Létesítménygazdálkodás I. (Facility Management), menedzseri szint

FM I. Kezdés Befejezés Beadás Időpontok
I.-II. félév (29 hét) 2017. október 24. 2018.  június     
Lebonyolítás 1 nap/hét, keddenként 8 tanóra 9.00-16.30-ig
Záródolgozat   2018. szeptember 
Írásbeli   2018. június 
Védés/szóbeli   2018. október 

 

Középfokú végzettséggel rendelkezők számára a Létesítménygazdálkodás II. képzést ajánjuk, amely  2017. február 21-én indul.

 

Kiknek ajánljuk ezt a képzést:
Azoknak a műszaki, jogi vagy közgazdasági végzettséggel rendelkezőknek, akik egy szervezet főtevékenységének hatékony támogatása, működésének lehetővé tétele érdekében az épített infrastruktúra és a szervezetek belső szolgáltatásainak menedzsmentjével foglalkoznak, vagy kívánnak foglalkozni.

A létesítmény menedzser („facility manager”) a gazdaság legkülönbözőbb területein láthat el vezetési és menedzsment feladatokat, mint pl.

 • irodaházak
 • bankok és pénzintézetek
 • kórházak és egyéb egészségügyi intézmények
 • színházak, kulturális létesítmények
 • oktatási- és felsőoktatási intézmények
 • nagy szállodák
 • sportlétesítmények
 • bevásárlóközpontok, üzlethálózatok, logisztikai központok
 • önkormányzati intézmények, közműcégek
 • rendészeti, katonai intézmények
 • szállító vállalatok, szervizek

stb., továbbá

termelő szervezetek létesítményei (a közvetlen termelési folyamat kivételével).

*  *  *

 

A Mérnöktovábbképző Intézet létesítménygazdálkodási képzése a több mint 12 éve folyik.
A magyarországi létesítménygazdálkodási ipar az elmúlt évtizedben jelentősen átalakult, örvendetes fejlődésen ment keresztül, nem utolsó sorban a tanfolyamról kikerült hallgatók magas szintű felkészültségének köszönhetően. A 12 év alatt számos létesítménygazda, vállalati vezető tette le eredménysen a záróvizsgát. A változó szakmai környezet, az európai integráció új követelményeket állított, amelyeknek a tanfolyam folyamatosan megfelel.

A képzés célja: 
A létesítménygazdálkodás menedzseri, irányítói szintű ismereteinek az elsajátítása, a nemzetközi szakmai szabályokkal való megismerkedés. Egységes és átfogó kép kialakítása a modern létesítménygazdálkodás témakörében, beleértve a korszerű menedzsment ismereteket, a jogi hátteret, az új műszaki ismereteket és a pénzügyi vonatkozásokat is.

A részvétel feltétele: szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség.

A képzés főbb témakörei: 
* A létesítménygazdálkodás interdiszciplináris alapjai
* A menedzsment alapjai
* Általános létesítménygazdálkodási ismeretek
* Létesítménygazdálkodási szolgáltatások menedzsmentje
* Projektmenedzsment
* Információs rendszerek
* Ingatlan szakismeretek
* Használható és gazdaságos épületek
* Esettanulmányok.

A résztvevők értékelése: 
A hallgatók a tanfolyam befejezéseképpen záródolgozatot, tézist dolgoznak ki, továbbá írásbeli vizsgát tesznek, amelynek sikeressége a szóbeli záróvizsgára bocsátás előfeltétele. A szóbeli vizsgán kell a záródolgozatot megvédeni. A záródolgozatot és védését gyakorlati vizsgajeggyel, a szóbeli vizsgát elméleti vizsgajeggyel értékeli a vizsgabizottság.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás: 
Tanúsítvány arról, hogy a felnőttképzésben részt vett személy az elsajátított új kompetenciák révén képessé vált egy meghatározott feladat eredményesebb ellátására.

A képzés tananyagai: 
Az előadók által összeállított oktatási segédletek, szakanyagok és esettanulmányok.
A képzés tantárgyai és azok főbb témakörei:

A létesítménygazdálkodás interdiszciplináris alapjai:

 • A létesítménygazdálkodás célkitűzései, szabványok, szervezetek, alapelvek és alapvető módszerek.
 • A létesítménygazdálkodás stratégiai céljai.
 • A kutatás és publikálás alapvető módszerei.
 • A jogrend felépítése, EU jog.
 • Építésügyi szabályozás, versenyeztetés, ingatlanjog, államigazgatási eljárások, szerződések, a bírósági eljárás.

A menedzsment alapjai:

 • Menedzsment eszközök.
 • Alkalmazott üzemgazdaságtan: pénzügyi tervezés és elemzés, számvitel, vállalati döntések pénzügyi megalapozása, controlling.
 • A fenntartható fejlődés (sustainable development).
 • Tudásmenedzsment.
 • Üzleti folyamatok, szervezeti kultúra.
 • Változás menedzsment.
 • Értékelemzés.

     Általános létesítménygazdálkodási ismeretek:

 • Műszaki ismeretek: épületszerkezetek, -gépészet, -villamosság, -automati­zá­lás.
 • Energiamenedzsment.
 • Üzemeltetési és karbantartási stratégiák.
 • Tűzvédelem, biztonságtechnika, katasztrófa-elhárítás.
 • Munkaegészségügy és munkavédelem.
 • Elhelyezési stratégiák és taktikák, területgazdálkodás, költözésmenedzsment.

Létesítménygazdálkodási szolgáltatások menedzsmentje:

 • Sourcing stratégiák, outsourcing.
 • Vevői elégedettség.
 • Pályázatok, szerződések.
 • TQM.
 • Létesítménygazdálkodási szolgáltatások a gyakorlatban: a takarítástól az étkez­teté­sen át a flottamenedzsmentig.

Projektmenedzsment:

 • A projektmenedzsment alapjai.
 • Projektmenedzsment a létesítménygazdálkodásban.
 • Építési projektek, az igények elemzése, funkcionális tervezés.
 • Projektvezetés, kommunikáció, konfliktuskezelés.

Információs rendszerek:

 • Üzleti folyamatok és az információs rendszerek (ERP, GIS, CRM,).
 • A CAFM rendszerek.
 • A CAFM projektek sikerkritériumai.
 • Létesítménygazdálkodási adatstruktúrák.
 • Létesítménygazdálkodási stratégiai információmenedzsment.

Ingatlan szakismeretek:

 • Trendek.
 • A magyar ingatlanpiac.
 • Bérlet.
 • Ingatlanportfoliók kezelése.
 • Hálózatok.
 • Ingatlan nyilvántartás.
 • Értékbecslési módszerek.
 • Ingatlanfejlesztés.

Használható és gazdaságos épületek:

 • Normatívák, szabványok.
 • Életciklus költség.
 • A létesítménygazdálkodás szempontjainak érvényesítése az épületek tervezésé­nél és üzemeltetésénél.
 • A modern iroda koncepciója.

Esettanulmányok. 

Jelentkezés módja:

Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet regisztrálni.

mti-jellap__14o

További információ:

Mészárosné Merbler Éva: evameszaros@mti.bme.hu

 

 

 

Létesítményfelelős minősítő vizsgára felkészítő tanfolyam EUroFM Pan-European Site Manager Certification

 

A képzés időterve: A felkészítő tanfolyam 6 hét igen intenzív felkészülést jelent, ebből hat nap a tantermi képzés. A vizsga időtartama fél nap.

Létesítményfelelős Kezdés Befejezés Vizsga időpontja
Regisztrációs nap 2017. szeptember 27.
Első oktatási nap 2017. október 04. 2017. november 15.
Lebonyolítás: 1 nap/hét, szerdánként 9.00-tól 16.30-ig
On-line tesztvizsga 2017. november 22.

A képzés célja: A tanfolyam a tesztvizsga letételére készít fel. Fontos megjegyeznünk, hogy a szükséges gyakorlati tudással a résztvevőknek már a jelentkezéskor rendelkezniük kell, mivel a létesítményfelelős foglalkozáshoz szükséges ismereteket nem lehet hat hét alatt elsajátítani. A tanfolyam a meglevő ismeretek rendszerezésére és kiegészítésére vállalkozhat. A tesztkérdéseket a tanfolyam oktatói adaptálták, illetve dolgozták ki, így hathatós segítséget tudnak nyújtani a felkészüléshez.  Az EuroFM (www.eurofm.org) 2014-ben vezette be a pán-európai létesítményfelelős személyi minősítését és az ahhoz tartozó minősítő tesztvizsgát. A minősítés 2017-től Magyarországon is elérhető. A felkészítő tanfolyam és a tesztvizsga magyar nyelvű.

Célcsoport: A létesítményfelelős minősítés azoknak szól, akik már eddig is ebben a munkakörben dolgoztak egy szervezet létesítménygazdálkodási részlegénél vagy egy létesítménygazdálkodási szolgáltatónál.

A részvétel feltételei:  Bárki vizsgázhat, aki befizette a vizsgadíjat. A vizsga megkezdése csak a vizsgadíj beérkezése után lehetséges. Legalább középiskolai végzettség és legalább három év gyakorlat hasonló munkakörben.

A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben:

A minősítés megszerzéséhez szükséges kompetenciák az MSZ EN 15221-4 szabvány kategorizálásán alapulnak. A felkészítő tanfolyam és a minősítő vizsga a következő kompetenciákat oktatja, illetve kéri számon.

MSZ EN 15221-4:2011 kompetenciái
1.160 Karbantartás és üzemeltetés Maintenance and Operation
1.170 Ver- und Entsorgung Utilities
2.300 ICT  – Információs és kommunikációs technológia ICT
1.300 Tisztítástechnológia Cleaning
2.100 Munkaegészségügy, munkahelyi biztonság és környezetvédelem

(HSSE)

HSSE
2.200 Munkahelyi szolgáltatások Hospitality
2.400 Logisztika Logistics
2.530 Általános jogi ismeretek, szerződések Legal Counsel and Contracts
9.200 Minőségügyi ismeretek Quality
9.300 Kockázat-menedzsment Risk
1.110 Az épületek teljesítményjellemzői Building Initial Performance
1.130 Az épületek teljesítményének optimalizálása Enhancement of Initial Performance
1.140 Ingatlanmenedzsment Property Admission
1.151 Ingatlan optimalizálás Real Estate Optimisation
2.500 Menedzsment támogatás Business Support (management support)
1.100 Területgazdálkodás Space (accommodation)
1.200 Kültéri létesítmények Outdoors
1.400 A munkahely irányítása Workplace
1.120 Átépítés és felújítás Asset Replacement and Refurbishment

 

A képzés főbb témakörei:

 1. Épületek teljesítmény jellemzői, szabványismeret, hatósági előírások, a szolgáltatások irányításának alapelvei.
 2. Munkaegészségügy, munkabiztonság, környezetvédelem.
 3. Alkalmazott üzemgazdasági ismeretek.
 4. Jogi ismeretek.
 5. Szolgáltatások irányítása: kültér, logisztika, hospitality, területgazdálkodás
 6. Minőségügyi ismeretek.
 7. Szolgáltatások irányítása: épületek és berendezések, közművek, szennyvíz és hulladék.
 8. Szolgáltatások irányítása: takarítás.
 9. Informatikai támogatás, életciklus, összefoglaló, vizsgafelkészülés.

A tanfolyam és a minősítő vizsga költségei
A felkészítő tanfolyam bevezető ára: 299 000,- Ft + áfa
A vizsga díja 169 000,- Ft + áfa / fő (315,00 Ft/EUR MNB árfolyamig)

További információk az EuroFM weblapján:

AZ EU Site Manager Certification-ről, amellyel a magyar létesítményfelelős minősítés azonos, itt talál további információkat:

http://www.eurofm.org/index.php/sitemanagercertification

és a

Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség honlapján találhat.

A felkészítő tanfolyam a BME Mérnöktovábbképző Intézet és a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség közös terméke. Az európai létesítményfelelős minősítést (pan-European Site Manager Certificate) az EuroFM állítja ki. A pan-European Site Manager Certificate magyarországi jogtulajdonosa a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség.

Minőségügyi mérnök – minőségügyi menedzser felsőszintű tanfolyam

 

A minőségmenedzsment (quality management, más szóhasználatban minőségbiztosítás, minőségirányítás) olyan átfogó szakmai terület, amely a termelés és a szolgáltatások minden területén, minden ágazatban nagy jelentőségű.

Kiknek ajánljuk ezt a képzést?

Az itt megszerzett képzettség előnyt jelenthet új állás, új munkakör elnyerésében, meglévő munkakörének megtartásában és a szakmai előrelépésben.

Példa olyan munkakörökre, amelyekben ez a képzettség előfeltételt vagy előnyt jelent:

 • minőségügyi (minőségbiztosítási, minőségirányítási) mérnök (quality engineer, quality management engineer),
 • minőségügyi menedzser (quality manager), folyamatmenedzser (process manager)
 • minőségügyi vezető (magyar álláshirdetésekben ezt is gyakran quality manager-nek nevezik)
 • minőségügyi auditor
 • kis- vagy középvállalkozás tulajdonosa

A képzés időterve:
Órák száma: 200 óra (120 tantermi óra, 80 óra irányított otthoni gyakorlat)

Kezdés: 2017. november 8. szerda
Befejezés: 2018. május 16.
Lebonyolítás: 1 nap/ hét,
órarend szerint, szerda 9.00 órától
napi 8 tanóra
Házi feladatok: Évközben, órarend szerint
Vizsgák: Évközben, órarend szerint
Záródolgozat: Beadás: 2018. szeptember 21.
Védés:   2018. október 3- 4-5.

 

A képzés célja:

A minőségmenedzsment rendszerekkel és modellekkel kapcsolatos rendszertechnikai, menedzseri, stratégiai, tervezési és szervezési, szabályozási és fejlesztési, jogi, szabványügyi és módszertani ismeretek összefoglaló és rendszerezett áttekintése, az eljárások és módszerek gyakorlása. A korszerű problémamegoldó módszertanok és eszközök megismerése.

A részvétel feltételei: Felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség, lehetőleg legalább kétéves szakmai tapasztalat. Előnyös, ha van minőségüggyel kapcsolatos gyakorlata. Egyéni elbírálás alapján nem befejezett felsőfokú végzettséggel rendelkezők is felvételt nyerhetnek. A felvétel a keretszám adta lehetőségekig, jelentkezési sorrendben történik, de előnyben részesülnek a szakmában dolgozók és a nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezők. A jelentkezők előképzettségével vagy szakmai tapasztalatával kapcsolatban személyes beszélgetésre is sor kerülhet.

Főbb témakörök:
1. Minőségmenedzsment rendszerek
2. Minőségmenedzsment módszerek
3. Statisztika alkalmazásai
4. Szolgáltatások minőségmenedzsmentje
5. Metrológia. A műszaki színvonal elemzése
6. Válogatott fejezetek a minőségüggyel kapcsolatos szakismeretek köréből

A résztvevők teljesítményének értékelése: Az értékelés az otthoni gyakorló feladatok, az írásbeli és a szóbeli vizsgák eredményeinek súlyozásával történik. A képzés záródolgozat elkészítésével és megvédésével zárul.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás: A vizsgaeredmények a hallgatók részére kiállított un. „Továbbképzési leckekönyv”-be kerülnek bejegyzésre. A tanfolyamot eredményesen elvégzők TANÚSÍTVÁNY-t  kapnak, amely feljogosítja a résztvevőket a BME Mérnöktovábbképző Intézet „Minőségügyi mérnök” (előtanulmányaik szerinti mérnöki felsőfokú végzettséget igazoló oklevél esetén), „Minőségügyi menedzser” (ha az előtanulmányok mérnökitől eltérő felsőfokú végzettséget igazolnak) cím használatára.

A részvételi díj tartalmazza az oktatási segédanyagok, a vizsgáztatás és a záródolgozat konzultáció valamint védés díját is.

Tananyagok és módszertan: A résztvevők részben nyomtatott, részben honlapról letölthető tananyagot kapnak. A képzés lényegi részét alkotják a gyakorlatok, továbbá az otthoni munka. Az otthoni gyakorló feladatok lehetőség szerint a hallgató saját tapasztalataihoz, illetve munkaköri feladataihoz kapcsolódnak.

További információk:
dr. Reuss Pál tanfolyamvezető +36 20 344 0832
Boros Júlia tanfolyamszervező +36 1 463 2905

Mester MBA Menedzsmentképzés francia nyelven / Master MAE Management et Administration des Entreprises IAE Lyon (francia nyelven)

 

 

MESTER MBA MAE Menedzsmentképzés

MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

 

 

Francia Mester MBA MAE képzés 1995 óta van jelen Magyarországon. A Jean Moulin Lyon 3 Egyetem Üzleti Tudományok Intézet és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet oktatási együttműködése egyedülálló és példaértékű sok tekintetben Magyarországon. Ez a két egyetem 21 éve dolgozik együtt egy olyan menedzsment program működtetésében, amely francia nyelven, anyanyelvi, magasan kvalifikált oktatók segítségével, gyakorlatorientált képzést biztosít a magyarországi francia és francia-magyar vállalatok által foglalkoztatott közép –és felsővezetők képzésében.

Képzésünk:

 • államilag elismert, egyetemi szintű képzés ( a francia állam, ezen belül a Lyon 3 Egyetem  Master MBA MAE diplomája)
 • a vállalatok igényeire épül
 • anyanyelvi professzorok (a lyoni Üzleti Tudományok Intézetének oktatói)
 • időbeosztását tekintve vállalat –és hallgatóbarát (havi egy péntek-szombat)
 • GYAKORLATORIENTÁLT: tanáraink 90 %-a nem csak tanítja, hanem a gyakorlatban műveli is, amit oktat
 • legújabb menedzseri technikák és eszközök megismertetése
 • évfolyamaink 15-20 fővel indulnak: ez valóban lehetőséget ad kiscsoportos munkára, vállalati esettanulmányok színvonalas feldolgozására
 • tantárgyi programnak köszönhetően teljes körű tudást és rálátást biztosít a vállalat működésére
 • hallgatói összetétel sokrétűsége
 • az előadások egy részére egyszerre 2 évfolyam keretein belül kerül sor, amely lehetővé teszi az előző, illetve a következő évfolyam hallgatóinak megismerését (szélesíti a kapcsolati hálót)

A képzés felépítése:

A képzés francia nyelven történik és 4 félévből áll. A negyedik félév egyben a min. 12 hetes vállalati gyakorlatot is magában foglalja (március és augusztus között), de ez hallgatóink esetében nagyon gyakran a munkahely validálását jelenti. A negyedik félév végén történik a szakdolgozat elkészítése és megvédése. A vizsgák a záróvizsga (soutenance) kivételével írásbeliek.

A jelentkezési dossziénak tartalmaznia kell:

• a kitöltött jelentkezési dossziét

• egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,

• felsőfokú végzettség hiányában, legalább 4-5 éves vezetői tapasztalatról szóló igazolást,

• francia nyelvű önéletrajzot,

Felvételi meghallgatás:

A jelentkezők június végén illetve szeptember elején francia és magyar oktatókból álló zsűri előtt felvételi beszélgetésen vesznek részt (francia nyelven). A jó francia nyelvtudás szükséges, a felvétel azonban nem csak nyelvi megfelelés függvénye.

 

A KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

 

A félév:                                           B félév:

Integrációs szeminárium                Marketing

Közgazdaságtan alapjai                 HR

Számvitel                                        Pénzügyi stratégia

Pénzügy                                         Kontrolling 1.

Információs rendszerek                  Kontrolling 2.

 

C félév:                                           D félév:

Bevezetés a jogba és Munkajog   Értékesítés

Management des opérations         Nemzetközi kereskedelem

et de la qualité                               Beszerzés

Stratégiamenedzsment 1.             Kereskedelmi jog

Stratégiamenedzsment 2.             Üzleti jog

 

VÁLLALATI GYAKORLAT

Diplomamunka konzultáció

Államvizsga

Tandíj : 4 féle tarifa

 • válllati tarifa:  550.000 HUF/félév
 • egyéni tarifa: 450.000 HUF/félév (12 % kedvezmény lehetséges a Budapest Accueil tagsággal!)
 • pályakezdő tarifa: 350.000 HUF/félév (1. és 2. félév)
 • Mester 2 tarifa (ex-5.éves tarifa): 128.000 HUF/félév (1. és 2. félév)

 

 • 19 évvel ezelőtt megalapítottuk a képzés Öregdiák Egyesületét. Öregdiákjaink szinte minden ismert francia cégnél jelen vannak. 2016-ban számuk elérte a 400 főt. Az Öregdiák Egyesület célja, hogy erősítse a két ország gazdasági szereplőinek szakmai kapcsolatát, segítse a Magyarországon tevékenykedő francia vállalatok toborzási tevékenységét és pártfogolja a képzésben jelenleg résztvevő több mint negyven hallgatót (rendszeres állásajánlatok stb.), illetve kulturális és szabadidős programokat szervezzen (pétanque, kerékpározás…).

 

További információk a tanfolyamról:

Perger Mária

koordinációs igazgató

 

telefon: 463-2929

e-mail: maria.perger@mti.bme.hu

Gépek, eszközök, berendezések értékbecslése

Vezető oktató: Lambert Péter

A képzés célja:

A vagyonértékelés egyik jelentős – és szakirodalommal nem alátámasztott – területével, a gépi eszközökkel és gépi berendezésekkel kapcsolatos ismeretek összefoglalása, segítség nyújtása ingatlan-értékbecslők számára a napi értékbecslési megbízások elvégzéséhez.

Célcsoport:

Azok az ingatlan-értékbecslő szakemberek, akik az ingatlanvagyonnal közvetlenül foglalkoznak, vagy biztosítási, hitelnyújtási, igazgatási szempontból érdekeltek.

A részvétel ajánlott feltétele: ingatlan-értékbecslői gyakorlat.
“Gépek, eszközök, berendezések értékbecslése” bővebben