EU rendszerű energia auditor / referens továbbképzés / felkészítés

Utolsó módosítás:
2017.11.23 09:37
Azonosító:12-001
Tanfolyamvezető:Dr. Emhő László BME-MTI
Tanfolyamszervező:Boros Júlia
Képzés indulásának dátuma:2018.03.07
Jelentkezési határidő:2018.02.01
Óraszám:71 óra elmélet, 2 óra terepgyakorlat
Ár:182 000 Ft
Adó fajtája:+ÁFA

A képzés célja:
A  képzésben résztvevők felkészítése az energia auditori, energetikai szakreferensi tevékenység végzésére, a vonatkozó MMK vizsgára, mivel a létesítmények számára 2015. december 5.-től kötelező energia audit végeztetése és 2017. június 30.-tól kötelező független energetikai szakreferens alkalmazása.

A képzés 2017 őszi időterve:

 
 Kezdés 2018. március 7.        
Befejezés   2018. május 2.      
Lebonyolítás egy nap/hét, szerdánként 10-18-ig.      
Tudásszint
felmérő tesztdolgozat
   2018.
május 9.
   
Záródolgozat leadás     2018. május 23.  
Záródolgozat kiértékelés       2018.
június 6.

Célcsoport:
Energetikával, energia-gazdálkodással, energia-veszteségfeltárással és létesítmény-üzemeltetéssel, -gazdálkodással foglalkozó cégek, tervezők, szakértők, más szakemberek, vállalkozók.

A részvétel minimális  feltételei az energetikai auditálási tevékenységhez: A 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet szerint:
a.) műszaki képzési területi besorolású mesterképzési (MSc) szakon szerzett mesterfokozat,
b.) mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szakon szerzett mesterfokozat,
c.) agrármérnöki mesterképzési szakon szerzett mesterfokozat, vagy
d.) az előzőkkel egyenértékű szakképzettség.

A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról szerint:
Az utóbbi 10 évben legalább öt év, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlat
Megjegyzés: További feltételek találhatók még a fenti jogszabályokban.

Energetikai auditálástól független szándék, vagy a fentiektől eltérő szakképzettség esetén -egyéni továbbképzés  céljára – más résztvevőket is szívesen látunk.

A résztvevők jártasságot szereznek a következőkben:
Energia/energetikai auditálás, veszteségfeltárás, audit-jelentés, bankrakész javaslat, szakértői vélemény, megvalósíthatósági tanulmány készítése épületekre, létesítményekre, ipari üzemekre, gyártási folyamatokra, szállítási-, és egyéb vállalkozásokra.

A képzés főbb témakörei:
Bevezetés, az energiahatékonyság és az energia auditálás EU és hazai előírásai: Irányelvek, Törvények,rendeletek, Szabványok . Kiemelten az energetikai auditori vizsga részletes szabályzata, témakörei, minta kérdései/számpéldái.  Alapismeretek: Energiaforrások,Hőtechnika, stb. Bevezetés az energiagazdálkodásba; Energia auditálás, megtakarítási mintapéldák; Energia mértékegységek, tarifák; Energiagazdálkodás a liberalizált piacon; Az energia auditálás módszertana; Ipari-, és épület-esettanulmány; Információ-, és támogatási források, szakirodalom; Műszerek, mérések; Kazánok és karbantartásuk; Gőzrendszerek; Sűrített levegő rendszerek; Villamos motorok, hajtások; Épületek szerkezete; Épületfizika; Szoftver használat, mintapéldák; Világítás; Fűtés, távfűtés; Energiahatékony fűtésrekonstrukciók a gyakorlatban; Klimatizálás, hűtés; Beszabályozás: légtechnika, automatika, hidraulika rendszereknél; Vízgazdálkodás; Kapcsolt hő-, és villamosenergia-termelés; Megújuló energiák; Hidrogén és tüzelőanyagcella technológiák; Közlekedési vállalkozások energiagazdálkodása; Mérés és felülvizsgálat, megfigyelés és célkitűzés; Energiatakarékossági beruházások gazdasági értékelése és finanszírozása; Energia-megtakarítás szerződéssel; A jó auditor képzettsége, gyakorlata.

Résztvevők értékelése:
A képzés lezárásaként a résztvevők  energia audit tudásszint felmérő teszt dolgozatot írnak, majd energia audit záródolgozatot készítenek, amelynek közösen kiértékelt bírálatként megjelenő írásbeli visszajelzéseit a regisztrációs vizsgánál és  további munkájukban is fel tudják használni.

Az írásbeli teszt dolgozat és a záródolgozat érdemjegyének átlaga adja a végső tanfolyami értékelés, visszajelzés érdemjegyét.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás: a képzés sikeres elvégzése esetén a képzésben résztvevők erről szóló “tanúsítványt” kapnak.

A kimeneti feltételek sikertelen teljesítése esetén, ha képzés során a résztvevő foglakozásokról való távollétének mértéke nem haladja meg a BME-MTI által meghatározott mértéket (ez a kontakt órák 50%), a képzésben résztvevő a tanfolyamról részvételi igazolást kap.

Tanfolyami tananyagok: Az előadók által összeállított oktatási segédletek és szakanyagok, MOODLE rendszerről letölthetően.