga magyar nyelvű.

Célcsoport: A létesítményfelelős minősítés azoknak szól, akik már eddig is ebben a munkakörben dolgoztak egy szervezet létesítménygazdálkodási részlegénél vagy egy létesítménygazdálkodási szolgáltatónál.

A részvétel feltételei:  Bárki vizsgázhat, aki befizette a vizsgadíjat. A vizsga megkezdése csak a vizsgadíj beérkezése után lehetséges. Legalább középiskolai végzettség és legalább három év gyakorlat hasonló munkakörben.

A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben: A minősítés megszerzéséhez szükséges kompetenciák az MSZ EN 15221-4 szabvány kategorizálásán alapulnak. A felkészítő tanfolyam és a minősítő vizsga a következő kompetenciákat oktatja, illetve kéri számon.

MSZ EN 15221-4:2011 kompetenciái

1.160 Karbantartás és üzemeltetés Maintenance and Operation
1.170 Közművek, hulladékgazdálkodás Utilities
2.300 ICT  – Információs és kommunikációs technológia ICT
1.300 Tisztítástechnológia Cleaning
2.100 Munkaegészségügy, munkahelyi biztonság és környezetvédelem (HSSE) HSSE
2.200 Munkahelyi szolgáltatások Hospitality
2.400 Logisztika Logistics
2.530 Általános jogi ismeretek, szerződések Legal Counsel and Contracts
9.200 Minőségügyi ismeretek Quality
9.300 Kockázat-menedzsment Risk
1.110 Az épületek teljesítményjellemzői Building Initial Performance
1.130 Az épületek teljesítményének optimalizálása Enhancement of Initial Performance
1.140 Ingatlanmenedzsment Property Admission
1.151 Ingatlan optimalizálás Real Estate Optimisation
2.500 Menedzsment támogatás Business Support (management support)
1.100 Területgazdálkodás Space (accommodation)
1.200 Kültéri létesítmények Outdoors
1.400 A munkahely irányítása Workplace
1.120 Átépítés és felújítás Asset Replacement and Refurbishment

A képzés főbb témakörei:

 1. Épületek teljesítmény jellemzői, szabványismeret, hatósági előírások, a  szolgáltatások irányításának alapelvei.
 2. Munkaegészségügy, munkabiztonság, környezetvédelem.
 3. Alkalmazott üzemgazdasági ismeretek.
 4. Jogi ismeretek.
 5. Szolgáltatások irányítása: kültér, logisztika, hospitality, területgazdálkodás
 6. Minőségügyi ismeretek.
 7. Szolgáltatások irányítása: épületek és berendezések, közművek, szennyvíz és hulladék.
 8. Szolgáltatások irányítása: takarítás.
 9. Informatikai támogatás, életciklus, összefoglaló, vizsgafelkészülés.

A tanfolyam és a minősítő vizsga költségei
A felkészítő tanfolyam bevezető ára: 299 000,- Ft + áfa
A vizsga díja 169 000,- Ft + áfa / fő (315,00 Ft/EUR MNB árfolyamig)

Olvassa el összefoglalónkat a Magyarországon egyedülálló minősítésről és az ajánlott felkészítő tanfolyamról:
Kik a létesítményfelelősök?
Kiknek szól a létestíményfelelős minősítés?
Mire készít fel a tanfolyam és mit oktat?
Hol fogadják el az EuroFM létesítményfelelős (site manager) minősítést?
Még részletesebben a tanfolyamról és a vizsgáról.

További információk az EuroFM weblapján. AZ EU Site Manager Certification-ről, amellyel a magyar létesítményfelelős minősítés azonos, itt talál további információkat: http://www.eurofm.org/index.php/sitemanagercertification és a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség honlapján találhat.

A felkészítő tanfolyam a BME Mérnöktovábbképző Intézet és a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség közös terméke. Az európai létesítményfelelős minősítést (pan-European Site Manager Certificate) az EuroFM állítja ki. A pan-European Site Manager Certificate magyarországi jogtulajdonosa a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség.

Minőségügyi mérnök – minőségügyi menedzser felsőszintű tanfolyam

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

A minőségmenedzsment (quality management, más szóhasználatban minőségbiztosítás, minőségirányítás) olyan átfogó szakmai terület, amely a termelés és a szolgáltatások minden területén, minden ágazatban nagy jelentőségű.

Az itt megszerzett képzettség előnyt jelenthet új állás, új munkakör elnyerésében, meglévő munkakörének megtartásában és a szakmai előrelépésben.

Példa olyan munkakörökre, amelyekben ez a képzettség előfeltételt vagy előnyt jelent:

 • minőségügyi (minőségbiztosítási, minőségirányítási) mérnök (quality engineer, quality management engineer),
 • minőségügyi menedzser (quality manager), folyamatmenedzser (process manager)
 • minőségügyi vezető (magyar álláshirdetésekben ezt is gyakran quality manager-nek nevezik)
 • minőségügyi auditor
 • kis- vagy középvállalkozás tulajdonosa

A képzés időterve:
Órák száma: 200 óra (120 tantermi óra, 80 óra irányított otthoni gyakorlat)

Kezdés: 2017. november 9.. csütörtök
Befejezés: 2018. május 17.
Lebonyolítás: 1 nap/ hét,
órarend szerint, csütörtök 9.00 órától 16.30-ig
napi 8 tanóra
Házi feladatok: Évközben, órarend szerint
Vizsgák: Évközben, órarend szerint
Záródolgozat: Beadás: 2018. szeptember 21.
Védés:   2018. október 3- 4-5.

 

A képzés célja:

A minőségmenedzsment rendszerekkel és modellekkel kapcsolatos rendszertechnikai, menedzseri, stratégiai, tervezési és szervezési, szabályozási és fejlesztési, jogi, szabványügyi és módszertani ismeretek összefoglaló és rendszerezett áttekintése, az eljárások és módszerek gyakorlása. A korszerű problémamegoldó módszertanok és eszközök megismerése.

A részvétel feltételei: Felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség, lehetőleg legalább kétéves szakmai tapasztalat. Előnyös, ha van minőségüggyel kapcsolatos gyakorlata. Egyéni elbírálás alapján nem befejezett felsőfokú végzettséggel rendelkezők is felvételt nyerhetnek. A felvétel a keretszám adta lehetőségekig, jelentkezési sorrendben történik, de előnyben részesülnek a szakmában dolgozók és a nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezők. A jelentkezők előképzettségével vagy szakmai tapasztalatával kapcsolatban személyes beszélgetésre is sor kerülhet.

Főbb témakörök:


1. Minőségmenedzsment rendszerek

Minőségrendszerek fejlődése. Minőségellenőrzés, szabályozás, minőségbiztosítás, TQM, TQC.–Formalizált minőségmenedzsment rendszerek áttekintése. Iparág specifikus rendszerek, trendek. Követelmények a formalizált rendszerekben 1.- alapelvek, rendszerek sajátosságai, dokumentáció.– 2. – vezetés, erőforrások.– 3. – folyamatok szabályozásának alapelvei.– 4. – a rendszer mérése, auditálás követelményei.– 5. – mérés, elemzés, fejlesztés. TQM alapok, vevőközpontúság – Deming 14 pontja, alapelvek, kiegészítő elemek – vevő azonosítása, igényeinek meghatározása. Folyamatmenedzsment alapjai – folyamatok meghatározása, csoportosítása. Folyamatok folyamatos fejlesztése – PDCA, hat-hét lépés, …Vezetés szerepe, dolgozók bevonása és felhatalmazása – vezetői-menedzseri szerepkörök, bevonás és felhatalmazás feltételei, team munka alapjai. Szervezeti önértékelés, minőség díj modellek – önértékelés alapjai és a kialakítás módszerei, EFQM modell, CAF modell. Minőségmenedzsment rendszerek fejlesztése, – minőségköltségek. ISO-TQM-Hat szigma-Lean


2. Minőségmenedzsment módszerek

Bevezető: a módszer és a rendszerek viszonya. A módszerek csoportosítása, jellemzése. „A hét régi (alapvető) módszer” 1. – folyamatábra, Pareto diagram, Ishikawa diagram  2. – adatgyűjtő lap, hisztogram, szóródási diagram, szabályozókártya. A team munka és brainstorming technikái 1. – brainstorming, és a Kawakito-Jiro — 2. – Nominális csoporttechnika; Delphi, 6-3-5 és más hasonló módszerek. „A hét új vezetési/menedzsment eszköz” 1. – affinitás diagram, kapcsolati diagram, mátrix diagram, nyíl diagram — 2. – fa diagram, mátrix elemzés, PDCP. Minőségfejlesztő módszerek 1. – FMEA, QFD– 2. – Poke-Yoke, az 5 Miért, Erőtér elemzés, CEDAC, PPA, Döntési mátrix, Logikai mátrix, Prioritási mátrix — 3. – Run Chart, Multi-vari Chart, a Szabályozatlanság 8 kritériuma, Tevékenység-hálózat diagram, PERT. Általános menedzsment módszerek – Benchmarking, BPR, BSC. Elvi és gyakorlati szempontok, megfontolások az auditok gyakorlati végrehajtásához. Az audit dokumentációja (audit terv, auditjelentés, auditjegyzőkönyv. Eltérés az első-, második-, és harmadik feles auditok között a gyakorlatban az auditált és az auditáló oldaláról. Esetpéldák, esettanulmányok az auditok végrehajtására (termék/szolgáltatás; rendszer, folyamat-auditok).


3. Statisztika alkalmazásai

Alkalmazott statisztikai módszerek helye a minőségbiztosításban, minőségügyi statisztika története. A matematikai statisztika alapjai, nevezetes eloszlások. Adatok ábrázolása, megjelenítése, statisztikai folyamatszabályozás alapjai. Mérőeszközök képességvizsgálata. Folyamatok képességvizsgálata. Méréses és minősítéses szabályozókártyák. SPC számítógépes alkalmazása. Átvételi ellenőrzés alapjai, minősítéses ellenőrzés. Méréses átvételi ellenőrzés. Megbízhatóság alapfogalmai, mennyiségi mutatói, elemzési módszerei. Rendszerek megbízhatósága


4. Szolgáltatások minőségmenedzsmentje

Fogalmak áttekintése: szervezet, tevékenység, folyamat, termék. A szolgáltatás fogalma. A szolgáltatás mint folyamat és mint eredmény. Szolgáltatás, gondoskodás, önellátás. A szolgáltatások jellemzői, fajtái és összetevői. A szolgáltatási lánc. Szükséglet, igény, követelmény. Az emberi szükségletek hierarchiája és dinamikája. A szolgáltatási rendszer. Frontvonal és háttérszervezet. A szolgáltatási tevékenység elemei. A vevői megelégedettség. A Kano-modell. A fontosság és megelégedettség mérése. A ServQual modell. A szolgáltatás nemmegfelelőségei: A gap-modell. Hogyan nyújtsunk kiváló szolgáltatást? – „A 4 lépéses modell”


5. Metrológia. A műszaki színvonal elemzése

5.1 A metrológia alapjai. Méréstechnikai alapfogalmak, mérési módszerek. Minőségi mutatószámok. Dokumentálás. Joghatással járó mérések. Hitelesítés. Mérési hibák. Mérési bizonytalanság. A mérési eredmény megadása. (GUM). Alapvető mérési eljárások. Kalibrálás. Kalibráló laboratóriumok követelményei. Validálás. Mérésirányítási rendszerek. Konfirmálás.
5.2 A műszaki színvonal értékelése. Műszaki színvonal mérése. Funkcióelemzés. Skálák.. Az értékelési tényezők súlyozása. A műszaki színvonal elemzés megvalósítása, hagyományos elemző módszerek.


6. Válogatott fejezetek a minőségüggyel kapcsolatos szakismeretek köréből

6.1. Auditok módszerei és tapasztalatai. – 6.2. Prezentációs módszerek. – 6.3. Autóipari tapasztalatok. – 6.4 Szabványosítás, tanúsítás, akkreditálás. A szabványok helye a minőségügyben. A szabványosítás hazai és nemzetközi rendszere. Az európai direktívák. Harmonizált szabványok. Az „Új megközelítés”. Tanúsítás. A CE jelölés. Az EU-ban elfogadott tanúsítási modulok. Laboratóriumok akkreditálása. Tanúsító szervezetek akkreditálása.

 

A résztvevők teljesítményének értékelése: Az értékelés az otthoni gyakorló feladatok, az írásbeli és a szóbeli vizsgák eredményeinek súlyozásával történik. A képzés záródolgozat elkészítésével és megvédésével zárul.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás: A vizsgaeredmények a hallgatók részére kiállított un. „Továbbképzési leckekönyv”-be kerülnek bejegyzésre. A tanfolyamot eredményesen elvégzők TANÚSÍTVÁNY-t  kapnak, amely feljogosítja a résztvevőket a BME Mérnöktovábbképző Intézet „Minőségügyi mérnök” (előtanulmányaik szerinti mérnöki felsőfokú végzettséget igazoló oklevél esetén), „Minőségügyi menedzser” (ha az előtanulmányok mérnökitől eltérő felsőfokú végzettséget igazolnak) cím használatára.

A részvételi díj tartalmazza az oktatási segédanyagok, a vizsgáztatás és a záródolgozat konzultáció valamint védés díját is.

Tananyagok és módszertan: A résztvevők részben nyomtatott, részben honlapról letölthető tananyagot kapnak. A képzés lényegi részét alkotják a gyakorlatok, továbbá az otthoni munka. Az otthoni gyakorló feladatok lehetőség szerint a hallgató saját tapasztalataihoz, illetve munkaköri feladataihoz kapcsolódnak.

További információk:
dr. Reuss Pál tanfolyamvezető +36 20 344 0832
Boros Júlia tanfolyamszervező +36 1 463 2905

 

Villámok és túlfeszültségek elleni védelem

A képzés időterve: ( Időbeosztás: 9.00 – 17.30 )

Elmélet: 50 óra (5 nap)

gyakorlat: 30 óra (3 nap)

írásbeli és szóbeli vizsga

Tanfolyam indítás megfelelő létszámú jelentkező esetén.

Célcsoport: Épületvillamosítási, épületenergetikai és épületinformatikai tervező, kivitelező és üzemeltető műszaki szakemberek.

A részvétel feltétele: felsőfokú végzettség.

A résztvevők jártasságot szereznek:

A védelmi megoldások kiválasztásában, kialakításában és üzemeltetésében.

A képzés főbb témakörei:

 • A primér villámvédelem alapjai
 • A szekunder villámvédelem legfontosabb kérdései
 • A zónás, többfokozatú védelmi rendszerek kiépítése
 • A védelmi eszközök kiválasztása, koordinálás
 • Tervezési, szerelési, ellenőrzési és javítási kérdések
 • Földelések, összekötések, EPH rendszer
 • Auditálás és szabványismeret

Résztvevők értékelése: intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

A képzés lezárásaként lehetőség van vizsgára és igazolás; valamint sikeres vizsga esetén tanúsítvány kiadására.

A képzés formája:

A dátumokkal megadott képzés blended learning formában valósul meg – a jelenléti és távoktatásos képzés ötvözeteként -. A hallgatók az oktatást megelőzően megkapják a tananyagot. A konkrét oktatási napon a hallgatók egy rövid összefoglalást kapnak az oktatótól a tananyagra vonatkozóan, majd a felmerült kérdések megválaszolására, értelmezésére nyílik lehetőség.

A tanfolyamhoz kapcsolódni folyamatosan van lehetőség – mindösszesen annyi elvárás van, hogy 5 konzultációs napon (adott tematikával) a részvétel kötelező – így a később becsatlakozó hallgatók későbbi időpontban mehetnek gyakorlatra, illetve a vizsgára.

       A vizsgára bocsátás feltétele 100%-os részvételi kötelezettség a laboratóriumi méréseknél, illetve legalább 80% az elméleti alkalmakon.

ESD – Elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem

 

A képzés időterve: ( Időbeosztás: 9.00 – 17.30 )

Elmélet: 50 óra (5 nap,
gyakorlat: 30 óra (3 nap),
írásbeli és szóbeli vizsga

Tanfolyam indítása megfelelő létszámú jelentkezés esetén.

Célcsoport:

 • elektronikai gyártás, szerelés, javítás irányítói és szervezői
 • tűz- és robbanásveszélyes technológiák szervezői és vezetői

A részvétel feltétele: felsőfokú végzettség.

A résztvevők jártasságot szereznek:

 • az elektrosztatikus feltöltődés veszélyeinek felismerésében
 • a veszélyek mértékének megítélésében
 • a műszaki és gazdasági szempontok alapján optimális védekezési módok kiválasztásában és üzemeltetésében

A képzés főbb témakörei:

 • A feltöltődés kialakulása
 • Elektrosztatikus erőterek és kisülések
 • Elektrosztatikai anyagismeretek
 • Az elektrosztatikus veszélyek mértéke
 • A védekezési módok kiválasztása
 • Elektrosztatikai mérések
 • Auditálás és szabványismeret

Résztvevők értékelése: intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

A képzés lezárásaként lehetőség van vizsgára és igazolás; valamint sikeres vizsga esetén tanúsítvány kiadására.

A képzés formája:

A dátumokkal megadott képzés blended learning formában valósul meg – a jelenléti és távoktatásos képzés ötvözeteként -. A hallgatók az oktatást megelőzően megkapják a tananyagot. A konkrét oktatási napon a hallgatók egy rövid összefoglalást kapnak az oktatótól a tananyagra vonatkozóan, majd a felmerült kérdések megválaszolására, értelmezésére nyílik lehetőség.

A tanfolyamhoz kapcsolódni folyamatosan van lehetőség – mindösszesen annyi elvárás van, hogy 5 konzultációs napon (adott tematikával) a részvétel kötelező – így a később becsatlakozó hallgatók későbbi időpontban mehetnek gyakorlatra, illetve a vizsgára.

       A vizsgára bocsátás feltétele 100%-os részvételi kötelezettség a laboratóriumi méréseknél, illetve legalább 80% az elméleti alkalmakon.

 

EMC – Elektromágneses összeférhetőség

A képzés időterve: ( Időbeosztás: 9.00 – 17.30 )

elmélet: 50 óra (5 nap),
gyakorlat: 30 óra (3 nap),
írásbeli és szóbeli vizsga

Tanfolyam indítása megfelelő létszámú jelentkezés esetén.

Célcsoport:

Számítástechnika, hírközlés, épületinformatika, épületenergetika területén a tervező, kivitelező és üzemeltető feladatokat ellátó műszaki szakemberek.

A részvétel feltétele: felsőfokú végzettség.

A résztvevők jártasságot szereznek:

 • az elektromágneses zavarok felismerésében,
 • a hatások mérésében és értékelésében,
 • az okozott technológiai problémák megoldásában,
 • az élettani hatások veszélyességének felismerésében.

A képzés főbb témakörei:

 • Kisfrekvenciás mágneses erőterek káros hatásai elleni védelem (LFI)
 • Impulzusok zavaró és/vagy roncsoló hatásai elleni védelem (EMP)
 • Elektrosztatikus feltöltődések és kisülések elleni védekezés (ESD)
 • Rádiófrekvenciás zavarok elleni védekezés (RFI)
 • Auditálás és szabványismeret

Földelések, összekötések, árnyékolások és szűrések

Tervezési, kivitelezési és üzemeltetési kérdések

A mágneses, villamos és elektromágneses erőterek alapvető élettani hatásai

Résztvevők értékelése: intézeti vizsgaszabályzatnak megfelelően

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

A képzés lezárásaként lehetőség van vizsgára és igazolás; valamint sikeres vizsga esetén tanúsítvány kiadására.

A képzés formája:

A dátumokkal megadott képzés blended learning formában valósul meg – a jelenléti és távoktatásos képzés ötvözeteként -. A hallgatók az oktatást megelőzően megkapják a tananyagot. A konkrét oktatási napon a hallgatók egy rövid összefoglalást kapnak az oktatótól a tananyagra vonatkozóan, majd a felmerült kérdések megválaszolására, értelmezésére nyílik lehetőség.

A tanfolyamhoz kapcsolódni folyamatosan van lehetőség – mindösszesen annyi elvárás van, hogy 5 konzultációs napon (adott tematikával) a részvétel kötelező – így a később becsatlakozó hallgatók későbbi időpontban mehetnek gyakorlatra, illetve a vizsgára.

       A vizsgára bocsátás feltétele 100%-os részvételi kötelezettség a laboratóriumi méréseknél, illetve legalább 80% az elméleti alkalmakon.

Környezetbarát épületek értékbecslése – ZÖLD ÉRTÉK meghatározása

A képzés tervezett időpontja: 2017. ősz

A képzés célja: A hallgatók megismertetése az épületek energia tanúsítása és az ingatlanértékelés kapcsolatával. A „zöld érték” meghatározásával kapcsolatos ismeretek összefoglalása. Iránymutatás a „fenntartható épületek” értékbecsléséhez.

Célcsoport: Azok a tapasztalattal rendelkező ingatlan-értékbecslő szakemberek, akiket érdekel a „zöld érték” meghatározása, az épületek fenntarthatóságával és energetikai hatékonyságával kapcsolatos értékbecslési módszerek megismerése, gyakorlati alkalmazhatóságának lehetősége.

A részvétel feltételei: ingatlan-értékbecslői gyakorlat.

A képzés főbb témakörei:

–         A fenntarthatósággal kapcsolatos alapfogalmak.

–         A passzívház, a nullenergiás épület és az aktívház közötti különbségek.

–         Az EU 3 x 20 célja.

–         Energiapazarló területek felderítése.

–         Épületek energetikai minősítése I. (BREEAM, LEED, Green Star, DGNB stb.)

–         Épületek energetikai minősítése II. (a 176/2008. Korm. rendelet és a 7/2006. TNM rendelet lényege)

–         Kell-e nekünk passzívház? „0”- hipotézis: a „zöld” többet ér.

–         Honorál-e a piac? – Nemzetközi értékelési standardok – „Green Value”

–         „Fenntarthatósági jegyzék” – Sustainability Checklist

–         Életciklus költség elemzés – életciklus költségek ingatlan értékbecslésbe történő beépítése.

–         „Zöld érték” – értékelési módszerek

=            Összehasonlító módszer, „zöld tényezők” figyelembe vétele.

=            Költségalapú módszer.

=            Jövedelem tőkésítési módszer – működési bevételre gyakorolt „zöld hatás”.

=            Az értékváltozás jelenértéke.

–        Esettanulmányok (lakóépület, iroda) eredményeinek ismertetése – ajánlások.

–        Eszmecsere (tapasztalatok kicserélése)

A résztvevők teljesítmény-értékelése: Az intézet vizsgaszabályzatának megfelelően.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás: A képzés résztvevője a program befejezése után a „Tanúsítvány a BME Mérnöktovábbképző Intézet szervezésében megtartott Környezetbarát épületek értékelése – ZÖLD ÉRTÉK meghatározása című képzésen részt vett, és a követelményeket teljesítette” tanúsítványt kapja.

Tanfolyami tananyagok: Az előadó által összeállított előadás vázlat – szakanyagokra való hivatkozással.

Ingatlanbérlet és értékbecslés

A képzés tervezett időpontja:  2017. ősz

Vezető oktató: Márkus László

A képzés célja:
Az ingatlan bérleti díjakkal kapcsolatos ismeretek összefoglalása, segítség nyújtása a napi értékbecslési
megbízások elvégzéséhez.

Célcsoport:
Azok a tapasztalt ingatlan-értékbecslő szakemberek, akik az ingatlan vagyonnal közvetlenül foglalkoznak, vagy
biztosítási, hitelnyújtási, igazgatási szempontból érdekeltek.

A részvétel feltétele: ingatlan-értékbecslői gyakorlat.

A képzés tematikája:

 • A bérlettel kapcsolatos jogi elemek.
 • A bérleti díjakkal kapcsolatos összefüggések.
 • Értékbecslési sajátosságok, módszerek.
 • Esettanulmányok (konkrét megoldásokkal).
 • Kerekasztal-beszélgetés (tapasztalatok megbeszélése, átadása egymásnak).

A képzés elvégzéséről szóló igazolás: ingatlanszakmai továbbképzési igazolás.

Tanfolyami tananyagok:
Az előadók által összeállított oktatási segédletek és szakanyagok.