Francia Mester MBA Menedzsmentképzés (francia nyelven/ francia államilag elismert diploma) / Master MAE Management et Administration des Entreprises IAE Lyon (francia nyelven)

MESTER MBA MAE Menedzsmentképzés

Francia képzés Budapesten a BME-n

25 éves jubileumunkat ünnepeltük  2020-ban

MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

A francia Mester MBA MAE Menedzsmentképzés 1995 óta van jelen Magyarországon. A Lyoni Egyetem (Üzleti Tudományok Intézete) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (GTK MTI) oktatási együttműködése egyedülálló és példaértékű sok tekintetben Magyarországon. Ez a két egyetem, a Lyoni Egyetem és a BME, 27 éve dolgozik együtt egy olyan menedzsment program működtetésében, amely francia nyelven, anyanyelvi, magasan kvalifikált oktatók segítségével, gyakorlatorientált képzést biztosít a vállalatok által foglalkoztatott közép –és felső vezetők képzésében.

Képzésünk:

 • államilag elismert, egyetemi szintű képzés / a francia állam, ezen belül a Lyon 3 Egyetem  Master MBA MAE Menedzsment diplomája
 • nemzetközileg elismert diplomát ad
 • a vállalatok igényeire épül
 • anyanyelvi professzorok (a lyoni Üzleti Tudományok Intézetének oktatói)
 • időbeosztását tekintve vállalat –és hallgatóbarát (havi egy péntek-szombat)
 • a vizsgák mindig szombat délelőtt vannak
 • GYAKORLATORIENTÁLT: tanáraink 90 %-a nem csak tanítja, hanem a gyakorlatban műveli is, amit oktat
 • legújabb menedzseri technikák és eszközök megismertetése
 • évfolyamaink 15-20 fővel indulnak: ez valóban lehetőséget ad kiscsoportos munkára, vállalati esettanulmányok színvonalas feldolgozására
 • tantárgyi programnak köszönhetően teljes körű tudást és rálátást biztosít a vállalat működésére
 • hallgatói összetétel sokrétűsége (ország, alapdiploma, munkahely, beosztás)
 • az előadások egy részére egyszerre 2 évfolyam keretein belül kerül sor, amely lehetővé teszi az előző, illetve a következő évfolyam hallgatóinak megismerését, ezzel szélesíti a hallgató kapcsolati hálóját
 • nagyon aktív ALUMNI/Öregdiák Egyesület

A képzés felépítése:

A képzés francia nyelven történik és 4 félévből áll. A negyedik félév egyben a min. 12 hetes vállalati gyakorlatot is magában foglalja (január  és július között), de ez hallgatóink esetében nagyon gyakran a munkahely validálását (elfogadtatását) jelenti. A negyedik félév végén történik a szakdolgozat elkészítése és megvédése. A vizsgák a záróvizsga (soutenance) kivételével írásbeliek.

A jelentkezési dossziénak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött jelentkezési dossziét
 • egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
 • VAGY 2-3 éves diploma vagy felsőfokú végzettség esetén, legalább 4-5 éves vezetői tapasztalatról szóló igazolást (a francia rendszernek (köszönhetően),
 • francia nyelvű önéletrajzot,

Felvételi meghallgatás:

A jelentkezők  francia és magyar oktatókból álló zsűri előtt felvételi beszélgetésen vesznek részt (francia nyelven).

Pandémia időszakában FOLYAMATOS felvétel ! Felvételi ELbeszélgetés Skype-on a képzés lyoni képzési felelősével, M. Bernard DUSSUC-vel.

A jó francia nyelvtudás szükséges, a felvétel azonban nem kizárólag nyelvi megfelelés függvénye.

A KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

A félév: B félév:
Séminaire d’intégration/ Integrációs szeminárium

Introduction au management/ Bevezetés a menedzsmentbe

Comptabilité/Számvitel

Finance/Pénzügy

Marketing 1

Marketing 2

Ressources humaines/ HR

Simulation de man.d’entreprise/ Váll.-i Menedzsment szimuláció

Contrôle de gestion 1/ Kontrolling 1.

Contrôle de gestion 2/ Kontrolling 2.

C félév: D félév:
Droit du travail/Munkajog

Management des opérations

et de la qualité

Stratégie 1 / Stratégiamenedzsment 1.

Stratégie 2/ Stratégiamenedzsment 2.

Vente/ Értékesítés

Commerce international/ Nemzetközi kereskedelem

Achat/ Beszerzés

Droit commercial/ Kereskedelmi jog

Droit des affaires/ Üzleti jog

VÁLLALATI GYAKORLAT / STAGE

Diplomamunka konzultáció

Államvizsga / Soutenance

Tandíj :

 • 1.300 euró (nak megfelelő összeg) / félév,
 • összesen: 5.200 euró (nak megfelelő összeg/ 4 félév, 2 év)

 

25 évvel ezelőtt megalapítottuk a képzés Öregdiák Egyesületét. Öregdiákjaink szinte minden ismert francia cégnél jelen vannak. 2022-ben számuk elérte a 436 főt. Az Öregdiák Egyesület célja, hogy erősítse a két ország gazdasági szereplőinek szakmai kapcsolatát, segítse a Magyarországon tevékenykedő francia vállalatok toborzási tevékenységét és pártfogolja a képzésben jelenleg résztvevő több mint negyven hallgatót (rendszeres állásajánlatok stb.), illetve kulturális és szabadidős programokat szervezzen (pétanque, kerékpározás…).

 

További információk a tanfolyamról:

Perger Mária

képzési vezető

e-mail: maria.perger@mti.bme.hu

Jelentkezési dosszié: maria.perger@mti.bme.hu