Felelős műszaki vezetők felkészítése a szakmagyakorlásra – építőipari technikusok számára

Utolsó módosítás:
2020.07.28 15:21
Azonosító:13-015
Tanfolyamvezető:Dr. Sajtós Gábor
Tanfolyamszervező:Sárdi Éva
Képzés indulásának dátuma:2020.11.02
Jelentkezési határidő:2020.10.12
Óraszám:16
Ár:40 000 Ft
Adó fajtája:+ÁFA

2020. november 02.  –  2020. november 09.

Mindkét nap: 09.00. –  16.00.

A képzési program célcsoportja:
Azok az építőipari technikusok, akik az építéskivitelezés területén felelős műszaki vezetői tevékenységet
kívánnak folytatni.

A képzés célja:
Az általános építmények és sajátos építményfajták kivitelezésével – ezen belül elsősorban a felelős műszaki
vezetői (illetve érintőleg a műszaki ellenőrzési) tevékenységgel – kapcsolatos jogi környezet bemutatása, a
minőségi, minőség-ellenőrzési kérdésekkel, szabványokkal összefüggő szakmai ismeretek kiegészítése
(kiemelten az építési termékek forgalmazásának és beépítésének új előírásai) valamint az elektronikus építési
napló alkalmazási előírásai.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
 A szakmagyakorlás új szabályainak, feltételrendszerének ismerete,
 Az aktuális építőipari jogi környezet ismerete (hangsúlyosan a „Kivitelezési kódex”),
 A minőségbiztosítással kapcsolatos alapfogalmak értelmezése az építés során,
 Az építőipari kivitelezés minőségével kapcsolatos új és régi szabványcsalád ismerete,
 Az építési termékek forgalmazásának és beépítésének új előírásai ismerete,
 Az építőipari e-ügyintézés elemei, az elektronikus építési napló alkalmazásának alapjai.

A tervezett képzési idő, a képzés formája:
Iskolarendszeren kívüli két napos továbbképzés, 2×8 tanóra,
A képzés módszere:
 Csoportos képzés,
 Elméleti modellek és információk átadása prezentációval,
 Workshop a képzés utolsó egy-két tanórájában.

A képzésben részt vevők teljesítményének értékelése:
Közös tudásteszt, személyre szóló minősítés nélkül

A képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele:
 A tanórák legalább 75 %-án való részvétel,
 A tudástesztben való részvétel.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás:
A képzés résztvevői a program befejezése után a „Tanúsítvány a BME Mérnöktovábbképző Intézet
szervezésében megtartott Felelős műszaki vezetők és építési műszaki ellenőrök felkészítése a
szakmagyakorlásra című képzésen részt vett, és a követelményeket teljesítette” tanúsítványt kapják.

További információ: Sárdi Éva
Tel.: +(36)-1-463-1696
Jelentkezés: sardi(kukac)mti.bme.hu

Jelentkezés