Mester MBA Menedzsmentképzés francia nyelven / Master MAE Management et Administration des Entreprises IAE Lyon (francia nyelven)

Utolsó módosítás:
2018.01.08 15:52
Azonosító:02-999
Tanfolyamvezető:Perger Mária
Tanfolyamszervező:Perger Mária
Képzés indulásának dátuma:2018.09.13
Jelentkezési határidő:2018.06.15
Óraszám:
Ár:
Adó fajtája:MAA

 

 

MESTER MBA MAE Menedzsmentképzés

MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

 

 

Francia Mester MBA MAE képzés 1995 óta van jelen Magyarországon. A Jean Moulin Lyon 3 Egyetem Üzleti Tudományok Intézet és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet oktatási együttműködése egyedülálló és példaértékű sok tekintetben Magyarországon. Ez a két egyetem 21 éve dolgozik együtt egy olyan menedzsment program működtetésében, amely francia nyelven, anyanyelvi, magasan kvalifikált oktatók segítségével, gyakorlatorientált képzést biztosít a magyarországi francia és francia-magyar vállalatok által foglalkoztatott közép –és felsővezetők képzésében.

Képzésünk:

 • államilag elismert, egyetemi szintű képzés ( a francia állam, ezen belül a Lyon 3 Egyetem  Master MBA MAE diplomája)
 • a vállalatok igényeire épül
 • anyanyelvi professzorok (a lyoni Üzleti Tudományok Intézetének oktatói)
 • időbeosztását tekintve vállalat –és hallgatóbarát (havi egy péntek-szombat)
 • GYAKORLATORIENTÁLT: tanáraink 90 %-a nem csak tanítja, hanem a gyakorlatban műveli is, amit oktat
 • legújabb menedzseri technikák és eszközök megismertetése
 • évfolyamaink 15-20 fővel indulnak: ez valóban lehetőséget ad kiscsoportos munkára, vállalati esettanulmányok színvonalas feldolgozására
 • tantárgyi programnak köszönhetően teljes körű tudást és rálátást biztosít a vállalat működésére
 • hallgatói összetétel sokrétűsége
 • az előadások egy részére egyszerre 2 évfolyam keretein belül kerül sor, amely lehetővé teszi az előző, illetve a következő évfolyam hallgatóinak megismerését (szélesíti a kapcsolati hálót)

A képzés felépítése:

A képzés francia nyelven történik és 4 félévből áll. A negyedik félév egyben a min. 12 hetes vállalati gyakorlatot is magában foglalja (március és augusztus között), de ez hallgatóink esetében nagyon gyakran a munkahely validálását jelenti. A negyedik félév végén történik a szakdolgozat elkészítése és megvédése. A vizsgák a záróvizsga (soutenance) kivételével írásbeliek.

A jelentkezési dossziénak tartalmaznia kell:

• a kitöltött jelentkezési dossziét

• egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,

• felsőfokú végzettség hiányában, legalább 4-5 éves vezetői tapasztalatról szóló igazolást,

• francia nyelvű önéletrajzot,

Felvételi meghallgatás:

A jelentkezők június végén illetve szeptember elején francia és magyar oktatókból álló zsűri előtt felvételi beszélgetésen vesznek részt (francia nyelven). A jó francia nyelvtudás szükséges, a felvétel azonban nem csak nyelvi megfelelés függvénye.

 

A KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

 

A félév:                                           B félév:

Integrációs szeminárium                Marketing

Közgazdaságtan alapjai                 HR

Számvitel                                        Pénzügyi stratégia

Pénzügy                                         Kontrolling 1.

Információs rendszerek                  Kontrolling 2.

 

C félév:                                           D félév:

Bevezetés a jogba és Munkajog   Értékesítés

Management des opérations         Nemzetközi kereskedelem

et de la qualité                               Beszerzés

Stratégiamenedzsment 1.             Kereskedelmi jog

Stratégiamenedzsment 2.             Üzleti jog

 

VÁLLALATI GYAKORLAT

Diplomamunka konzultáció

Államvizsga

Tandíj : 4 féle tarifa

 • válllati tarifa:  550.000 HUF/félév
 • egyéni tarifa: 450.000 HUF/félév (12 % kedvezmény lehetséges a Budapest Accueil tagsággal!)
 • pályakezdő tarifa: 350.000 HUF/félév (1. és 2. félév)
 • Mester 2 tarifa (ex-5.éves tarifa): 200.000 HUF/félév (1. és 2. félév)

 

 • 19 évvel ezelőtt megalapítottuk a képzés Öregdiák Egyesületét. Öregdiákjaink szinte minden ismert francia cégnél jelen vannak. 2016-ban számuk elérte a 400 főt. Az Öregdiák Egyesület célja, hogy erősítse a két ország gazdasági szereplőinek szakmai kapcsolatát, segítse a Magyarországon tevékenykedő francia vállalatok toborzási tevékenységét és pártfogolja a képzésben jelenleg résztvevő több mint negyven hallgatót (rendszeres állásajánlatok stb.), illetve kulturális és szabadidős programokat szervezzen (pétanque, kerékpározás…).

 

További információk a tanfolyamról:

Perger Mária

koordinációs igazgató

 

telefon: 463-2929

e-mail: maria.perger@mti.bme.hu