Energia audit

Energia audit, épületenergetikai követelményrendszer és tanúsítás, a legfontosabb, legfrissebb információk, hírek

 

2017. január

 

1.    A 2016/17 tanév  tavaszi szemeszterére tervezett, megújított tanfolyamok, amelyekre a jelentkezés folyamatos és a jelentkezési lapokat  beérkezés sorrendjében tudjuk figyelembe venni, a férőhelyek függvényében – az alábbiak:

 

1.1 

12.001: Tíz képzési alkalmas EU-rendszerű energia auditor/referens továbbképző/felkészítő tanfolyam, –(üzemeltetésükhöz energiát fogyasztó iroda-, oktatási-, kutatási-, művelődési-, egészségügyi-; kereskedelmi-, pénzügyi-, lakó-, stb. létesítmények és épületek, azok energia rendszereinek; valamint ipari-, közlekedési-, és egyéb vállalkozások, valamint azok technológiai-, és energia-rendszereinek energia auditálásához, a referensi tevékenység végzéséhez)

A 2017  tavaszi szemeszterben ilyen tan­folyam – március 1-én indul. (klikk)

Ez a tanfolyam a hazai képzési piacon mind tematikáját, mind felépítését tekintve eredeti, jogos

a) az EU Bizottság és az Ipari Minisztérium megrendelésére majd jóváhagyásával, az EU Phare Program keretében, az EU Energy Framework Consortium irányításával, az EU fejlett országainak tapasztalatai alapján, Dr. Emhő László (Iparterv Rt. – Budapest, HU) és Joe Flanagan (March Consulting – Manchester, UK) által 1997-ben ilyen néven és tartalommal kidolgozott, azóta szemeszterenként továbbfejlesztett, bővített,

b) 2015 óta a Magyar Energetikai és Közműszolgáltató Hivatal elvárásai szerint is naprakésszé tett  továbbképző/felkészítő tanfolyam

Korábbi MÉK továbbképzési pontszáma, 9,0 pont. 2014 óta, a kamarai tagok részére egyéni, utólagos pontmegállapítás vehető igénybe, térítésmentesen.

Tudásanyagának elsajátítása, ennek sikeres záródolgozattal és írásbeli szintfelmérő teszt-dolgozattal történő megerősítése esetén – a továbbképzést igazoló tanúsítvány mellett,  a folyamatosan fejlődő, változó jogszabályi, valamint MMK/MÉK keretek mellett is – tartalmilag

a) alapvetően és elsősorban a mai kor követelményeinek megfelelő, kellően megerősített és továbbfejlesztett műszaki-, gazdasági-, és menedzsment-tudást ad energia audit tevékenység végzéshez, energia audit készítéshez, amelyet az Európai Unió 2012. október 25-i Energiahatékonysági Direktívája immár kötelezővé (!) is tett (alapvetően az első energia audit határidejeként a nagyobb, mint kkv vállalkozások számára 2015. december 5-ét, majd négyévenkénti ismétlést határozva meg), továbbá az MSZ EN 16247/1-2-3-4-5 szabványsorozattal és más kapcsolódó szabványokkal azok mikéntjét is meghatározta!

 

b) felkészít a, a Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatói Hivatal megbízásából az MMK keretében lebonyolított energetikai auditor szakértői jogosultsági vizsga letételére.

c) ugyancsak elősegíti az előző pontban leírt feltételek esetén az MMK SZÉS 1.6 illetve, MÉK SZÉSZ 1.4 sz. épületenergetikai szakértői cím elnyerését.

d) egyben célirányosan, tömören felkészít az energia auditori tevékenységet jól kiegészítő, jól támogató, ellenőrző épületenergetikai számítási vagy tanúsítási tevékenység végzésre is.

(Energetikai auditálási tevékenységet szakmai követelmények tekintetében – a sikeres MMK vizsga letételén és az utóbbi tíz év során legalább öt év igazolt energia- gazdálkodással vagy energia-termeléssel kapcsolatos

           a)munkajogviszony, köztisztviselői vagy kormánytisztviselői jogviszony,

           b)közép- és felsőoktatásban folytatott oktatói tevékenység,

           c)tervezői, tanácsadói vagy szakértői tevékenység mellett –

Műszaki, mezőgazdasági és élelmiszeripari, agrármérnöki mesterfokozattal (MSc), illetve ezekkel egyenértékű szakképzettséggel rendelkező személy folytathat! (Ennek további részleteit lásd a 2.)/ 21.)pont alatt hivatkozott – az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról intézkedő – 122/2015. (V.26.) Korm. rendeletben! Továbbképző tanfolyamunkat is elsősorban ilyen szakembereknek javasoljuk)

1.2 

12.002:  Öt képzési alkalmas Felkészítő felkészítő tanfolyam  a megújult épületenergetikai követelményrendszerre és tanúsításra. Korábbi MÉK továbbképzési pontértéke 5,0 pont. (2014 óta, a kamarai tagok részére egyéni, utólagos pontmegállapítás vehető igénybe, térítésmentesen.) Tudás­anyagának sikeres elsajátítása, ennek sikeres záródolgozattal és önfelmérő teszt-dolgozattal történő megerősítése, valamint –a vonatkozó rendeletek szerinti szakirányú felsőfokú végzettség és legalább 1 éves szakirányú gyakorlat esetén

 

a) felkészít az épületenergetikai szakértői (jelenleg TE-jelű „tanúsítói”) jogosítvány elnyeréséhez szükséges, az MMK/MÉK által szervezett/szervezendő,  jelenleg az MMK-nál kamarai tagságot nem kívánó – vizsga sikeres letételére, ezen túlmenően gyakorlatban is sikeres tanúsítási tevékenység végzésére.

b) alkalmassá tesz a kapcsolatos energetikai számítások elvégzésére

(Épületenergetikai tanúsításhoz a 2.)/4.) pontban részletezett végzettségek az elfogadottak,a vonatkozó rendeleteken alapuló MMK és MÉK előírásai szerint, legalább egyéves szakirányú gyakorlat mellett!)

(Felkészítő az épületenergetikai követelményrendszerre és tanúsításra című képzés  2017. március 17-n indul)

 

2. 

A legfontosabb – beleértve, de nem kizárólagosan – mértékadó irányelvek, törvények, rendeletek, módszertani útmutatók, kamarai információk, szabványok időrendi sorrendben, az energia auditálásról és az épületenergetikai követelményrendszerről-tanúsításról, amelyek elméleti  és gyakorlati oktatási programunk részét is képezik:

 1.  Az Európai Parlament és Tanács 2002/91/EU jelű, 2002. december 16-i irányelve az épületek energiahatékonyságáról.
 2.  A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter 7/2006 (V.24.) TNM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról: 2006. május 29-én jelent meg a Magyar Közlönyben.
 3.  A Kormány 176/2008. (VI.30) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzői­nek tanúsításáról. Hatályba lépett 2009. január 1-jén.
 4.  MMK/MÉK honlap információ az épületenergetikai szakértői/tanúsítói jogosultsági vizsgáról: előfeltételek, jogosultsági vizsga előírások, vizsga témakörök-kérdések, jelentkezési űrlap mellékletekkel.

Az  elfogadott felsőfokú végzettségek jelenleg:

 • okl. energetikai mérnök, energetikai mérnök
 • okl. építészmérnök, építészmérnök
 • okl. építőmérnök, építőmérnök
 • okl. gépészmérnök, gépészmérnök
 • okl. település mérnök, településmérnök
 • okl. közlekedésmérnök, közlekedésmérnök
 • közlekedés-építőmérnök, vízépítő-mérnök
 • okl. villamosmérnök, villamosmérnök

5.) A Kormány 264/2008. (XI.6.)  Korm. rendelete a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról: hosszú vajúdás után megjelent. 2009. január 1-jén hatályba lépett. Végrehajtási rendelete még nincs. Jelenleg lényegbevágó átdolgozás alatt áll. Vizsgakötelezettsége kérdéses. Jogosultsági feltételeit lásd az 1.7) pont alatt és az MMK www.mmk.hu honlapján! A jogalkotók kifejezett szándéka szerintezt a jogosítványt elsősorban épületgépész-, villamos-, és energetikai mérnökök számára hirdetik meg.

 

6.) 277/2008.(XI.24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és –rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról.

 

7.) 192/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlók tevékenysé­géről. Az épületenergetikai tanúsításhoz szakirányú, legalább a.) fő­iskolai végzettség illetve b.) egy év szakmai gyakorlat szükséges.

 

8.) 2009. szeptember 30-án hatályát vesztette a 24/1971.(VI.8.) kormány rendelet az abban feltételekhez kötött szakértői működésről, valamint a szakértői engedély megadásáról (mindaddig illetékes miniszter, illetőleg országos hatáskörű állami szerv vezetője adhatta meg).

 

9.) Az Európai Parlament és Tanács 2010/31/EU jelű, 2010. május 19-i irányelve az épületek energia hatékonyságáról (a 2002/91/EU jelű, 2002. december 16-i irányelv átdolgozott, szigorított kiadása).

 

10.) A Kormány 105/2012.(V.30.) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) kormányrendelet módosításáról.

 

11.) A belügyminiszter 40/2012.(VIII.13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet módosításáról.

12.) Az Európai Parlament és Tanács 2012/27/EU (2012. október 25.) Irányelve az energiahatékonyságról, benne a kötelező energetikai audit.

 

 13.) MSZ EN ISO 50001:2012 sz. szabvány: Az energiairányítás, energiagazdákodás globális szabványa. (Energia auditot megerősítő szabvány !)

 

14.) 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

15.) MSZ EN ISO 16247-1:2013 sz. szabvány: Energia auditok

16.) MSZ EN ISO 16247-2:2014 sz. szabvány: Épületek energia auditjai

17. ) MSZ EN ISO 16247-3:2014 sz. szabvány: Folyamatok energia auditjai

18.) MSZ EN ISO 16247-4:2014 sz. szabvány: Szállítás energia auditjai

19.)MSZ EN 16247-5:2015 sz. szabvány: Az energia auditor kompetenciája, képzettsége

20.)A Kormány által 2015 május 12-én jóváhagyott és 2015 május 22-én kihirdetett XVII. törvény az Energiahatékonyságról

21.) 122/2015 (V.26.) Korm. rendelet az Energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról, benne az energetikai auditálási tevékenység szakmai követelményeivel, többek között műszaki vagy mezőgazdasági és élelmiszeripari vagy agrármérnöki mesterfokozatú, vagy az előzőkkel egyenértékű végzettség meglétével.

 

3.)

Más fontos, ajánlott, célszerű információ forrásként szolgáló honlapok:

 • Magyar Energetikai és Közmű- szolgáltatási Hivatal:  www.mekh.gov.hu
 • Energiaközpont Kht*:                        www.energiakozpont.hu
 • Magyar Mérnök Kamara:                  www.mmk.hu
 • Magyar Építész Kamara:                  www.mek.hu
 • Magyar Szabványügyi Testület        www.mszt.hu

*Nemzeti Környezetvédelmi és Energia központ Nonprofit Kft.

 

Megjegyzések:

1.) Intézetünk a tanfolyamokat folyamatosan fejleszti, ezért a változtatás jogát fenntartja.

2.) a tanfolyamokra a jelentkezéseket,  az Intézet hivatalos Jelentkezési lapján kell beküldeni

3.) A tanfolyamokról, 2016-17 évre folyamatosan aktualizált részletes információ található ezen honlap, a „Tanfolyamok” című menüpont alatt! Kérjük, kísérje figyelemmel!

 

Budapest, 2017. január 09.

Dr. Emhő László c. egyetemi docens

energetikai képzésvezető

MEKH-MMK energetikai auditor

MMK épületgépész tervező, vezetőszakértő
épületek energetikai tanúsítása szakértő
energiagazdálkodás szakértő
EU energy auditor
energy expert
USA certified energy manager

Legend in Energy
emho@mti.bme.hu

Csatolmányok:

Emho___az_energiahatekonysag_nemzetkozi_iranyelv.pdf

Emho_jellegzetes_energia_audit_csoportok.pdf