Termőföld értékelés a gyakorlatban

A képzés indulása: 2022. december 05.

Egész héten, mindennap, hétfő – péntek 0900-1630-ig.

Az elméleti órákon online módon is részt lehet venni. Az órák így jelenléti formában, személyes és online jelenlétben interaktív módon valósulnak meg.

A szerdai gyakorlati napon kötelező a személyes részvétel.

A képzés célja: a termőföldvagyon értékelésével kapcsolatos korszerű ismeretek összefoglalása. Segítségnyújtás a termőföld jellegű ingatlanok értékeléséhez.

A vázlatos tematika tervezet:

agrártörténet (történelmi adottságok, településszerkezet, birtokszerkezet, szociológiai szempontok, stb.)

–          agrárgazdaságunk számokban (mg-i termelésünk, termékek, földhasználat, állatállomány, mg. szerepe a nemzetgazdaságban, stb.)

–          eu-s és hazai támogatások alakulása, vidékpolitika, hazai és uniós jogszabályi környezet,

–          egyes ágazatok költség-jövedelem helyzete

    •   növénytermesztés (búza, kukorica, napraforgó, repce),
    •   állattenyésztés (szarvasmarha, sertés és baromfi),
    •  zöldségtermesztés (szabadföldi, növényházas),
    •  gyümölcstermesztés (alma, stb.),
    •  borszőlő

–          földpiac, földtulajdon, földhasználat, földforgalom, földvásárlás/tulajdonlás keretei (jogi áttekintés) Ki vehet és hogyan ma termőföldet? 

–          agrárfinanszírozás (hitelintézetek szerepe, a termelői, földművelői, hitelezői és hitelfelvevői szempontok, az agrárjövedelmekkel kapcsolatos ismeretek, támogatások, hitelek, fejlesztési lehetőségek, irányok áttekintése,

–        számolási gyakorlat

 

A szerdai gyakorlati napon szántóföldi, gyümölcs és szőlő területeket megtekintése. A gyakorlati napon kötelező a részvétel.

A jelentkezés feltétele: A tanfolyamra jelentkezés feltétele az ingatlanértékelési képzettség és gyakorlat, mert az alap ismeretek átadására már nem kerül sor. Az agrárvégzettség előnyt jelent, de nem feltétel.

A tanfolyamot záró írásbeli vizsga sikeres teljesítése esetén a tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.

A tanfolyami tanúsítvány igazolja, hogy a résztvevő elsajátította az 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet  a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről   szóló jogszabályban leírt  módszereket.

A fenti jogszabály valamennyi magyarországi hitelintézet részére meghatározó, alkalmazható és elfogadott termőföld értékelési módszereket foglalja össze.

Jelentkezni az alábbi Jelentkezési lap visszaküldésével lehet.

A jelentkezés mellé kérjük küldjön egy motivációs levelet  is, amelyben röviden kifejti a szakmai végzettségeit, az eddigi szakmai gyakorlatát, valamint szándékát a tanfolyamon tanultakkal kapcsolatban.

További információ:       Sütő Bettina

suto.bettina@gtk.bme.hu

telefon: +36-1-463-3496

Építés alatt álló ingatlanok értékelése

A képzés előadója:  Molnár Mária

A képzés célja:

Építés/fejlesztés alatt álló ingatlanok értékelési módszereinek elsajátítása.

 

A képzés tematikája:

Építés alatt álló ingatlanok 100 %-os készültség esetén várható és az értékelés időpontjáig megvalósult műszaki készültség alapján megállapítható, aktuális piaci forgalmi érték, hitelbiztosítéki- és likviditási érték becslése, zéró és záró riport, időközi készültségi jelentések elkészítésének módszere.

 

A képzés célcsoportja:

Ingatlanvagyon-értékelői szakképzettséggel rendelkező értékbecslők, banki hitelbírálók.

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Középfokú végzettség,

Javasolt az ingatlan-értékbecslői gyakorlat.

 

A képzés formája, módszere:

Online, csoportos tanfolyami képzés.

Esettanulmányok, példák, megoldások megbeszélése.

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

Tanúsítvány

 

Tanfolyami tananyagok:

Az előadó által összeállított oktatási segédletek, szakmai anyagok.

 

Az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye:

Adobe Connect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, iOs, Andoid, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz. Preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 • ritka esetben előfordulhat webkamera használat is, ez nem elvárt.
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét az Intézet megküldi

Moodle e-learning keretrendszer

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari, stb.)

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév ) az intézet megküldi

További információ:  Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
sardi[kukac]mti.bme.hu

Termőföldnek nem minősülő mezőgazdasági ingatlanok értékbecslése

 

A képzés előadója: Marcin László

 

A képzés célja:

Átfogó képet adni a nem termőföld jellegű, leggyakoribb mezőgazdasági ingatlantípusok funkcionális és műszaki jellemzőiről, tipikus épületgépészeti kiegészítőiről és segítséget nyújtani ezen komplex technológiák piaci értékének megállapításához.

 

A képzés tematikája:

Agrár beruházások, állattartó telepek, különböző tartástechnológiák, magtárak, üvegházak értékelése.

A termőföldnek nem minősülő mezőgazdasági ingatlantípusok működési jellemzői, azok hagyományos és modern verziói.

A főbb gépészeti elemek, berendezések pontos beazonosításához szükséges ismeretek, a gépészeti elemek részegységekenként és komplett rendszerként történő értékbecslésének sajátosságai.

Az adott ingatlantipusok számviteli-, illetve hitelbiztosítéki célból való értékbecslésének sajátosságai.

 

A képzés célcsoportja:

Ingatlan-értékbecslő szakemberek és banki hitelbírálók.

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Középfokú végzettség,

Javasolt az ipari-kereskedelmi ingatlanok értékelésében szerzett gyakorlat.

 

A képzés formája, módszere:

Online, csoportos tanfolyami képzés.

Esettanulmányok, példák, megoldások megbeszélése.

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

Tanúsítvány

 

Tanfolyami tananyagok:

Az előadó által összeállított oktatási segédletek, szakmai anyagok.

 

Az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye:

Adobe Connect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, iOs, Andoid, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz. Preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 • ritka esetben előfordulhat webkamera használat is, ez nem elvárt.
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét az Intézet megküldi

Moodle e-learning keretrendszer.

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari, stb.)

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév ) az intézet megküldi.

További információ:  Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
 sardi[kukac]mti.bme.hu

Hozamszámítás alapjai. DCF módszer a gyakorlatban

 

 A képzés előadója: Koncz Gabriella

A képzés célja:

A hozamszámítással kapcsolatos elméleti ismeretek felfrissítése és a sokbérlős ingatlanok bérleti hasznosításával és működtetésével kapcsolatos tudás korszerűsítése.

 

A képzés tematikája:

Az ingatlanok jövőbeni pénzfolyamának megtervezése reális feltételezések alapján.

A hozamszámítás matematikai alapjai, melynek segítségével meghatározható az ingatlanok piaci vagy be-fektetési értéke.

A hozamtermelő ingatlanok bérleti hasznosításának és működtetésének korszerű módjai, a szokásos bérleti megállapodásokat és hozamelvárások alkalmazása a számítási modellekben.

 

A képzés célcsoportja:

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképzettséggel rendelkező értékbecslők, akik szeretnék felfrissíteni a hozamszámításos módszer alkalmazásában szerzett elméleti és gyakorlati ismereteiket.

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

Középfokú végzettség,

Javasolt az ingatlan-értékbecslői gyakorlat.

 

A képzés formája, módszere:

Online, csoportos tanfolyami képzés.

Esettanulmányok, példák, megoldások megbeszélése.

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

Tanúsítvány

 

Tanfolyami tananyagok:

Az előadó által összeállított oktatási segédletek, szakmai anyagok.

 

Az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye:

Adobe Connect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, iOs, Andoid, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz. Preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 • ritka esetben előfordulhat webkamera használat is, ez nem elvárt.
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét az Intézet megküldi

Moodle e-learning keretrendszer.

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari, stb.)

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév ) az intézet küldi meg.

További információ:  Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
sardi[kukac]mti.bme.hu

 

 

0,5 MW-nál kisebb teljesítményű naperőművek értékbecslése és bevezetés a szélerőművek értékelésébe

 

A képzés előadója : Takács Nándor c. egyetemi docens

EUFIM tanúsított ingatlan-értékelő

 

Első nap 4 óra elmélet október 13.

Második nap 4 óra gyakorlat október 14.

 

A képzés célja:

A vagyonértékelés egyre jelentősebb – és szakirodalommal nem alátámasztott – területével, a napsugárzás energiáját hasznosító alapvető berendezésekkel, telepekkel, erőművekkel kapcsolatos ismeretek összefoglalása, segítség nyújtása a napelemes kiserőművekre vonatkozó értékbecslési megbízások el-végzéséhez.

 

A képzés tematikája:

A napenergia hasznosítás elméleti ismeretei – röviden. Fotovillamosság, naphő hasznosítás.

A napenergia hasznosítás alapvető berendezései.

Naperőművek, kiserőművek értékbecslési sajátosságai, kapcsolatos sajátos jogszabályok.

0,5 MW-nál kisebb teljesítményű naperőművek értékbecslése

Értékformák, értéknövelő és csökkentő tényezők.

Problémák – javasolt megoldások.

 

A képzés célcsoportja:

Ingatlan-értékbecslő szakemberek, és biztosítási, hitelnyújtási, igazgatási szempontból érdekeltek.

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

A részvétel ajánlott feltétele: ingatlan-értékbecslői gyakorlat.

Nem feltétel, de előnyt jelentenek az épületgépészeti és/vagy energetikai ismeretek.

 

A képzés formája, módszere:

Két félnapos képzés.

Első nap: elmélet – online, csoportos tanfolyami képzés.

Esettanulmányok, példák, megoldások megbeszélése.

Második nap: gyakorlat – helyszíni oktatás működő napelempark területén.

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

Tanúsítvány

 

Tanfolyami tananyagok:

Az előadó által összeállított oktatási segédletek, szakmai anyagok.

 

Az online oktatás során használt rendszerek és azok technikai igénye:

Adobe Connect

Használatának műszaki feltételei:

 • webináron való részvételhez legalább 5Mbps/2Mbps Internet elérés
 • fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, iOs, Andoid, Linux operációs rendszerek
 • működőképes és letesztelt mikrofon és hangszóró eszköz. Preferált a head-set, hogy ne alakulhasson ki gerjedés
 • ritka esetben előfordulhat webkamera használat is, ez nem elvárt.
 • telepített Adobe Connect alkalmazás (elérhető Windows, MacOS, iOS és Android rendszerekre), vagy Internet böngésző (Linux-on csak böngészőn keresztül használható), a hozzáférés linkjét az Intézet megküldi

Moodle e-learning keretrendszer.

Technikailag szükséges hozzá:

 • Tananyagok eléréséhez legalább 2Mbps/1Mbps Internet elérés (LAN, wifi, mobil Internet).
 • Vizsgák alkalmával lehetőleg, stabil, vezetékes (LAN) Internet. Ajánlott a mobil Internet mellőzése, már csak annak az okán is, hogy forgalom alapú az elszámolása és könnyű kifutni a keretből.
 • Fix telepítésű vagy mobil eszköz (PC, munkaállomás, laptop, tablet, okos telefon)
 • Windows, MacOs, Linux, iOs, Android operációs rendszerek
 • Internet böngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari, stb.)

A Moodle hozzáférést, (link, jelszó, felhasználónév ) az intézet megküldi.

További információ: Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
 sardi(kukac)mti.bme.hu