Év végi zárvatartás

Kedves Olvasó!

Intézetünk a két ünnep között zárva tart.

Legközelebb személyesen 2021. január 4-én tudunk a felmerülő kérdéseikre válaszolni. Addig az info@mti.bme.hu címre küldött kérdésekre, illetve jelentkezésekre tudunk válaszolni.

Az év hátralévő részére jó pihenést, az új esztendőre pedig sok szerencsét és jó egészséget kívánunk Önöknek.

BME MTI

 

Szigorú óvintézkedésekkel indult a félév BME-n és Intézetünkben is

Tájékoztatás a tanfolyami résztvevők számára a járványhelyzet jelenlegi szakaszában.

Az Intézet, a Műegyetemi szabályok mentén  úgy alakította ki a 2020/2021. tanév őszi félévének rendjét, hogy a járványhelyzetben is megteremtse a biztonságos jelenléti oktatás feltételeit, felhasználva a tavaszi távolléti oktatás kedvező tapasztalatait.

Az intézkedések teljes részletességgel a www.bme.hu oldalon olvashatók.

A BME-n zárt térben mindenhol kötelező a maszkviselés, és ahol a feltételek megengedik, a másfél méter védőtávolságot is meg kell tartani.

Az új koronavírus-járvány kockázatának csökkentése és az egyetemi polgárok egészségének védelme érdekében követendő lépéseket rektori-kancellári együttes körlevél  foglalja össze. Az intézkedések összhangban vannak a 2020. augusztus 17-én megjelent, felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzetben megszervezésére vonatkozó ágazati ajánlással.

A Műegyetem folyamatosan nyomon követi a szabályozás betartását, a járványhelyzet alakulását, és a hazai, valamint a nemzetközi felsőoktatási gyakorlatot, szükség esetén pedig további részletszabályok kidolgozásáról dönt. A BME-n plakátok is felhívják a hallgatók figyelmét az óvintézkedések betartásának fontosságára.

Főbb általános óvintézkedések:

  • A BME területére kizárólag a koronavírus-fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges személy léphet be. Tünetek észlelése esetén az egyetem munkatársai közvetlen felettesüket értesítik haladéktalanul; A tanfolyami résztvevőket kérjük, hogy intézetünket az info@mti.bme.hu címen értesítsék.

 

  • A személyek közötti 1,5 méteres védőtávolság megtartása minden esetben kötelező, ahol ezt a fizikai feltételek megengedik.
  • A szájat és orrot egyaránt takaró védőmaszk a tanulmányi foglalkozások teljes időtartama alatt és az egyetem területén minden olyan helyen, helyiségben kötelező, ahol a legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása nem lehetséges. A maszkviselés ajánlott ott is, ahol lehetséges a védőtávolság megtartása. Kötelező maszkot viselnie mindkét félnek a hivatali ügyintézés során egyaránt, ha az ügyfél és a kiszolgáló azonos helyiségben van.
  • Gyakori szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés mellett a köhögési etikett fokozottan körültekintő betartása, illetve az arc felesleges érintésének kerülése is szükséges. Zárt térben figyelmet kell fordítani a folyamatos és rendszeres természetes szellőztetésre, ajtók, ablakok nyitására, ami a helyiséget használók kötelessége.
  • Az egyetem területén a jogszabályban meghatározott létszámot meghaladóan rendezvény nem tartható, de a szervezők biztonsági okokból ennél alacsonyabb létszámkorlátot is előírhatnak.
  • A rektori-kancellári együttes körlevél kötelező érvényű szabályozás, amelyet az oktató számon kérhet a hallgatókon, illetve a szabályozás be nem tartása esetén az oktató megtagadhatja a hallgató részvételét a foglalkozáson. Az előírásokat szándékosan megszegőket, illetve a másokat veszélyeztetőket fel kell szólítani az előírások betartására, ha ez nem vezet eredményre, akkor a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályt értesíteni kell, akik a szükséges intézkedéseket megteszik.

 

  • A főbejáratokat és a nagy átmenő forgalmat bonyolító kapuk környezetét naponta több alkalommal fertőtlenítik, a bejáratoknál kézfertőtlenítő pontok is kialakításra kerülnek.

 

  • A távolléti oktatásra bármikor, időkiesés nélkül át tud állni az az Intézet

Szokásos elérhetőségeinken várjuk érdeklődéseiket és jelentkezéseiket tanfolyamainkra!

 

 

Április 01. Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

Tisztelt Érdeklődőink, Résztvevőink, Partnereink!

Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a következőkéről tájékoztatjuk Önöket.

A BME honlapján naprakész információt találnak az egyetemet érintő intézkedésekről.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az egészségvédelmi szempontok és a szerződéses kötelezettségek ésszerű összehangolásával segítsük résztvevőinket a további tanulásban a jelenlegi körülmények között is. Azon dolgozunk, hogy a résztvevőink folyamatosan megfelelő felkészítést kapjanak, és a tanfolyami vállalásainakat, vizsgáinkat  a veszélyhelyzet elmúltával lehetőleg a tervek szerint, illetve minél kisebb késedelemmel tudjuk majd megszervezni.

Ügyfélszolgálatunk működik, de a személyes megkeresés lehetőségét felfüggesztettük.

Kérjük tisztelt Érdeklődőinket és Résztvevőinket, hogy használják elsődlegesen az info@mti.bme.hu címet használják. További email címeket  és mobil elérhetőségeket a Rólunk-Munkatársak menüpontban találhatnak. Várjuk és fogadjuk üzeneteiket az Intézet Facebook oldalán keresztül is.

Képzéseink résztvevői számára kontakt alkalmak helyett átmenetileg, távolléti oktatás keretében elektronikus tananyagokat biztosítunk. Ez összhangban áll a felnőttképzés veszélyhelyzeti szabályozására vonatkozó kormányrendelet előírásaival. A veszélyhelyzet feloldása után, amikor a jelenléti oktatás megszervezése, illetve folytatása lehetségessé válik, azonnal tájékoztatni fogjuk az érintett résztvevőket. Konkrét tanfolyamokkal kapcsolatos információkat tanfolyamszervezőink küldenek kedves résztvevőinknek. Ha kérdésük, megjegyzésük, van, forduljanak hozzájuk bizalommal. Új tanfolyamokat jelenleg szintén elektronikus formában indítunk, és amint újra lehet, visszatérünk a kontaktórákra és a jelenlétet  igénylő gyakorlatok megszervezésére.

A jelenlegi helyzet az egész országot, így intézményünket is komoly feladat elé állítja. Közös érdek az egészség védelme, ezért előre is köszönjük konstruktív visszajelzéseiket és megértő együttműködésüket!

További sikeres tanulást és jó egészséget kívánva, üdvözlettel:
BME MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

Letette tollát a Műegyetem krónikása

2019 szeptember 27-re virradóan 81 éves korában távozott Németh József címzetes egyetemi tanár, a Műegyetem, a hazai technika és mérnökség, valamint a magyarországi ipar történetét évtizedeken át világszínvonalon leíró, történelmi elemzések keretében tudományos igénnyel dokumentáló kutató, életének utolsó szakaszában is lelkesen oktató kollégánk.

1938-ban született, 1963-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett középiskolai tanári diplomát. 1976-ban a történelemtudományok kandidátusa lett, 1997-ben pedig a műszaki tudományok terén szerzett PhD-fokozatot. 1963-tól több mint száz szemeszteren át tanított a Műegyetemen, 1980 és 1982 között a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató-helyettese volt, majd egyetemünkre visszatérve 1985–1997-ig intézeti igazgatóként tevékenykedett. Kiemelkedő technikatörténész volt, tárgyaiban a technika és mérnökség magyarországi történetét, ipartörténetet, gazdaságtörténetet, illetve a magyarországi szabadalmakat, találmányokat az adott kor fejlődéstörténeti keretei között színesen és lelkesítő módon mutatta be, példát mutatva a hallgatóknak a mérnöki teljesítmények fejlődésének életpályákon átívelő hatására. Előadásai sokak számára volt élmény más magyarországi felsőoktatási intézményekben is, meghívott előadóként külföldön is tartott-tartott jelentős előadásokat. Folyamatosan kutatott és publikált, programvezető volt a Műegyetem Technika-, Mérnök-, Tudománytörténet Doktori Iskolában, tucatnyi könyv, közel száz tudományos közlemény – magyar és idegen nyelvű – szerzője. Munkái közül, érzékeltetve az új kultúraközvetítési lehetőségeket, kiemelkedik a „Mérföldkövek a magyar technika történetéből” ismeretterjesztő filmsorozat. Ezek a napjainkban is sokat játszott, a tanórák keretei közé illeszthető filmek a mai kor hallgatói számára élményszerűen dolgozták fel a hazai műszaki fejlődés kiemelkedő személyiségeinek életútjait.

Németh József élete során a Műegyetem iránt elkötelezettként kutatta, dokumentálta az intézmény, annak karainak és tanszékeinek történetét. Az egyetem 225 éves évfordulójára megjelent „A Műegyetemtől a világhírig” impozáns, képekben, dokumentumokban gazdag angol és magyar nyelvű összeállítás publikációi közül kiemelkedő, az intézmény történetének kiemelkedő képes krónikáját adó kötet. Számos tanulmányt írt az Egyetemtörténeti Füzetek sorozatban (Heller Lászlóról, Brodszky Dezsőről, Imre Sándorról), a Mérnöktovábbképző Intézet történetéről. Írásaiból sugárzott az iparpolitika, műszaki fejlesztés, mérnökképzés és –továbbképzés fejlődése iránti elkötelezettség, mely gazdag közéleti tevékenységében is mindenkor jelen volt. Aktívan részt vett a Magyar Tudományos Akadémia keretében tudományterületének munkájában. Az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának vezetője, az MTA Egyetemtörténeti Bizottságának tagja, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottságának alelnöke és a Magyar Történelmi Társulat vezetőségi tagja volt.

A címzetes egyetemi tanár ugyanakkor az utóbbi évtizedekben vitalitásban, szakmai érdeklődésben és munkában példa volt sokaknak, érzékeltetve, hogy a szakmai teljesítményeket nem az életkor határozza meg. Oktatói munkája a Gazdaság és társadalomtudományi Kar tanszékeinek keretei között a műszaki fejlődés és az emberi tényező közötti összefüggések elemzésére, a történelmi tendenciák, műegyetemi keretek között számos kiemelkedő példáinak bemutatására irányult az alap-, mester- és doktori képzés keretei között. Kari szerepvállalásai sorában az 1999-ben létrejött Heller Farkas Alapítvány kuratóriumának elnökeként jelentősen hozzájárult a kar oktató-kutató munkájának és közösségének sokoldalú támogatásához, a fiatal hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételéhez, a szakkollégiumok programjainak megvalósításához. Kezdeményezője volt a magyar felsőoktatásban egyedülálló “Mesterek és tanítványok” című éves kiadvány megjelentetésének, amelyben az alapítvány által díjazott TDK dolgozatok és konzulens tanáraik egy-egy tanulmányai kerültek publikálásra.

Németh József élete és generációkat átívelő szakmai munkássága folyamatos volt az utóbbi évtizedekben is. A nyáron már érzékelhető betegség az őszi szemeszter megkezdését már megakadályozta. Tervei, gondolatai még az utolsó hetekben is ötletekben gazdagok voltak. Az elmúlt években oktató munkájának kereteket adó Műszaki Pedagógia Tanszéken a hazai szakmai pedagógusképzés jövő évi 150. évfordulójára készülve számos elképzeléssel járult hozzá a szakmai előkészületekhez. Jelenléte, a napi, elegáns tanári megjelenése, a múltat idéző, de a jelenhez szóló gondolatai már nem csupán hiányérzetet keltenek, hanem pótolhatatlan veszteség.

Benedek András
egyetemi tanár

Nyári zárva tartás

Intézetünk 2019. augusztus 1-től, 2019. augusztus 20-ig  a nyári szabadságok miatt zárva tart.

2019. augusztus 21-től a szokott időben, minden elérhetőségen várjuk érdeklődésüket.

A szabadság ideje alatt az info@mti.bme.hu címre küldhetik kérdéseiket és jelentkezéseiket.

Minden kedves Olvasónak kellemes nyarat kíván:

az MTI kollektívája

 

In memoriam Ginsztler János

Búcsúzunk……

Ginsztler professzor úr 1998 –és 2008 között vezette a Mérnöktovábbképző Intézetet, majd 2008-tól égészen haláláig szaktanácsadóként segítette az Intézet tevékenységét. Vezető tevékenysége alatt többek között az Intézet az UNESCO által is elismert, egyetlen európai továbbképző intézet lett. Vezetői érdeme, hogy a felnőttképzés terén fennálló versenyképesség növeléséhez hozzájárult a 2002-ben megszerzett ISO szabvány szerinti minőségügyi tanúsítvány, amelyet azóta is sikeres auditok követtek.

Megvolt benne az az adottság, hogy a kezdő egyetemistától, a tudós közönségig mindenkit magával tudott ragadni megszólalásával.

Ginsztler professzor úr, futballrajongóként, UTE drukkerként a rá jellemző kedves humorral fűszerezve gyakran mondta, hogy ő „ csak egy csapatjátékos”. Rendkívüli módon megbízott munkatársaiban és szakmai, tudományos törekvésükben minden szinten támogatta őket. Segítségéért nem várt még köszönetet sem. Valójában, a szó legnemesebb értelmében a csapat kapitánya volt.

Kollégájának, aki néhány éve felkereste, hogy egy palack jófajta vörösborral megköszönje neki a segítségét, szakmai támogatását, a következőket mondta: „Sajnos ezt nem fogadhatom el. Én ugyanis mindig, mindenkinek segítek és ezért nem várok semmit. Viszont, ha most azt mondod, hogy János ezt a bort barátsággal hoztam neked, akkor örömmel elfogadom.”

Szakmai és vezetői munkája során mindig ezt a vezérfonalat követte, amivel a környezetében lévőket, munkatársait felemelte s talán jobbá is tette. Meggyőződésem, hogy számos ember, akinek módja volt Professzor úrral együtt dolgozni, vagy csak találkozni követni fogja saját tevékenysége során is e szemléletet. Ezzel, Ginsztler professzor úr az egyik legnagyobb dolgot valósította meg: jobbá tette a világot.

Professzor úr élete lezárult, de szellemisége az Intézet munkájában,  hitvallásában tovább azonban él.

Kedves Professzor úr! Köszönjük szépen!

Az MTI kollektívája nevében:

Mészárosné Merbler Éva

 

 

„A MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZETBEN AZ INNOVÁCIÓ A TRADÍCIÓ”

80 éves jubileumát ünnepli az ország legrégebbi egyetemi továbbképző intézménye, a BME MTI, amely ebből az alkalomból egész napos rendezvényt szervezett a Műegyetemen.

„A Mérnöki Továbbképző Intézet (mai nevén BME Mérnöktovábbképző Intézet) nemcsak az országban, hanem Európában, sőt tudomásunk szerint a világban is az első mérnöktovábbképzéssel foglalkozó intézmény volt. Alapítói elsőként ismerték fel a korszerű műszaki tudás folyamatos megújításának szükségességét” – tolmácsolta köszöntőjében a BME Központi épületében tartott ünnepi emlékülésen résztvevőknek Józsa János rektor szavait Veszprémi Károly oktatási rektorhelyettes. Az intézmény történetét ismertetve kiemelte, hogy az már a kezdetekben is sikeresnek számított, majd később az új oktatási forma keretei között előadásaikkal a kor kiemelkedő professzorai tanították a korszerű tudásra nyitott mérnököket. E továbbképzéseknek lényeges eleme „a legújabb tudományos eredmények és a gyakorlat közötti kapcsolat keresése, amely közegét a gazdaságból érkező szakemberek és az egyetem kutató-fejlesztő laboratóriumában dolgozó vezető oktatók közössége teremtett meg”.

Tovább…

Ismét GDPR képzés a Nemzeti Adatvédelmi Szövetség szervezésében

Február 12-13  Adatvédelmi felkészítés önkormányzatoknak.

Az adatvédelemre való felkészítés -az európai általános adatvédelmi rendelet -GDPR- kötelező bevezetése minden önkormányzatra érvényes, a nagyokra, közepesekre és legkisebbekre is.

Az elindulás a legnehezebb, hisz ez egy teljesen új és eléggé nehezen megfogható kötelezettség.

Kicsit misztikus és képlékeny, távolinak tűnő, de egyre jobban szorító feladat.

Hogyan kezdjük?

“Ismét GDPR képzés a Nemzeti Adatvédelmi Szövetség szervezésében” bővebben