Különleges értékelési feladatok, speciális értékelési módszerek

Utolsó módosítás:
2020.07.29 09:38
Azonosító:01-018
Tanfolyamvezető:Dr. Sajtós Gábor
Tanfolyamszervező:Sárdi Éva
Képzés indulásának dátuma:2020.10.09
Jelentkezési határidő:2020.09.25
Óraszám:8
Ár:28.500 Ft
Adó fajtája:+ÁFA

Vezető oktató: Molnár Mária okleveles ingatlangazdálkodó (ESSEC)

Az értékelési gyakorlat számtalan olyan kérdést vet fel, melyek megoldására nem mindig vannak kész válaszaink. A képzés segít eligazodni mind az ingatlanértékelési szakemberek, mind az értékelést megrendelők számára a különleges rendeltetésű vagyontárgyakra vonatkozó és/vagy speciális célra igényelt értékelések esetén követendő jogszabályi előírások, és az alkalmazható értékelési módszerek között.

A képzés célja:

A speciális vagyonértékelési feladatok megoldási lehetőségeinek elemzése, az egyes értékelési módszerek alkalmazási területeire vonatkozó ismeretek összefoglalása.

Lehetőség biztosítása az értékelési munka során felmerülő kérdések megvitatására, tapasztalatcserére és segítség nyújtás az értékbecslési megbízások teljesítéséhez.

Célcsoport:

Ingatlan-értékbecslő szakemberek, felszámolók és önkormányzati munkatársak, akik ingatlanvagyon értékelésben vállalkozóként vagy megrendelőként érdekeltek.

A részvétel feltétele:

Nincs képzettségi-végzettségi feltétel, de javasolt az ingatlan-értékbecslői gyakorlat.

A képzés tematikája:

Jogszabályi háttér, alkalmazható értékelési technikák.

Értékelés közművezetékek és a kapcsolatos létesítmények elhelyezéséhez. Vezetékjog bejegyzések értékmódosító hatása.

Értékelés kisajátítási eljárásban.

Önkormányzati tulajdonú forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékelése.

Értékelés felszámolási eljárásban.

A képzés módszere:

Nagyobb részt interaktív: Esettanulmányok, példák, megoldások megbeszélése.

A résztvevők a képzési napot megelőző legfeljebb 3 napig e-mailben is feltehetik a témával kapcsolatos – megoldásra váró problémáikra vonatkozó – kérdésüket erre a címre: molnar@promptimmo.hu .

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:

Ingatlanszakmai továbbképzési igazolás.

Tanfolyami tananyagok:

Az előadó által összeállított oktatási segédletek, szakanyagok.

További információ: Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
Jelentkezés: sardi[kukac]mti.bme.hu

Jelentkezés