EU rendszerű energia/energetikai auditor továbbképzés tanfolyam

Utolsó módosítás:
2018.10.01 09:18
Azonosító:12-001
Tanfolyamvezető:Dr. Emhő László BME-MTI
Tanfolyamszervező:Boros Júlia
Képzés indulásának dátuma:
Jelentkezési határidő:
Óraszám:71 óra elmélet, 2 óra terepgyakorlat
Ár:199 000 Ft
Adó fajtája:+ÁFA

EU rendszerű energia/energetikai auditor / referens továbbképzés tanfolyam

A képzés célja:
A  képzésben résztvevők felkészítése az energia auditori, energetikai szakreferensi tevékenység végzésére, mivel az épületek, ipari és szállítási létesítmények, szervezetek számára 2015. december 5.-től kötelező energia auditálási tevékenység végeztetése és 2017. június 30.-tól kötelező független energetikai szakreferens alkalmazása.

 

 Kezdés 2018. szeptember 26.
Befejezés 2018. november 21.
Lebonyolítás egy nap/hét,

szerdánként

10-18-ig.

Tudásszint
felmérő tesztdolgozat
2018. november 28.
Záródolgozat leadás 2018. december 12.
Záródolgozat kiértékelés 2019. január 9.

Célcsoport:
Energetikával, energia-gazdálkodással, energia-veszteségfeltárással és létesítmény-üzemeltetéssel, -gazdálkodással foglalkozó cégek, tervezők, szakértők, más szakemberek, vállalkozók.

A részvétel minimális  feltételei az energetikai auditálási tevékenységhez: A 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet szerint:
a.) műszaki képzési területi besorolású mesterképzési (MSc) szakon szerzett mesterfokozat,
b.) mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szakon szerzett mesterfokozat,
c.) agrármérnöki mesterképzési szakon szerzett mesterfokozat, vagy
d.) az előzőkkel egyenértékű szakképzettség.

A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról szerint:
Az utóbbi 10 évben legalább öt év, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlat
Megjegyzés: További feltételek találhatók még a fenti jogszabályokban.

Energetikai auditálástól független szándék, vagy a fentiektől eltérő szakképzettség esetén -egyéni továbbképzés  céljára – más résztvevőket is szívesen látunk.

A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben:
Energia/energetikai auditálás, veszteségfeltárás, audit-jelentés, bankrakész javaslat, szakértői vélemény, megvalósíthatósági tanulmány készítése épületekre, létesítményekre, ipari üzemekre, gyártási folyamatokra, szállítási-, és egyéb vállalkozásokra.

A képzés főbb témakörei:
Bevezetés, az energiahatékonyság és az energia auditálás EU és hazai előírásai: Irányelvek, Törvények,rendeletek, Szabványok. Minta kérdések, számpéldák.  Alapismeretek: Energiaforrások,Hőtechnika, stb. Bevezetés az energiagazdálkodásba; Energia auditálás, megtakarítási mintapéldák; Energia mértékegységek, tarifák; Energiagazdálkodás a liberalizált piacon; Az energia auditálás módszertana; Ipari-, és épület-esettanulmány; Információ-, és támogatási források, szakirodalom; Műszerek, mérések; Kazánok és karbantartásuk; Gőzrendszerek; Sűrített levegő rendszerek; Villamos motorok, hajtások; Épületek szerkezete; Épületfizika; Szoftver használat, mintapéldák; Világítás; Fűtés, távfűtés; Energiahatékony fűtésrekonstrukciók a gyakorlatban; Klimatizálás, hűtés; Beszabályozás: légtechnika, automatika, hidraulika rendszereknél; Vízgazdálkodás; Kapcsolt hő-, és villamosenergia-termelés; Megújuló energiák; Hidrogén és tüzelőanyagcella technológiák; Közlekedési vállalkozások energiagazdálkodása; Mérés és felülvizsgálat, megfigyelés és célkitűzés; Energiatakarékossági beruházások gazdasági értékelése és finanszírozása; Energia-megtakarítás szerződéssel; A jó auditor képzettsége, gyakorlata.

Résztvevők értékelése:
A képzés lezárásaként a résztvevők  energia audit tudásszint felmérő teszt dolgozatot írnak, majd energia audit záródolgozatot készítenek, amelynek közösen kiértékelt bírálatként megjelenő írásbeli visszajelzéseit további munkájukban is fel tudják használni.

Az írásbeli teszt dolgozat és a záródolgozat érdemjegyének átlaga adja a végső tanfolyami értékelés, visszajelzés érdemjegyét.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás: a képzés sikeres elvégzése esetén a képzésben résztvevők erről szóló “tanúsítványt” kapnak.

A kimeneti feltételek sikertelen teljesítése esetén, ha képzés során a résztvevő foglakozásokról való távollétének mértéke nem haladja meg a BME-MTI által meghatározott mértéket (ez a kontakt órák 50%), a képzésben résztvevő a tanfolyamról részvételi igazolást kap.

Tanfolyami tananyagok: Az előadók által összeállított oktatási segédletek és szakanyagok, MOODLE rendszerről letölthetően.