80 évesek lettünk

A mérnökök szervezett továbbképzésének gondolata a Műegyetem falai között fogalmazódott meg, s 1939-ben – Európában elsőként – létrejött a Mérnöki Továbbképző Intézet.

Az elmúlt 80 év fontosabb eseményei

Magyar Országos Mérnökkongresszus. Pattantyús-Á. Géza professzor megfogalmazta a mérnökök szervezett továbbképzésének fontosságát.

— 1931. április 19-20.

Országos Felsőoktatási Kongresszus. Mihailich Győző javasolta: Mérnöki Továbbképző Intézet létrehozását

— 1936. december 16.

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyta Európa első Mérnöktovábbképző Intézetének Szervezeti Szabályzatát (Hivatalos Közlöny, 1939. augusztus 15.).

— 1939. július 26.

Az Intéző Bizottság Dr. Mihailich Győző professzort választotta a Mérnöki Továbbképző Intézet igazgatójának. Helyettese: Verebély László professzor lett.

— 1940. június 17.

Az Intézet első nagy tanfolyamának ünnepélyes megnyitása.

— 1941. május 9.

A Magyar Mérnök- és Építész Egylet XCII. rendes közgyűlésén a „Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai” könyv-sorozatot aranyéremmel tüntették ki.

— 1943. április 14-15.

Az oktatás újra indul a Műegyetemen, s megkezdődik a továbbképzés újraszervezése.

— 1945. április 3.

A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadói tevékenységének újraindítása Dr. Terplán Zénó ideiglenes titkár irányításával.

— 1945 tavasza

Atomfizikai, kinematikai és lengéstani tanfolyammal újra indult a mérnökök továbbképzése.

— 1945. október 15. – november 3.

Az Intézet angol nyelven folyóiratot indított „Műegyetemi Közlemények” címmel. (E folyóirat tekinthető a napjainkban is sikeres „Periodica Polytechnica” előfutárának.)

— 1947.

Az Intézetben 863 előadást tartottak több mint 3000 hallgató előtt (a mérnökök létszáma 8-9 ezer fő volt; közvetlenül a háború után 5-6 ezer), és 335 kiadványt jelentettek meg 283.000 példányban.

— 1941–1949 között

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium az Intézet önálló kiadói tevékenységét megszüntette.

— 1949. december 15.

Az Intézet az Oktatási Minisztérium felügyelete alá került.

— 1951.

Talyigás Ferencet nevezték ki az Intézet főtitkárának.

— 1951.

Megalakult a Mérnöki Továbbképző Intézet miskolci részlege (elnök: Dr. Terplán Zénó professzor).

— 1951 ősze

Takarékossági okokra hivatkozva a Minisztertanács megszüntette az Intézet miskolci részlegét.

— 1953 tavasza

A Minisztertanács – takarékossági okokra hivatkozva – az intézetet önköltséges működésre utasította.

— 1954. augusztus 24.

Gillemot László rektor javaslatot terjeszt az Egyetemi Tanács elé a tanfolyami rendszer átalakításáról és a később bevezetendő szakmérnökképzésről.

— 1955. december 15.

MTESz oktatási konferenciája, ahol foglalkoztak a mérnöktovábbképzéssel is.

— 1957. november 22-23.

A művelődésügyi miniszter utasítása a mérnöktovábbképzésről és a Mérnöki Továbbképző Intézetről.

— 1961. január 1.

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1023/1964. (VII.30.) számú határozata a mérnöktovábbképzésről.

— 1964. augusztus 30.

A 25/1969. sz. kormányrendelet kísérletet tesz a Mérnöki Továbbképző Intézet megszüntetésére.

— 1969. június 20.

A 3/1969. MM. rendelet a Mérnöki Továbbképző Intézetet a Budapesti Műszaki Egyetem keretébe integrálta.

— 1969. július 4.

A BME rektora a 163/1971. M.M. sz. utasítás alapján létrehozza a Mérnöki Továbbképzési Tanácsot, melynek elnöke Dr. Gerendás István, titkára Dr. Jászay Tamás lett.

— 1972. június 9.

A Műegyetem bicentenáriuma alkalmából a Mérnöki Továbbképző Intézet a „Műegyetemi délutánok” c. előadás-sorozatot szervezett, ahol előadást tartott Bay Zoltán.

— 1983.

A Soros Alapítvány 100 000 dolláros támogatása lehetővé tette az első oktatási számítógép laboratórium felszerelését.

— 1984.

A művelődési miniszter 20/1986. (VII. 31.) M.M. sz. rendelete a felsőoktatási intézmények szervezetéről és működéséről – az intézetet Mérnöktovábbképző Intézet néven szerepelteti. Ettől kezdve ez lett az intézet hivatalos neve.

— 1986.

Megkezdődött a gazdasági mérnökök szervezett továbbképzése.

— 1988/89.

Az Intézet alapításának 50. évfordulója alkalmából az 1989/90-es tanévet „Jubileumi tanévnek” nyilvánították, s tisztelegve alapító igazgatójának emléke előtt „Mihailich Díj”-at alapított. Az első kitüntetett (1989. szeptember 6.) Dr. Terplán Zénó akadémikus volt.

— 1989.

Magyarország az Európai Mérnökszövetség tagja lett (FEANI). Az Intézet látja el a Magyar Minősítő Bizottság titkári feladatait.

— 1990.

Intézetünk az UNESCO által elismert első Mérnöktovábbképző Intézet.

— 2000.

Intézetünk társszerzője volt a 2006-ban Budapesten rendezett 7. Mérnökképzési Világkongresszusnak.

— 2006.

Ünnepi ülés a Mérnöktovábbképző Intézet alapításának 70. évfordulója alkalmából.

— 2009. szeptember 17.

„Múlt és jövő találkozása” címmel tudományos konferencia a Mérnöktovábbképző Intézet alapításának 75. évfordulója alkalmából

— 2014. március 7.

Ebben az időben kezdődik az E-learning –távoktatás angol nyelven.

— 2014. március

FIDIC képzés indulása (Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége)

— 2018.

27 csoportban 332 fő vett részt az Intézet által szervezett tanfolyamokon

— 2019. tavaszi félév

Emlékülés a Mérnöktovábbképző Intézet alapításának 80. évfordulója alkalmából

— 2019. május 20.